HỒ CHÍ MINH

Phú Nhuận: Đơn giản hóa thủ tục hành chính

15:00:05 | 16/8/2010

Thời gian qua, quận Phú Nhuận đã từng bước tiến hành cải cách thủ tục hành chính, tích cực rà soát, bãi bỏ những thủ tục không còn phù hợp, công khai quy trình, thủ tục về đăng ký kinh doanh, cấp mã số thuế, nộp thuế, đăng ký thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ISO… tạo sự thuận lợi cho các doanh nghiệp và người dân đến giao dịch.

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đảm bảo chất lượng dịch vụ hành chính, giảm nhẹ bộ máy và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thông qua việc xây dựng cách làm việc khoa học, loại bỏ nhiều thủ tục rườm rà, rút ngắn thời gian và giảm chi phí, Ủy ban nhân dân quận đã đưa vào vận hành hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 từ tháng 7 năm 2007. Hiện các dịch vụ hành chính công như: cấp mới, cấp lại và thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể, cấp mới, điều chỉnh, gia hạn, cấp sao lục bản chính và thay đổi thiết kế đã duyệt kèm theo giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ…đã được cán bộ của quận thực hiện thành thục với tinh thần trách nhiệm cao nhất nhằm đảm bảo đúng luật, đúng hạn, công khai, rõ ràng.

Với phương châm: “Công khai, minh bạch, tận tụy phục vụ nhân dân đúng pháp luật”, đến nay qua hơn 3 năm vận hành, kết quả cho thấy việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 đã góp phần tăng cường công tác phối hợp giữa các cán bộ, công chức trong đơn vị và các đơn vị với nhau, trách nhiệm từng đơn vị được xác định, tạo sự liên thông, góp phần thực hiện nhiệm vụ hiệu quả hơn. Nhờ đó, mức độ hài lòng luôn được duy trì trên 90%, đảm bảo các hồ sơ giao dịch hành chính được giải quyết đúng luật, đúng hạn, số lượng hồ sơ trễ hẹn với công dân và tổ chức giảm xuống đáng kể. Có tháng tất cả hồ sơ đều giải quyết sớm hơn hoặc đúng hạn, không chỉ đảm bảo tổng thời gian tạo sản phẩm cam kết với dân mà còn đảm bảo thời gian của từng khâu tạo sản phẩm được tuân thủ triệt để. Các thủ tục về quy trình hành chính được đơn giản hóa, thuận tiện, giảm phiền hà cho khách hàng.

Đặc biệt, việc thực hiện tốt cơ chế một cửa liên thông trên lĩnh vực cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh trên địa bàn quận Phú Nhuận cho thấy việc phối hợp giữa Chi cục Thuế quận, Phòng Kinh tế và văn phòng Ủy ban nhân dân quận được xuyên suốt chặt chẽ và hiệu quả hơn.

Trên những kết quả đạt được của giai đoạn 1, Ủy ban nhân dân quận đã triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại Ủy ban nhân dân 15 phường và mở rộng phạm vi áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận. Theo đó, ngày 31 tháng 12 năm 2009, Ủy ban nhân dân quận ban hành Quyết định số 1263/QĐ-UBND về vận hành thử nghiệm các quy trình và khảo sát ý kiến nhân dân về các lĩnh vực trong phạm vi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008. Đồng thời tiếp tục duy trì các lĩnh vực đã được chứng nhận, các mục tiêu chất lượng được đảm bảo, trong đó mục tiêu giải quyết hồ sơ đúng hẹn và đào tạo nhận thức về ISO đều đạt 100% đối với tất cả các cơ quan chuyên môn tham gia hệ thống.

Qua thời gian vận hành thử nghiệm, ngày 19 tháng 5 năm 2010, Ủy ban nhân nhân quận Phú Nhuận ban hành Quyết định số 417/QĐ-UBND về ban hành hệ thống tài liệu hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 áp dụng tại quận và Ủy ban nhân dân 15 phường. Tổ chức tập huấn cho các cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân 15 phường về xây dựng báo cáo, đánh giá nội bộ, vận hành phiếu theo dõi hồ sơ, phát phiếu khảo sát ý kiến khách hàng nhằm vận hành tốt hệ thống tài liệu, đảm bảo các mục tiêu chất lượng của hệ thống.

Ngày 09 tháng 7 năm 2010, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính quận ban hành Kế hoạch số 298/KH-BCĐCCHC về Tổ chức đánh giá nội bộ lần thứ nhất năm 2010 về việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 nhằm kiểm tra tiến độ, rà soát toàn bộ tình hình thực hiện hệ thống tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 (HTQLCL) tại Ủy ban nhân dân quận và Ủy ban nhân dân 15 phường sau thời gian vận hành thử nghiệm từ ngày 4 tháng 1 năm 2010 và vận hành chính thức từ ngày 19 tháng 5 năm 2010. Dự kiến trong tháng 10 năm 2010 sẽ hoàn tất giai đoạn 2 việc thực hiện và được cấp giấy chứng nhận của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng.

Ngọc Hiên

Sự kiện sắp tới

Kính mời doanh nghiệp tham gia Khóa đào tạo “ Xây dựng thương hiệu các nhân”

27-28/06/2024

Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội