PHÚ YÊN

Phú Yên: Nắm bắt cơ hội, sẵn sàng bứt phá

09:11:49 | 28/5/2024

Triển khai Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với việc xác định rõ tiềm năng, lợi thế, định hướng phát triển đang mở ra cơ hội lớn để Phú Yên đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo đà bứt phá tăng trưởng. Phóng viên Vietnam Business Forum đã có cuộc phỏng vấn ông Tạ Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên về nội dung này. 

Năm 2024 có ý nghĩa quyết định việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 5 năm 2021 - 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Vậy Phú Yên tập trung triển khai những giải pháp gì để hoàn thành kế hoạch đã đề ra, thưa ông?

Năm 2023, bên cạnh một số thuận lợi cơ bản, cùng với cả nước, tỉnh Phú Yên vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, được sự chỉ đạo sâu sát của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự quan tâm hỗ trợ tích cực của các bộ, ngành Trung ương, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp nên tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh ổn định và có nhiều mặt phát triển, tạo nền tảng để tỉnh hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 và trong thời gian tới.

Năm 2024 có ý nghĩa quyết định việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 5 năm 2021 - 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra. Phú Yên đặt mục tiêu tập trung nguồn lực khôi phục và thúc đẩy nền kinh tế phát triển nhanh, toàn diện, bền vững. Tỉnh tiếp tục thực hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2024. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện một số giải pháp trọng tâm sau:

(1) Tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, nhất là 02 quy hoạch quan trọng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tiếp tục triển khai mạnh mẽ, quyết liệt các giải pháp sớm khắc phục các tồn tại, hạn chế, nhất là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng thông thường,... để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân kế hoạch đầu tư công. Khẩn trương hoàn tất thủ tục, tranh thủ nguồn lực sớm triển khai các dự án thuộc tuyến đường bộ ven biển của tỉnh. Tập trung rà soát, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án ngoài ngân sách. Thúc đẩy xúc tiến các nhà đầu tư tiếp cận, nghiên cứu đề xuất các dự án đầu tư vào tỉnh, nhất là các nhà đầu tư đang nghiên cứu đề xuất đầu tư tại khu vực Khu công nghiệp Hòa Tâm và Cảng Bãi Gốc; phối hợp với các bộ, ngành Trung ương tập trung quyết liệt triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm trên địa bàn tỉnh như dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, dự án nâng cấp mở rộng Cảng hàng không Tuy Hòa…

(2) Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Chú trọng các giải pháp giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, giảm nghèo bền vững. Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học; nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và chất lượng dịch vụ y tế; đẩy nhanh tiến độ sớm hoàn tất thủ tục triển khai đầu tư dự án nâng cấp mở rộng và xây dựng mới Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trên lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể dục thể thao, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân. Chuẩn bị tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh trong năm 2024.

(3) Tập trung công tác đào tạo, huấn luyện quân sự và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng. Chỉ đạo tốt công tác giao quân đảm bảo đạt chỉ tiêu, chất lượng. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp đấu tranh trấn áp mạnh các loại tội phạm; nâng cao chất lượng điều tra, xử lý tội phạm và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân; triển khai thực hiện nghiêm các kết luận sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Tăng cường công tác thanh tra; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

(4) Thực hiện đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính; xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số; nâng cao năng lực cạnh tranh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị đề ra.

Với quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất, tin tưởng rằng tỉnh Phú Yên sẽ thực hiện hoàn thành tốt mục tiêu năm 2024 đề ra, tạo đà tăng trưởng bứt phá trong cả giai đoạn 2021 - 2025.


Ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên kiểm tra Dự án xây kè chống xói lở ven bờ biển xóm Rớ, phường Phú Đông, TP.Tuy Hòa (giai đoạn 3)

Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên đến năm 2040 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Để các quy hoạch phát huy hiệu quả, thu hút các nhà đầu tư, tỉnh sẽ triển khai như thế nào?

Chúng tôi xác định việc triển khai thực hiện hiệu quả Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên đến năm 2040 để đẩy mạnh thu hút đầu tư là một nhiệm vụ then chốt, sẽ mở ra cơ hội, tạo đột phá để tỉnh Phú Yên phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới và để làm được điều này, tỉnh sẽ tập trung thực hiện các giải pháp sau:

Thứ nhất, tỉnh sẽ tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội dung cốt lõi của quy hoạch tới các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân, nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, khoa học trong thực hiện quy hoạch.

