THANH HOÁ

Tập trung phát triển sản xuất kinh doanh

10:02:32 AM | 20/12/2011

Trên cơ sở tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghiệp – thương mại giai đoạn 2006 – 2010, Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng kế hoạch 5 năm 2011 – 2015 nhằm tập trung cải thiện tình hình phát triển sản xuất kinh doanh, cũng như tạo cơ chế mở cửa, thông thoáng cho các nhà đầu tư.

Tạo đà phát triển

Tốc độ tăng trưởng công nghiệp tỉnh Thanh Hóa bình quân 5 năm (2006 – 2010) là 18,22%, đạt 95,3% so với kế hoạch. Tuy không đạt được mục tiêu cả về giá trị và tăng trưởng nhưng đây vẫn là mức tăng trưởng bình quân cao so với các tỉnh, thành phố khác trong cả nước. Thời gian qua, cơ cấu ngành công nghiệp đã có sự chuyển dịch theo hướng tích cực, đúng hướng, nền công nghiệp chế biến sử dụng nguồn nguyên liệu và lao động tại chỗ đã phát huy tích cực được thế mạnh của vùng có số dân đứng thứ 3 cả nước.

Các hoạt động thương mại cũng được chú trọng phát triển, tốc độ bình quân đạt 27,15% đã thực hiện đúng mục tiêu, kế hoạch tốc độ tăng trưởng đề ra so với Nghị quyết XVI và chương trình xuất khẩu của tỉnh năm 2006 – 2010. Tuy nhiên, có sự thay đổi trong cơ cấu nhóm ngành hàng xuất khẩu, với sự tăng nhanh của nhóm hàng công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thu ngoại tệ.

Trên địa bàn tỉnh có hơn 80 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ sang 30 nước trên thế giới. Mặt hàng thương mại nội địa trong giai đoạn gần đây có những chuyển biến tích cực, hàng hóa dồi dào phong phú, thị trường hoạt động sôi nổi, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất và đời sống, góp phần tích cực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Song bên cạnh đó hạ tầng thương mại của tỉnh vẫn còn yếu kém, chưa có sự huy động và được sự quan tâm của các nhà đầu tư bỏ vốn vào kinh doanh.

Nâng cao năng lực sản xuất, xuất khẩu

Trong giai đoạn 5 năm 2011 – 2015, Sở Công Thương đã đưa ra những mục tiêu, kế hoạch cụ thể phát triển nền công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh. Giá trị sản xuất công nghiệp, hàng hóa xuất khẩu đều tăng nhanh và đạt kế hoạch đề ra; thương mại nội địa đảm bảo cung ứng các mặt hàng thiết yếu, ổn định thị trường, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, góp phần kiềm chế lạm phát; xây dựng các chương trình kêu gọi đầu tư thời kỳ hậu khủng hoảng tầm nhìn đến năm 2020.

Đảm bảo các mục tiêu không đi chệch hướng, Sở Công Thương đã đưa ra những giải pháp thực hiện tiến hành tập trung triển khai xây dựng, quy hoạch công nghiệp và thương mại tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung và xây dựng mới các chuyên ngành để phù hợp với giai đoạn mới. Tăng cường công tác triển khai thực hiện các quy hoạch đề án được phê duyệt đồng thời đẩy mạnh công tác kêu gọi, khuyến khích đầu tư.

Sở cũng liên tục tổ chức giao ban thúc đẩy doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nâng cao năng lực sản xuất, xuất khẩu. Giải quyết kịp thời các vướng mắc của các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để các dự án được đưa vào triển khai xây dựng, đi vào sản xuất, kinh doanh. Các mặt hàng có lợi thế được ưu tiên phát triển mạnh như công nghiệp chế biến nguyên liệu tại địa phương. Tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm để giữ thị trường nội địa và tham gia xuất khẩu. Đẩy mạnh hoạt động khuyến khích công tác xúc tiến thương mại và bám sát các chương trình của Chính phủ, Bộ; chủ động phối hợp các huyện vận động đầu tư lấp đầy cụm công nghiệp, làng nghề.

Trinh Anh