THANH HOÁ

Công ty TNHH MTV Sông Chu: Nâng cao hiệu quả phục vụ sản xuất

09:21:29 | 20/12/2011

Công ty TNHH MTV Sông Chu là doanh nghiệp thuộc sở hữu Nhà nước, từ khi thành lập cho đến nay, đơn vị đã luôn cố gắng làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình hoàn thành tốt mục tiêu đề ra. Các ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty là khai thác, xử lý và cung cấp nước; xây các công trình kỹ thuật dân dụng; lắp đặt hệ thống điện, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí…

Ông Lê Văn Nhị - Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty

Thời gian qua, Công ty đã nỗ lực đảm bảo tốt việc quản lý, khai thác và bảo vệ các hệ thống công trình thủy lợi gồm: Hệ thống thủy nông Sông Mực, hệ thống thủy nông Yên Mỹ cùng 34 hồ đập vừa và nhỏ khác cộng thêm 214 trạm bơm…với 8 hệ thống lớn để tưới, tiêu nước cho gần 130.000 ha diện tích gieo trồng của 15 huyện và thành phố Thanh Hóa, trong đó có 7 huyện miền núi. Ngoài ra, Công ty còn khai thác các khả năng công trình để kinh doanh cấp nước cho các cơ sở sản xuất công nghiệp như: Công ty CP Mía đường Lam Sơn, Công ty CP giấy Mục Sơn, Công ty TNHH Cấp nước Thanh Hóa, các nhà máy thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn…

Năm 2011, Công ty thực hiện đúng kế hoạch mà tỉnh giao cho khi hoàn thành các chỉ tiêu giao nộp thuế, lệ phí kịp thời gian; Đảm bảo an toàn phục vụ sản xuất, có đầy đủ các chính sách đãi ngộ đối với gần 1000 cán bộ công nhân viên lao động. Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo Công ty đã đưa ra những nhiệm vụ trọng tâm để kịp thời đối phó với những tác động chủ quan và khách quan: Luôn đảm bảo phục vụ tưới, tiêu cho 100% diện tích Công ty đã ký hợp đồng với các địa phương vụ Mùa và vụ Đông. Cung cấp đủ nước cho sản xuất công nghiệp, sinh hoạt và nuôi trồng thủy sản những tháng cuối năm 2011. Quan tâm chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão, chuẩn bị đầy đủ các yếu tố và điều kiện để phục vụ công tác phòng chống lụt bão, đảm bảo an toàn công trình, tài sản tại các công trình trọng điểm đã được UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt; Xây dựng phương án và kế hoạch làm thủy lợi mùa khô để chủ động phối hợp với chính quyền địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả; Tranh thủ sự ủng hộ của ngành, của tỉnh để thực hiện các dự án sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi và các hệ thống tiêu úng.

Nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu sử dụng tưới tiêu nước của người dân cũng như bảo đảm tốt bộ máy hoạt động của Công ty, lãnh đạo Công ty đã đưa ra những đề xuất, kiến nghị đối với UBND tỉnh và các sở ban ngành tiếp tục quan tâm cải tạo, nâng cấp các công trình thủy lợi, nâng cao hiệu quả phục vụ sản xuất, nhất là đầu tư cho các hệ thống tiêu, úng và nâng cấp các trạm bơm. Đồng thời cần có quy hoạch và các biện pháp tổng thể nhằm hạn chế tình trạng xâm hại, xả rác thải vào công trình thủy lợi.

Phạm Mai