BẾN TRE

Tạo đột phá mới trong xây dựng phát triển đô thị

15:18:32 | 20/6/2012

Bằng sự nỗ lực, tinh thần quyết tâm, ngành xây dựng tỉnh Bến Tre đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng. Một trong những thành quả đáng ghi nhận nhất là ngành đã xây dựng thị xã Bến Tre, trung tâm đô thị của tỉnh từ nhiều khó khăn nhưng đã phát triển vượt bậc trong những năm gần đây để trở thành thành phố loại III trực thuộc tỉnh, tạo tiền đề cho thành phố Bến Tre và các đô thị khác tiếp tục phát triển, tạo đột phá mới trong xây dựng phát triển đô thị.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre, công tác quy hoạch đã được chú trọng, tăng cường. Thời gian qua có 8/8 đô thị đã được quy hoạch chung và triển khai quy hoạch chi tiết, đặc biệt thành phố Bến Tre tỷ lệ lập quy hoạch chi tiết đạt gần như 100% so với quy hoạch chung, với trên 20 đồ án phê duyệt. Một số quy hoạch cũng đang trong quá trình khẩn trương rà soát, điều chỉnh cho phù hợp với định hướng mới như: quy hoạch chung thành phố Bến Tre hướng đến thành phố loại II, quy hoạch thị trấn Bình Đại, Mỏ Cày Nam hướng đến đô thị loại IV, là thị xã trong tương lai. Để giúp đẩy nhanh tiến trình đô thị hóa, khoảng trên 20 thị tứ, trung tâm xã cũng được quy hoạch để xây dựng phát triển hướng đến đô thị loại V.

Tỉnh đã quan tâm, đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến đầu tư và đã huy động được nhiều nguồn lực đầu tư, tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng hạ tầng đô thị, nhất các đô thị trung tâm như thành phố Bến Tre, thị trấn Mỏ Cày, Bình Đại, Ba Tri. Đường phố được nâng cấp, mở rộng chỉnh trang sạch đẹp, nhiều công trình quy mô, cao tầng đã hình thành tạo diện mạo mới cho đô thị.

Ngoài tập trung phát triển đô thị, tỉnh cũng quan tâm xây dựng quy hoạch, dự án phát triển nhằm phát triển đồng bộ giữa đô thị với hạ tầng trọng điểm, công trình đầu mối, các khu chức năng và cơ sở kinh tế quan trọng khác của tỉnh. Đặc biệt trong đó thực hiện điều chỉnh quy hoạch xây dựng Vùng tỉnh; xây dựng quy hoạch chuyên ngành cấp nước và quản lý chất thải rắn; quy hoạch chi tiết các khu công nghiệp, tiếp tục kêu gọi đầu tư; lập các dự án trọng điểm hạ tầng để tranh thủ sự hỗ trợ đầu tư (giao thông, hệ thống đê kè chống biến đổi khí hậu; nhà máy và hệ thống cấp nước sạch; nhà máy xử lý chất thải rắn của tỉnh).

Trên cơ sở những kết quả đạt được, đến năm 2015, tỉnh tập trung xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố Bến Tre tạo tiền đề đưa thành phố Bến Tre trở thành thành phố loại II trước năm 2020; xây dựng thị trấn huyện Mỏ Cày Nam, Ba Tri, Bình Đại đạt chuẩn đô thị loại IV vào năm 2015 và trở thành thị xã sau 2015; xây dựng các thị trấn còn lại đạt chuẩn đô thị loại V và một số thị tứ, trung tâm xã trở thành đô thị loại V.

Một vấn đề quan tâm trong mục tiêu phát triển là xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, thân thiện và phát triển bền vững, trên cơ sở khai thác tối đa điều kiện tự nhiên, tiềm năng lợi thế cũng như đặc thù quê hương xứ dừa, vùng sông nước, vùng đa dạng sinh thái…Trước tiên, sự quan tâm phải thể hiện trong ý tưởng quy hoạch, trong vấn đề quản lý đô thị, cải tạo môi trường đô thị, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Theo ông Nguyễn Văn Tâm - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Bến Tre, một số dự án ưu tiên trong phát triển đô thị là: Khu đô thị mới Đại lộ Đông Tây GD2 – 120ha, Khu thương mại dịch vụ Nam Bình Phú, Khu vui chơi giải trí, Khu đô thị Nam sông Bến Tre…của thành phố Bến Tre, qua đó nhằm khai thác các trục chính trung tâm, điểm nhấn đô thị, khai thác cảnh quan khu chức năng dọc sông Bến Tre và sông Hàm Luông; Khu đô thị dịch vụ Châu Thành nối vào cửa ngõ Bến Tre dọc hai bên cầu Rạch Miễu; Khu dân cư thương mại thị trấn Mỏ Cày Nam; khu Công viên văn hóa đô thị Bà Nhựt thị trấn Bình Đại… kêu gọi đầu tư các công trình dịch vụ thương mại, siêu thị, lĩnh vực tài chính ngân hàng, đặc biệt lĩnh vực nhà nghỉ, khách sạn quy mô cao cấp; tranh thủ sự hỗ trợ đầu tư cải tạo nâng cấp hệ thống cấp thoát nước, xử lý nước thải, rác thải, cải tạo cảnh quan môi trường đô thị.

Ông Tâm cho biết, để hoàn thành được nhiệm vụ được giao, ngành sẽ thực hiện các giải pháp như tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế, tạo tiền đề phát triển đô thị nhanh và bền vững. Tăng cường huy động tất cả các nguồn lực đầu tư phát triển đô thị, trên cơ sở cân đối các nguồn lực. Hoàn thiện chính sách thu hút đầu tư, tiếp tục cải cách hành chính, quan tâm công tác xúc tiến đầu tư nhằm quảng bá, tạo mọi cơ hội cho nhà đầu tư tham gia xây dựng phát triển đô thị. Quan tâm xây dựng quy chế quản lý, xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong quản lý xây dựng phát triển đô thị. Nâng cao nhận thức, ý thức cộng đồng trong việc tham gia xây dựng phát triển đô thị.

Tâm Anh