Song song với đó, chúng tôi sẽ tập trung xây dựng kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ nhưng linh hoạt, phù hợp với thực tế. Đồng thời, chú trọng công tác quản lý quy hoạch, kịp thời rà soát, điều chỉnh các quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành.

Thứ hai, Phú Yên sẽ nỗ lực, quyết liệt trong công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm sự đồng bộ, nhất quán, công khai, minh bạch và nâng dần vị trí xếp hạng các chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX, SIPAS của tỉnh lên thuộc nhóm Tốt của cả nước.

Thứ ba, chúng tôi sẽ đổi mới công tác xúc tiến đầu tư theo hướng chủ động, tìm kiếm, mời gọi các nhà đầu tư lớn, chiến lược trong và ngoài nước để giới thiệu quảng bá môi trường đầu tư, tiềm năng, lợi thế của tỉnh theo danh mục dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư để họ tiếp cận, nghiên cứu đầu tư, thay vì bị động chờ nhà đầu tư đến với mình như trước đây. Tỉnh cam kết đồng hành với nhà đầu tư trong quá trình nghiên cứu và triển khai dự án, sẽ tạo các điều kiện thuận lợi nhất về chính sách, môi trường đầu tư, kinh doanh trong khuôn khổ pháp luật.

Đầu năm 2024, tỉnh đã tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và Xúc tiến đầu tư năm 2024, qua đó đã công bố rộng rãi các nội dung Quy hoạch tỉnh và quảng bá tiềm năng, lợi thế của tỉnh đến đông đảo nhà đầu tư trong và ngoài nước, nhằm thu hút các dự án đầu tư chiến lược trên cơ sở quy hoạch đã đề ra.

Thứ tư, chúng tôi sẽ tập trung đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng, trong đó ưu tiên nguồn lực để đầu tư các dự án trọng điểm nhằm mở ra không gian phát triển, trước mắt sẽ đầu tư hoàn thiện tuyến đường bộ ven biển; nâng cấp mở rộng Cảng hàng không Tuy Hòa; tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ kết nối với tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông; hạ tầng trong Khu kinh tế Nam Phú Yên...

Đồng thời, tỉnh sẽ tập trung quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng; làm tốt chính sách đền bù, tái định cư cho người dân để vừa có quỹ đất sạch nhằm triển khai được dự án đảm bảo tiến độ và vừa tạo được sự đồng thuận cao của người dân nơi triển khai dự án.

Thứ năm, tỉnh sẽ chủ động thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách liên kết phát triển với các tỉnh trong khu vực để cùng phát huy thế mạnh của từng địa phương, nhất là trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch, công nghiệp theo đúng định hướng quy hoạch vùng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 376/QĐ-TTg ngày 04/5/2024 về phê duyệt Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thứ sáu, tỉnh tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường kiểm tra, giám sát và đánh giá, tổng kết kinh nghiệm trong triển khai thực hiện các quy hoạch, từ đó kịp thời điều chỉnh, có giải pháp phù hợp để đạt các mục tiêu quy hoạch đề ra.


Tuyến đường bộ ven biển kỳ vọng sẽ tạo bứt phá cho sự phát triển của tỉnh Phú Yên

Việc triển khai các quy hoạch lớn sẽ tạo ra những bứt phá phát triển nhưng Phú Yên đang phải đối mặt với khối lượng công việc to lớn và nặng nề phía trước. Vậy chính quyền tỉnh đang vào cuộc với quyết tâm, nỗ lực ra sao?

Việc thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên đến năm 2040 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đồng nghĩa với đó Phú Yên phải triển khai khối lượng công việc rất nhiều với những khó khăn, thách thức to lớn. Vì vậy, tỉnh Phú Yên rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ, hỗ trợ, tạo điều kiện nhiều hơn nữa của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương để triển khai thực hiện tốt đồ án quy hoạch trong thời gian tới.

Đồng thời, trước tiên và quan trọng nhất, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp và mỗi người dân Phú Yên phải đoàn kết, chung sức, đồng lòng, vượt qua khó khăn, quyết tâm thực hiện bằng ý chí và hành động cụ thể. Chính quyền tỉnh sẽ nỗ lực, năng động, tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo tinh thần lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ; nâng cao đạo đức công vụ, tác phong, lề lối làm việc, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, không đùn đẩy né tránh trách nhiệm. Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực; quyết tâm cải cách thủ tục hành chính, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi nhất để thu hút các nhà đầu tư, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của đồ án quy hoạch nhằm xây dựng Phú Yên thành nơi đáng sống, hạnh phúc, trù phú và bình yên.

Trân trọng cảm ơn ông!

Ngô Khuyến (Vietnam Business Forum)