VĨNH PHÚC

Doanh nghiệp trong các KCN Vĩnh Phúc: Vững vàng vượt qua thách thức

09:45:47 | 28/6/2023

Từ đầu năm đến nay, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu đã tác động tiêu cực đến tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nhiều doanh nghiệp trong các khu công nghiệp (KCN) trên cả nước do không có đơn hàng đã phải cắt giảm nhân sự, chấm dứt hợp đồng với người lao động và đóng cửa nhà máy. Tuy nhiên trong 6 tháng đầu năm 2023, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong các KCN Vĩnh Phúc tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. 

Theo Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc, một số kết quả của các doanh nghiệp trong các KCN Vĩnh Phúc đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023, cụ thể:

Các doanh nghiệp FDI: Doanh thu đạt 4.958,34 triệu USD; giá trị xuất khẩu đạt 4.449,31 triệu USD; nộp ngân sách nhà nước đạt 2.504,63 tỷ đồng. Các doanh nghiệp DDI: Doanh thu đạt 5.899,4 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu đạt 399,04 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước đạt 126,1 tỷ đồng, bằng 69% so với cùng kỳ năm 2022. 6 tháng đầu năm 2023, các doanh nghiệp trong các KCN thu hút và tạo việc làm mới cho 4.499 lao động. Lũy kế đến ngày 15/6/2023, tổng số lao động làm việc trong các KCN Vĩnh Phúc là 132.529 người, trong đó lao động là người Vĩnh Phúc là 74.002 người, chiếm 55,8% tổng số lao động.

Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc cho biết, 6 tháng cuối năm 2023, Ban tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp để họ ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh. Các doanh nghiệp dự kiến phấn đấu đạt được các chỉ tiêu chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 2023 như sau:

Dự án FDI: Ước doanh thu đạt 5.231,5 triệu USD, tăng 2% so với 6 tháng đầu năm 2023; giá trị xuất khẩu đạt 4.671,4 triệu USD, tăng 3% so với 6 tháng đầu năm 2023; nộp ngân sách 2.500 tỷ đồng, đạt xấp xỉ 6 tháng đầu năm 2023. Dự án DDI: Ước doanh thu đạt 6.500 tỷ đồng, tăng 10% so với 6 tháng đầu năm 2023; giá trị xuất khẩu đạt 420 tỷ đồng, tăng 5% so với 6 tháng đầu năm 2023; nộp ngân sách đạt 130 tỷ đồng, tăng 5% so với 6 tháng đầu năm 2023.

Dự kiến 6 tháng cuối năm, các KCN Vĩnh Phúc sẽ thu hút và tạo việc làm mới cho khoảng 8.000 - 8.500 lao động trong và ngoài tỉnh.

Lê Nam (Vietnam Business Forum)