BẮC GIANG

Ngành Tư pháp: Đẩy mạnh cải cách hành chính và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

12:46:08 | 21/4/2024

Bám sát các nhiệm vụ chính trị của ngành, của tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang đã không ngừng đổi mới, sáng tạo trong công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, trong đó, chú trọng cải cách hành chính và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Công tác tư pháp ngày càng khẳng định vị trí, vai trò, được lãnh đạo Trung ương và địa phương đánh giá cao.


Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị hướng dẫn, hỗ trợ pháp lý cho người dân và doanh nghiệp

Tăng cường hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Bà Đỗ Thị Việt Hà, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang cho biết: Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành, triển khai tốt Kế hoạch số 267/KHUBND ngày 21/01/2020 thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý (HTPL) cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt các nhiệm vụ HTPL cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 - 2025; thực hiện tốt Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác HTPL cho doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2030”,…

Sở thường xuyên rà soát, cập nhật và kiểm tra kết quả cập nhật văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. Duy trì cập nhật, quản lý, vận hành hiệu quả Hệ thống thông tin pháp luật tỉnh Bắc Giang.

Năm 2023, Sở đã tổ chức 02 hội nghị HTPL cho doanh nghiệp về quy định của Bộ Luật lao động, quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, bảo hiểm xã hội dành cho doanh nghiệp; 01 hội nghị đối thoại, trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của các doanh nghiệp; thực hiện biên soạn, in ấn và cấp phát miễn phí 04 cuốn tài liệu liên quan đến HTPL cho doanh nghiệp.

Đặc biệt, với vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PHPBGDPL) tỉnh, hàng quý, Sở ban hành văn bản chỉ đạo và định hướng công tác PBGDPL tới các thành viên Hội đồng cấp tỉnh, các huyện, thành phố, các báo cáo viên,… Hoạt động tư vấn pháp luật được đa dạng hóa các hình thức như: Trực tiếp; qua hệ thống email,... Sở thường xuyên tổ chức hội nghị tọa đàm, đối thoại với doanh nghiệp để lắng nghe, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.

Với những nỗ lực của ngành, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022 tỉnh Bắc Giang đạt 72,80 điểm, xếp thứ 2 toàn quốc, tăng 29 bậc; trong đó, Chỉ số “Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự” - chỉ số Sở được Chủ tịch UBND tỉnh giao là cơ quan đầu mối đứng đầu cả nước, đạt 8,60 điểm, tăng 39 bậc.

Đẩy mạnh cải cách hành chính

Cùng với HTPL cho doanh nghiệp, công tác cải cách hành chính (CCHC), chuyển đổi số luôn được quan tâm đẩy mạnh. Sở thường xuyên rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết đề xuất các phương án đơn giản hóa trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Đồng thời đảm bảo thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tin học hóa vào hoạt động quản lý điều hành; thực hiện tốt việc sử dụng chữ ký số.

Từ năm 2021 - 2023, Sở đã thực hiện rà soát trên 40 TTHC, đề xuất cắt giảm thời gian giải quyết đối với 25 TTHC; đề xuất phương án đơn giản hóa đối với 5 TTHC; rà soát đề xuất phân cấp đối với 28/101 TTHC, đạt 27%. Riêng năm 2023, Sở đã tiếp nhận và giải quyết trên 25.539  hồ sơ TTHC, trong đó tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,8%, trong số này có 17.525 hồ sơ TTHC được thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến đạt tỷ lệ 57%;  13.052 trường hợp trả qua dịch vụ BCCI  đạt tỷ lệ 51%.

Giám đốc Sở Tư pháp Đỗ Thị Việt Hà cho biết: Trên cơ sở các kết quả đã đạt được, Sở sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tập trung vào các quy định liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp. Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức tư pháp; thực hiện lồng ghép hoạt động HTPL cho doanh nghiệp với thúc đẩy doanh nghiệp thực hành kinh doanh có trách nhiệm và tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện các nội dung về công tác CCHC, xây dựng chính quyền liêm chính, kiến tạo, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy thu hút đầu tư nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội địa phương nói chung.

Lê Nam (Vietnam Business Forum)