LÂM ĐỒNG

Hệ thống ngân hàng - Góp phần phát triển kinh tế địa phương

14:56:10 | 14/7/2010

Năm 2009 là một năm thực sự khó khăn đối với ngành tài chính, ngân hàng nói chung, song cùng với sự tăng trưởng vững vàng của kinh tế địa phương, hoạt động của hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng vẫn có những bước phát triển đáng ghi nhận.

ÔNG Trần Văn Anh - Giám đốc NHNN chi nhánh Lâm Đồng

Ngoài Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh Lâm Đồng là đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, hiện trên địa bàn tỉnh còn có 38 ngân hàng khác đang hoạt động. Những năm gần đây hoạt động của toàn ngành ngân hàng tỉnh Lâm Đồng có sự bứt phá vươn lên với tốc độ tăng trưởng nhanh, bình quân hàng năm quy mô hoạt động tăng trên 20%. Đến cuối năm 2009, tổng nguồn vốn huy động đạt trên 8.500 tỷ đồng, tổng dư nợ cho vay khách hàng đạt trên 14.300 tỷ đồng, tổng phương tiện thanh toán đạt gần 310 ngàn tỷ đồng. Hầu hết các TCTD trên địa bàn có chênh lệch thu nhập lớn hơn chi phí, hoạt động dịch vụ phi tín dụng có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đặc biệt, thực hiện chủ trương hỗ trợ lãi suất trên địa bàn tỉnh của ngành ngân hàng Lâm Đồng trong năm 2009 đã phát huy hiệu quả đáng kể: có đến 81.151 khách hàng được hỗ trợ lãi suất với tổng số tiền 119,4 tỷ đồng; trong đó loại hình kinh tế ngoài nhà nước được hỗ trợ lãi suất lên đến 96%. Dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất đến

31/12/2009 đạt gần 4.970 tỷ đồng, chiếm 34,6% tổng dư nợ toàn địa bàn. Thông qua việc thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất, hoạt động ngân hàng đã góp phần tích cực trong việc ổn định và phát triển kinh tế xã hội địa phương, được cấp uỷ và chính quyền địa phương đánh giá cao. Cơ chế hỗ trợ lãi suất đã đạt được mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp - hộ sản xuất vượt qua khó khăn, duy trì sản xuất kinh doanh, mở rộng đầu tư, hạ giá thành sản phẩm để tăng khả năng cạnh tranh; đồng thời tạo thêm việc làm cho người lao động, góp phần thực hiện mục tiêu ngăn chặn suy giảm kinh tế.

Ngoài ra nhằm hưởng ứng Nghị quyết của Tỉnh uỷ Lâm Đồng về thực hiện các chương trình trọng tâm và công trình trọng điểm để phát triển mạnh kinh tế địa phương, từ năm 2004 đến nay, dưới sự chỉ đạo của Ban cán sự Đảng Ngân hàng Lâm Đồng, hầu hết các chi nhánh Ngân hàng Thương mại Nhà nước trên địa bàn đã quan tâm dành vốn đầu tư tín dụng cho các dự án thuộc chương trình trọng tâm và công trình trọng điểm như: Cụm cảng hàng không Liên khương, Đường cao tốc Sân bay Liên Khương- Đà lạt, KCN Lộc Sơn, Cáp treo Đà Lạt, Máng trượt Đatanla… Đến nay, dư nợ cho vay các chương trình trọng tâm và công trình trọng điểm của tỉnh đạt 3.639 tỷ đồng, chiếm 25,3% tổng dư nợ cho vay khách hàng toàn địa bàn.

