BẮC GIANG

Quyết liệt, đồng thuận, sớm đưa Tân Yên trở thành huyện nông thôn mới nâng cao

12:32:33 | 21/4/2024

Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là chương trình tổng thể, toàn diện, chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, sau khi được công nhận đạt chuẩn huyện NTM, Tân Yên tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM nâng cao vào năm 2025.


Ngày 29/10/2023, xã Phúc Sơn tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập (1953 - 2023) và đón nhận bằng công nhận xã NTM nâng cao

Diện mạo đổi thay toàn diện

Về với vùng đất “địa linh nhân kiệt” miền Hạ - Phủ Yên Thế vào những ngày khai hội kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Yên Thế (1884 - 2024), vẫn nghe vang vọng đâu đây khí thế oai hùng “Ba mươi năm giữ núi rừng/Danh ông Đề Thám vang lừng trời Nam” và “Trai Cầu Vồng Yên Thế”. Khí thế ấy như thôi thúc những người con trên vùng đất này không ngừng quyết tâm, nỗ lực, sáng tạo vươn lên trên mọi mặt trận, trong đó có việc sớm đưa Tân Yên trở thành huyện NTM nâng cao.

Sau chặng đường hơn 10 năm xây dựng NTM, với sự chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và toàn thể nhân dân, diện mạo huyện Tân Yên đã có nhiều khởi sắc. Năm 2020, huyện được công nhận đạt chuẩn NTM và trở thành địa phương thứ 3 của tỉnh cán đích huyện NTM với nhiều kết quả nổi bật, nhiều tiêu chí đạt kết quả cao, nổi trội so với bình quân chung.

Bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, xanh, sạch, đẹp; hạ tầng thiết yếu về giao thông, thủy lợi, văn hóa, y tế, giáo dục,… được quan tâm đầu tư, nâng cấp, xây dựng. Trên địa bàn huyện đã hình thành hàng trăm câu lạc bộ thể dục, thể thao, văn nghệ, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân, tạo thành phong trào rộng khắp. Năm 2023, tổng kinh phí huy động thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM là 164.070 triệu đồng.

Bên cạnh đó, sản xuất nông nghiệp có nhiều đổi mới. Huyện tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất mang lại hiệu quả cao. Giá trị sản xuất bình quân trên 1ha đất canh tác đạt 172,5 triệu đồng; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn đạt 99,8%; tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,9%; tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch từ công trình nhỏ lẻ (máy lọc nước thông minh) đạt trên 74,3%. Tỷ lệ hộ nghèo 2,17% (theo chuẩn đa chiều), thấp hơn bình quân chung của tỉnh. Ngoài ra, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được triển khai ở tất cả các xã, thị trấn đạt kết quả tốt, góp phần phát triển sản phẩm đặc sản của địa phương. Năm 2023, Tân Yên có 16 sản phẩm tham gia OCOP đạt 3 sao, trong đó có 12 sản phẩm xây dựng mới, 04 sản phẩm đánh giá lại, đạt 100% kế hoạch. Nhiều sản phẩm thế mạnh được xuất khẩu ra thị trường thế giới.

Năm 2023, huyện có thêm 04 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (Ngọc Lý, Ngọc Vân, Liên Sơn, Lam Cốt), lũy kế 09/20 xã, đạt 45% (trong đó có 08 xã đạt chuẩn NTM nâng cao theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025); có thêm 01 xã Việt Lập đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu nổi trội về lĩnh vực văn hóa; 21 thôn đạt thôn NTM kiểu mẫu, lũy kế toàn huyện có 58 xã NTM mới kiểu mẫu; 01 mô hình thôn thông minh (thôn Đồng Sen, xã Việt Lập).

TM nâng cao là không bỏ ai lại phía sau: Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang, huyện Tân Yên trao tiền hỗ trợ cho hộ nghèo

Quyết liệt, đồng thuận về đích NTM nâng cao

Ông Ngô Quốc Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện chia sẻ: “Với phương châm “Xây dựng NTM là quá trình liên tục, toàn diện, chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc”, Tân Yên đang tập trung rà soát, sớm hoàn thành các tiêu chí huyện NTM nâng cao trong năm 2024 và hoàn thiện hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận vào năm 2025.”

Theo đó, huyện phấn đấu đến tháng 12/2024 cơ bản hoàn thành các tiêu chí huyện NTM nâng cao. Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí huyện NTM, tập trung vào một số tiêu chí khó: Quy hoạch, y tế - văn hóa - giáo dục, môi trường, nước sạch nông thôn.

Đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, sẽ tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt. Đồng thời, phấn đấu có ít nhất 2 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao; 1 - 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 10 thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu; 1 - 2 mô hình thôn thông minh; 01 mô hình xã thương mại điện tử. Tỷ lệ hộ nghèo còn 1,52% (theo chuẩn đa chiều); giá trị sản xuất bình quân trên 1ha đất canh tác đạt 173 triệu đồng; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn đạt 99,8%;…

Đối với tiêu chí huyện NTM nâng cao, đến nay, Tân Yên cơ bản đạt 04/09 tiêu chí là quy hoạch, thủy lợi và phòng, chống thiên tai, điện, kinh tế. Các tiêu chí còn lại đều đạt theo phân kỳ.

Để đạt mục tiêu đề ra, về đích NTM nâng cao, thời gian tới, các ngành, UBND các xã, thị trấn trên cơ sở Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 29/8/2023 của UBND huyện về xây dựng huyện Tân Yên đạt chuẩn huyện NTM nâng cao đến năm 2025, xây dựng kế hoạch chi tiết từng ngành, từng đơn vị, từng lĩnh vực đảm bảo lộ trình theo kế hoạch. Đối với một số chỉ tiêu khó, tiêu chí động cần phải tập trung duy trì, phát triển và hoàn thành (tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung; có 100% trường THPT đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, trong đó có ít nhất 01 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; tiêu chí An ninh trật tự). Phấn đấu đến hết năm 2024, cơ bản các tiêu chí thực hiện xong và hoàn thành hồ sơ minh chứng tiêu chí đối với các chỉ tiêu, tiêu chí đã đạt.

Huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhất là nhân dân về xây dựng NTM nâng cao. Đồng thời, tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, đưa nội dung xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; đặc biệt quan tâm tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt trong thực hiện. Gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với kết quả tổ chức triển khai thực hiện ở địa phương.

Về phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, phối hợp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án giao thông; tiếp tục cải tạo, mở rộng, cứng hóa các tuyến đường trục thôn, liên thôn. Quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn gắn với đô thị; từng bước hình thành và phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng thu mua, chế biến, thương mại dịch vụ gắn với vùng sản xuất hàng hóa chủ lực của huyện.

Ngoài ra, xác định cốt lõi của xây dựng NTM là tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, huyện tập trung phát triển sản xuất, xây dựng các vùng sản xuất tập trung, ứng dụng công nghệ cao gắn với liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Phát triển các sản phẩm đặc trưng, tiềm năng gắn với chủ thể tham gia Chương trình OCOP. Xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp; triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4,…


Mở rộng đường theo tiêu chí NTM nâng cao

Bên cạnh đó, đẩy mạnh phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; đoàn thanh niên với các phong trào thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo;... Đầu tư trang bị thiết chế văn hóa, lắp đặt dụng cụ thể dục thể thao, vui chơi giải trí tại các nhà văn hóa, khu thể thao thôn,...

“Năm 2024 là năm nước rút, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao. Do đó, cần sự quyết tâm, tập trung cao, đoàn kết, thống nhất, quyết liệt, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “mọi khó khăn, vướng mắc đều phải có hướng tháo gỡ và phải được tháo gỡ kịp thời”. Cùng với những cách làm sáng tạo, phù hợp của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự đồng thuận và hưởng ứng tham gia của doanh nghiệp, người dân, tin rằng, Tân Yên sẽ từng bước hoàn thiện các tiêu chí còn thiếu, hoàn thành mục tiêu về đích NTM nâng cao năm 2025 theo kế hoạch đề ra”, Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Quốc Hưng nhấn mạnh.

Năm 2023, Tân Yên đã xây dựng thành công mô hình điểm Phúc Hòa thành xã thương mại điện tử theo mô hình điểm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hướng tới xã NTM thông minh. Đến cuối năm 2023, toàn xã có gần 200 gian hàng đăng ký trên sàn thương mại điện tử này với các sản phẩm chủ lực như: Vải sớm, ổi, bưởi, mật ong hoa vải, rượu,… 100% doanh nghiệp hộ kinh doanh triển khai thanh toán không dùng tiền mặt bằng các hình thức dựa trên nền tảng số. Ngoài ra, hơn 80% hồ sơ công việc của xã được xử lý trên môi trường mạng, 100% hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận được cập nhật quản lý giải quyết điện tử, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, 100% cán bộ công chức thực hiện chữ ký số.

Duy Anh (Vietnam Business Forum)