BẮC GIANG

Hiện thực hóa khát vọng xây dựng đô thị hiện đại, bền vững

08:43:12 | 18/4/2024

Những thành tựu nổi bật của tỉnh Bắc Giang trong phát triển kinh tế - xã hội có sự đóng góp không nhỏ của ngành Xây dựng, đặc biệt là việc chủ động đi trước về quy hoạch làm cơ sở xây dựng hạ tầng, thu hút đầu tư phát triển đô thị,… Từ đó, góp phần đưa diện mạo đô thị tỉnh ngày càng khang trang, hiện đại, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.


Tỉnh Bắc Giang đã thu hút nhiều dự án phát triển các đô thị, khu dân cư, nhà ở xã hội, góp phần đưa diện mạo đô thị tỉnh ngày càng khang trang, hiện đại

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang cho biết: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX xác định:“Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch phát triển đô thị; xây dựng các đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại, làm trung tâm dẫn dắt sự phát triển của các tiểu vùng” là một trong những định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cơ bản để phát triển tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2025. Để cụ thể hóa chủ trương trên, thời gian qua tỉnh đã xây dựng và ban hành các kế hoạch, đề án, chương trình về phát triển đô thị theo quy định pháp luật và chỉ đạo, định hướng phát triển đô thị toàn quốc của Trung ương.

Cụ thể, Bắc Giang định hướng xây dựng các đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại, làm trung tâm dẫn dắt sự phát triển của các tiểu vùng. Dựa trên cơ sở các điều kiện về tự nhiên, trình độ phát triển kinh tế - xã hội phân chia không gian phát triển của tỉnh thành 03 tiểu vùng: Vùng I  đô thị trung tâm gồm đô thị Bắc Giang, Việt Yên, Hiệp Hòa; vùng II phía Bắc gồm 3 huyện Yên Thế, Tân Yên, Lạng Giang; vùng III phía Đông gồm 3 huyện Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Động. Trong đó các đô thị Bắc Giang, Lạng Giang, Chũ được xác định vai trò là đô thị trung tâm của mỗi tiểu vùng. Mạng lưới đô thị tỉnh được nghiên cứu phân cấp theo cấu trúc vùng đô thị trung tâm cấp tỉnh, các đô thị trung tâm cấp huyện, đô thị cấp xã và các khu vực đô thị mới có sự liên kết, hỗ trợ nhau cùng phát triển và đảm bảo tính đồng bộ, bền vững.

Với định hướng đó, Bắc Giang phấn đấu đến năm 2030 sẽ có 21 đô thị các loại, trong đó có 01 đô thị loại I (thành phố Bắc Giang); 01 đô thị loại III (thành phố Việt Yên); 04 đô thị loại IV gồm 03 thị xã (Hiệp Hòa, Chũ, Lạng Giang) và 01 thị trấn (Đồi Ngô); 15 đô thị loại V gồm 07 thị trấn hiện hữu và 08 thị trấn được thành lập mới. Tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh đạt mức cao hơn mức trung bình toàn quốc, hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị được đầu tư đồng bộ, hiện đại, bộ máy chính quyền đô thị hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chất lượng cuộc sống đô thị ngày càng nâng cao, đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội, an ninh, an toàn và trật tự đô thị; gìn giữ, phát huy các yếu tố văn hóa đặc trưng.

Sở Xây dựng đã tham mưu, đề xuất UBND tỉnh triển khai lập các quy hoạch mang tính chiến lược của tỉnh; các quy hoạch xây dựng đô thị - hạ tầng kỹ thuật; phối hợp hướng dẫn cùng các sở, ngành, địa phương hoàn thành các quy hoạch chuyên ngành đáp ứng yêu cầu phát triển chung của toàn tỉnh, tạo sức hấp dẫn thu hút đầu tư, khuyến khích xã hội hóa công tác quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị; trọng tâm là kết cấu hạ tầng đô thị, khu đô thị, cải tạo, chỉnh trang đô thị; phát triển nhà ở xã hội,...

Ông Nguyễn Ngọc Sơn cho biết thêm: Đến nay, với sự nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương, tốc độ đô thị hóa của tỉnh đã cơ bản bảo đảm kế hoạch đề ra. Trên địa bàn tỉnh đã hình thành, phát triển các đô thị, khu dân cư, nhà ở xã hội góp phần cải thiện diện mạo đô thị.

Trong đó, có 9/10 huyện đã thu hút nhà đầu tư triển khai dự án khu đô thị, khu dân mới và dự án nhà ở với một số dự án điển hình như: Dự án Khu nhà ở xã hội dành cho công nhân tại Khu đô thị mới thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên (tại lô CT1, CT2); dự án Nhà ở xã hội thành phố Bắc Giang; khu đô thị hỗn hợp, giải trí cao cấp tại Khu đô thị phía Nam, thành phố Bắc Giang,.... Ngoài ra, tỉnh tiếp tục tập trung thu hút đầu tư vào một số dự án phát triển đô thị, khu dân cư tiềm năng như: Khu đô thị tại xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng và xã Đồng Sơn, thành phố Bắc Giang (quy mô 90ha); Khu đô thị mới sân golf núi Nham Biền tại xã Đồng Sơn, xã Tân Liễu và xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng (quy mô 134.15ha); Khu đô thị hỗn hợp và chợ quốc tế Bắc Giang (quy mô 296ha) tại xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng và xã Đồng Sơn, thành phố Bắc Giang,... Những dự án này sau khi được đầu tư, hoàn thành sẽ tạo không gian mở cho dân cư, tạo đà thu hút phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Đồng hành cùng các doanh nghiệp và nhà đầu tư, Sở Xây dựng tổ chức phổ biến, quán triệt quan điểm chỉ đạo, điều hành của tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Sở yêu cầu toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các phòng, đơn vị hiểu rõ vai trò, vị trí của mình trong việc cải thiện môi trường đầu tư; thấu hiểu phương châm “3 hơn” (quyết liệt hơn, linh hoạt hơn, hiệu quả hơn); “03 dám” (dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung); “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân”;…

Cùng với đó, chú trọng cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số. Chủ động công bố danh mục thủ tục hành chính, cung cấp thông tin, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn mới trên website, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tìm hiểu, tra cứu. Thực hiện tốt cơ chế một cửa hiện đại theo quy định. Tăng cường công tác đối thoại để nắm bắt, hướng dẫn, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư;…

Thanh Loan (Vietnam Business Forum)