BẮC GIANG

Ngành thông tin truyền thông tích cực góp phần xây dựng nông thôn mới

11:38:58 | 30/8/2012

Trong thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang sẽ tập trung phối hợp với các ngành đẩy mạnh việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Theo đó, ngành sẽ đẩy mạnh công tác truyền thông để các cấp và nhân dân hiểu rõ nội dung, ý nghĩa của chương trình này nhằm huy động toàn xã hội vào cuộc. Bên cạnh đó, công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin, truyền thông phục vụ xây dựng nông thôn mới cũng được chú trọng, đảm bảo hoàn thành tốt các tiêu chí quốc gia về nông thôn mới trong ngành thông tin truyền thông (TTTT).

Thực hiện kế hoạch, ngành TTTT Bắc Giang đã chủ động chỉ đạo các cơ quan báo chí, các đài phát thanh truyền hình tỉnh, huyện, thành phố, các đài truyền thanh xã làm tốt công tác tuyên truyền, xây dựng các chuyên mục, chuyên đề nông thôn mới. Với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, thường xuyên đã cung cấp đầy đủ các thông tin cho nhân dân, cán bộ các cấp, tạo ra được sự chủ động trong việc xây dựng nông thôn mới. Hàng năm, ngành TTTT Bắc Giang chỉ đạo, phối hợp liên tục cập nhật các thông tin, văn bản pháp luật liên quan đến Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đưa tin về các mô hình, điển hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm hay trong quá trình thực hiện chương trình.

Cụ thể, ngành TTTT Bắc Giang sẽ đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng TTTT trên địa bàn toàn tỉnh. Về lĩnh vực phát thanh-truyền hình, ngành đẩy mạnh chỉ đạo đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường ứng dụng kĩ thuật số, phấn đấu đến năm 2015 sẽ cải tạo và nâng cấp 100 đài truyền thanh xã. Với hệ thống bưu điện, ngành chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của các điểm đại lý bưu điện trong tỉnh, phấn đấu đến năm 2015, phát triển thêm 36 điểm đại lý bưu điện đa dịch vụ, nâng số điểm phục vụ bưu chính trong toàn tỉnh lên 296 điểm, đạt chỉ tiêu bán kính phục vụ 2,03 km/điểm, số dân phục vụ bình quân đạt 5.679 người/điểm. Đặc biệt, bưu điện tỉnh triển khai cung cấp dịch vụ internet băng rộng tại 100% điểm bưu điện văn hóa xã nhằm phục vụ người dân tiếp cận những thông tin cần thiết.

Trong chiến lược phát triển dịch vụ điện thoại cố định và di động, ngành TTTT Bắc Giang tăng cường chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông nâng cao chất lượng phục vụ, giảm giá thành, đầu tư cơ sở hạ tầng, phấn đấu đến năm 2015 đạt 98% hộ dân sử dụng điện thoại và 100% số xã có sóng di động. Với dịch vụ internet, ngành đặt mục tiêu đến năm 2015, 100% thuê bao internet trên địa bàn là thuê bao băng rộng và internet được đưa về 150 thôn, bản vùng cao, nâng cao tỷ lệ số thôn trong tỉnh có internet lên 95%.

Lê Sáng