PHÚ YÊN

Xây dựng huyện Đồng Xuân đẹp, giàu

10:06:38 | 28/5/2024

Đúng như tên gọi, “Đồng Xuân” là huyện miền núi thuộc tỉnh Phú Yên luôn đầy quyết tâm và căng tràn nhựa sống. Với địa hình đồi núi cao, không khí mát mẻ, thanh bình cùng với không gian rộng lớn, huyện không chỉ là vùng đất đáng sống mà còn đang trở thành điểm sáng hấp dẫn các nhà đầu tư.


Ông Đặng Văn Trọng, Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân

Phát huy truyền thống quê hương anh hùng

Đến huyện Đồng Xuân hôm nay sẽ thấy vùng đất này đang vững tin bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội. Thời gian qua, huyện đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, kêu gọi sự đồng lòng, chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM). Nhờ vậy, diện mạo Đồng Xuân hôm nay đã có nhiều khởi sắc đáng ghi nhận.

Ông Đặng Văn Trọng, Chủ tịch UBND huyện tự hào chia sẻ: “Điểm khác biệt tại Đồng Xuân khi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM là phong trào thi đua được các cấp, hội, đoàn thể triển khai hàng năm ở các địa phương. Công tác vận động người dân tham gia xây dựng NTM được duy trì, cán bộ, đảng viên ở cơ sở làm gương trong các hoạt động phong trào”.

Song song với đó, các chương trình mục tiêu về y tế, văn hóa, xã hội; các chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; cho vay vốn ưu đãi phát triển sản xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ máy móc thiết bị, phân bón, giống, cây trồng, vật nuôi; giao đất, giao rừng; khuyến nông, khuyến lâm,… cũng được quan tâm triển khai. Đi liền với đó, công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc cũng được các địa phương quan tâm thực hiện.

Đặc biệt, đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số (DTTS) được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng ngày càng trưởng thành, có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hệ thống chính trị cơ sở vùng đồng bào DTTS và miền núi luôn được quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng. Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến, nhất là củng cố cơ sở yếu kém, xây dựng cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh. Riêng trong năm 2023, Đồng Xuân đã thực hiện đạt và vượt 15/17 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh theo Nghị quyết HĐND huyện giao.

Ông Đặng Văn Trọng nhấn mạnh: Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục huy động mọi nguồn lực đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi, đảm bảo phát triển bền vững gắn liền với an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Thu hẹp dần khoảng cách về mức sống so với vùng phát triển, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc.


Huyện Đồng Xuân tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn

Quyết tâm xây dựng đô thị văn minh

Đứng trước những cơ hội cùng khó khăn, thách thức đan xen trong năm 2024, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của tỉnh, Nghị quyết của Huyện ủy và HĐND huyện, Đồng Xuân xác định nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là tập trung các giải pháp thực hiện chương trình phục hồi kinh tế theo kế hoạch đã đề ra, đồng thời chú trọng một số giải pháp. Cụ thể như sau:

Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình. Tập trung chỉ đạo thu ngân sách theo kế hoạch đã đề ra.

Triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn; chú trọng giải quyết việc làm; giảm nghèo bền vững. Chăm sóc tốt hơn cho các đối tượng chính sách; đồng bào DTTS,... Có giải pháp cụ thể, quyết liệt về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển chính quyền điện tử; đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Đặc biệt, địa phương sẽ dành nhiều nguồn lực ưu tiên, vận dụng linh hoạt, lồng ghép hiệu quả các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cở sở hạ tầng phát triển sản xuất gắn với chương trình xây dựng NTM và các chương trình mục tiêu quốc gia khác đang triển khai trên địa bàn huyện.

“Hãy đến với huyện miền núi Đồng Xuân để cảm nhận rõ nét những đổi thay tích cực ở vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Đồng Xuân như chính tên gọi của mình, sẽ luôn vững vàng trước khó khăn, thách thức và khát khao vươn tới sự đẹp giàu”, ông Đặng Văn Trọng, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh.

Duy Anh (Vietnam Business Forum)