HẢI DƯƠNG

Kinh Môn đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng

20:33:08 | 7/10/2023

Ngày 11/09/2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 768/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập thị xã Kinh Môn. Đây là dấu mốc quan trọng cho địa phương từng là một mảnh đất thuần nông và gặp nhiều khó khăn. Để đến hôm nay, Kinh Môn đã nỗ lực chuyển mình, trở thành một đô thị và vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh Hải Dương.


Cầu Dinh nối thị xã Kinh Môn (tỉnh Hải Dương) với huyện Thủy Nguyên (TP.Hải Phòng)

Từ khi trở thành thị xã, phát huy những kết quả đạt được và tập trung khai thác tiềm năng, phát huy lợi thế, Kinh Môn đã tăng cường thu hút đầu tư, phát triển toàn diện.

Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, nhiệm vụ quan trọng của thị xã Kinh Môn là tăng cường đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng nhằm thực hiện thành công mục tiêu “Xây dựng thị xã Kinh Môn đạt đô thị loại III trước năm 2025 và trở thành thành phố trước năm 2030”, theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXV đã đề ra.

Theo đó, thời gian qua, thị xã Kinh Môn đã có nhiều giải pháp trọng tâm, trọng điểm. Đó là, hoàn thiện và đồng bộ các quy hoạch với điều chỉnh quy hoạch chung thị xã; xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện các quy hoạch sau khi được phê duyệt; tập trung giải phóng mặt bằng các công trình, dự án; tập trung mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, tiêu chí đô thị loại III; tiếp tục chỉnh trang đô thị; lập, trình phê duyệt chương trình phát triển đô thị, quy chế quản lý kiến trúc đô thị trong năm 2023 làm căn cứ quản lý nhà nước về kiến trúc xây dựng, đô thị,…

Song song với đầu tư hạ tầng, trong nửa đầu nhiệm kỳ qua, Kinh Môn đã đạt được nhiều kết quả về phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể: Tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2021 - 2023 ước đạt 10,5%/năm. Trong đó, ngành nông, lâm, thủy sản tăng 3,8%; công nghiệp - xây dựng 11%; dịch vụ 8,4%. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng và dịch vụ; cơ cấu lao động chuyển dịch phù hợp với quá trình đô thị hóa. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 ước đạt 92,5 triệu đồng, tăng 37% so với năm 2020 (67,5 triệu đồng).

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định 11 danh mục công trình trọng điểm. Hiện đã có 01 công trình và 03 danh mục thành phần hoàn thành; 06 danh mục đã và đang được triển khai. Tuy nhiên, 02 danh mục công trình xác định không hoàn thành nên đã chủ động đề xuất HĐND thị xã đưa ra khỏi kế hoạch; 02 danh mục công trình chưa xác định được vị trí và chuyển hình thức đầu tư.

Trong thời gian tới, bên cạnh triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thị xã Kinh Môn sẽ tiếp tục tổ chức khảo sát, đánh giá nghiêm túc, khách quan sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp để rút kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành; từng bước giải quyết những vấn đề nổi cộm về môi trường khói, bụi của các nhà máy,…

Với thông điệp “Doanh nghiệp vì chính quyền, chính quyền vì doanh nghiệp”, bên cạnh đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, thị xã cũng sẽ thực hiện tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thu hồi đất; tăng cường đối thoại để hướng dẫn doanh nghiệp tiếp cận quỹ đất, tạo điều kiện cho nhà đầu tư, doanh nghiệp triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ. n

Thành Chung (Vietnam Business Forum)