Cùng với hoạt động của các ngân hàng, hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân (TDND) trên địa bàn tỉnh cũng có sự đóng góp đáng kể vào quá trình phát triển kinh tế xã hội địa phương. Trải qua gần 15 năm thành lập và hoạt động, hệ thống Quỹ TDND đã nỗ lực cố gắng, phát huy nội lực, vượt qua nhiều thách thức để ổn định hoạt động; góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, tương trợ thành viên trong việc ổn định sản xuất kinh doanh, cải thiện đời sống và hạn chế nạn cho vay nặng lãi ở khu vực nông thôn. Đến cuối năm 2009, hoạt động của hệ thống Quỹ TDND trên địa bàn tỉnh đã có bước phát triển vượt bậc, là một trong những kênh cung ứng vốn khá hiệu quả cho kinh tế hộ gia đình trên địa bàn tỉnh với số lượt thành viên vay vốn tăng dần qua các năm, bình quân hàng năm có trên 25 ngàn lượt thành viên được vay vốn. Quy mô hoạt động bình quân 1 Quỹ TDND cơ sở trong tỉnh nhìn chung lớn hơn nhiều lần so với quy mô hoạt động bình quân của 1 Quỹ trong cả nước với: tổng nguồn vốn hoạt động đạt 1.237 tỷ đồng, bình quân 1 quỹ có nguồn vốn hoạt động gần 69 tỷ đồng, bằng 3,87 lần so với quy mô nguồn vốn hoạt động của 1 quỹ trong toàn quốc; tổng dư nợ cho vay thành viên đạt trên 1.113 tỷ đồng, bình quân dư nợ cho vay khách hàng 1 quỹ là gần 62 tỷ đồng, bằng 3,45 lần so với dư nợ cho vay bình quân một quỹ trên toàn quốc. Để có được kết quả khả quan này, ngoài nguyên nhân từ việc phát huy nội lực của các Qũy TDND cơ sở, còn có sự đóng góp đáng kể của Qũy TDND TW chi nhánh Lâm Đồng. Với chức năng nhiệm vụ chính là hỗ trợ vốn cho các thành viên là Quỹ TDND cơ sở, từ ngày thành lập đến nay, Quỹ tín dụng TW Chi nhánh Lâm Đồng đã thực hiện khá tốt nhiệm vụ điều hòa vốn trong hệ thống Qũy TDND với nguồn vốn huy động đến cuối năm 2009 đạt 235 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt 318 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay đối với Qũy TDCS chiếm trên 56% tổng dư nợ, kết quả kinh doanh hàng năm đều có lãi.

Góp phần vào thành công chung của toàn hệ thống ngân hàng không thể không kể đến những nỗ lực chỉ đạo và điều tiết của NHNN chi nhánh Lâm Đồng. Để đảm bảo cho hoạt động của các đơn vị ngân hàng trên địa bàn tuân thủ đúng các quy định của pháp luật đồng thời phát hiện và ngăn ngừa rủi ro trong quá trình hoạt động cũng như hướng đến mục tiêu đảm bảo an toàn hệ thống, NHNN chi nhánh tỉnh thường xuyên chú trọng, tăng cường thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với các chi nhánh ngân hàng và các Qũy TDND. Công tác này ngày càng nâng cao hiệu quả trong việc cảnh báo rủi ro, kiến nghị chấn chỉnh các sai phạm trong quá trình hoạt động của các đơn vị ngân hàng và xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng từ đó tạo nề nếp tuân thủ các quy định của pháp luật đối với các đơn vị ngân hàng.

Bàn về hướng đi chiến lược trong tương lai, ông Trần Văn Anh – Giám đốc NHNN chi nhánh Lâm Đồng cho biết trong thời gian tới, ngành ngân hàng tiếp tục xây dựng định hướng hoạt động trên cả 2 nội dung: phát triển một cách an toàn và có hiệu quả hoạt động kinh doanh tiền tệ của hệ thống các đơn vị ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn; đồng thời nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trên lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng của NHNN chi nhánh tỉnh, từ đó tích cực góp phần vào việc ổn định và phát triển thị trường tiền tệ, tín dụng và phát triển kinh tế xã hội địa phương. Toàn ngành phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý nguồn vốn huy động và dư nợ cho vay bình quân hàng năm đạt trên 20%/ năm và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do ngân hàng cấp trên giao; chú trọng đầu tư tín dụng để thực hiện chủ trương phát triển tam nông, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm đảm bảo dư nợ cho vay đối với chủ trương này hàng năm chiếm trên 40% tổng dư nợ cho vay. Tích cực cải thiện cơ cấu tín dụng đối với các dự án thuộc ngành công nghiệp, nhất là các dự án thuộc ngành công nghiệp chế biến, đưa tỷ lệ dư nợ cho vay ngành công nghiệp và xây dựng trong tổng dư nợ lên 30%; đồng thời quan tâm đầu tư vào các dự án có hiệu quả thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ với cơ cấu khoảng 30% tổng dư nợ.

Mỹ Hoa

Sự kiện sắp tới

Mời tham gia Hội chợ Thương mại Indonesia 2022

19/10 – 19/12/2022

Hội nghị Triển lãm Indonesia (ICE), thành phố BSD