BẮC GIANG

Cục Thuế tỉnh Bắc Giang: Hỗ trợ doanh nghiệp để nuôi dưỡng nguồn thu

16:29:57 | 19/4/2024

Cùng với triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm gia tăng hiệu quả quản lý thuế, Cục Thuế tỉnh Bắc Giang còn chủ động nuôi dưỡng nguồn thu bằng nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó. Nhờ đó, công tác thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đã đạt những kết quả tích cực.


Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bắc Giang chủ trì Hội nghị hỗ trợ, đối thoại với người nộp thuế, tháng 3/2024

Năm 2024, Cục Thuế tỉnh Bắc Giang được UBND tỉnh giao dự toán thu ngân sách hơn 14,3 nghìn tỷ đồng. Lũy kế đến ngày 26/3/2024, kết quả thu ngân sách ngành Thuế đạt 4.559,687 tỷ đồng, đạt 31,7% dự toán, tăng 108,3% so với cùng kỳ năm 2023. Trong bối cảnh kinh tế cả nước nói chung và tỉnh Bắc Giang nói riêng còn đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, kết quả này là rất đáng khích lệ.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bắc Giang, đây mới chỉ là 3 tháng đầu năm và thời gian để thực hiện nhiệm vụ còn khá dài. Vì vậy, Cục Thuế tỉnh đã chủ động bám sát tinh thần chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, UBND tỉnh và chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thu có trọng tâm, trọng điểm, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) được giao.

Theo đó, Cục Thuế tăng cường nắm bắt, đánh giá tình hình kinh tế trong nước và của tỉnh; nhận diện sớm những rủi ro, kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh để có kịch bản, giải pháp chủ động trong điều hành thu NSNN. Theo dõi chặt chẽ tiến độ thu, đánh giá, phân tích tình hình thu tại từng địa bàn, khu vực thu, sắc thuế để có giải pháp chỉ đạo thu kịp thời. Rà soát, xác định chính xác những nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất các giải pháp về chính sách và quản lý thu hiệu quả. Tiếp tục duy trì và tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo chống thất thu và thu hồi nợ đọng thuế, tham mưu cho Ban chỉ đạo chống thất thu, thu hồi nợ đọng chỉ đạo các ngành, các cấp ở địa phương phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong công tác quản lý thu, chống thất thu ngân sách.

Đồng thời, thường xuyên nắm bắt, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, người nộp thuế. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt chính sách giảm thuế giá trị gia tăng, thuế Bảo vệ môi trường theo đúng Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; chính sách gia hạn thuế để hỗ trợ thêm cho doanh nghiệp, người dân có thêm dòng vốn ngắn hạn tập trung cho sản xuất kinh doanh, góp phần tăng thu bền vững cho NSNN. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ nguồn lực tài chính cho doanh nghiệp, nuôi dưỡng nguồn thu; vừa đảm bảo quyền lợi của người nộp thuế nhưng vẫn đảm bảo đúng thời hạn, quy trình, hồ sơ, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Để đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào NSNN, Cục Thuế tỉnh triển khai thực hiện tốt kế hoạch thanh tra, kiểm tra, tập trung rà soát những doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao, có dư địa khai thác tăng thu lớn. Đẩy mạnh triển khai công tác quản lý nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy trình của Tổng cục Thuế và theo quy định của Luật Quản lý thuế; thực hiện rà soát, phân loại các khoản nợ thuế, phân tích nguyên nhân của từng đối tượng nợ để có giải pháp đôn đốc thu nợ phù hợp,…

Đặc biệt, Cục Thuế tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025. Rà soát đề xuất và thực thi các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, trong đó bao gồm các quy định về thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, chế độ báo cáo định kỳ. Tăng cường công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin; cung cấp các dịch vụ thuế điện tử nhằm hiện đại hóa toàn diện ngành.

Ngoài ra, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, trong đó chú trọng đến công tác đối thoại, tọa đàm với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thu hút đầu tư, tạo nguồn thu bền vững. Quán triệt, lan tỏa đến toàn thể công chức, người lao động thực hiện nghiêm chỉnh, có hiệu quả phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ thu NSNN.

Nguyệt Thắm (Vietnam Business Forum)