THÁI NGUYÊN

Huyện Phú Lương: Khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh

11:01:34 | 14/6/2013

Phú Lương là huyện miền núi phía bắc tỉnh Thái Nguyên có tài nguyên khoáng sản phong phú cùng hệ thống giao thông thuận lợi. Với vị trí nằm trên trục đường Quốc lộ 3 nối Hà Nội với Thái Nguyên và các tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng, đây là điều kiện tốt để phát triển kinh tế - xã hội. Khai thác tốt những thế mạnh của mình, huyện Phú Lương đã đạt được những kết quả kinh tế đáng ghi nhận.

Bà Nguyễn Thị Mai, Chủ tịch UBND huyện Phú Lương

Năm 2012 mặc dù nhiều khó khăn, thử thách nhưng dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Huyện uỷ, Thường trực HĐND – UBND, sự giúp đỡ tạo điều kiện của các cấp, các ngành trong tỉnh, Phú Lương đã tập trung, chủ động khai thác và phát huy các nguồn lực trên địa bàn, thực hiện tốt cải cách hành chính, cải cách tư pháp, chấn chỉnh kỷ cương trật tự, thường xuyên tuyên truyền vận động khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng đời sống văn hóa, văn minh. Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản đã đạt chỉ tiêu đề ra. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 312 tỷ đồng, bằng 101% kế hoạch; giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (TTCN) đạt 43,8 tỷ đồng; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt trên 66 tỷ đồng, bằng 121,6% kế hoạch tỉnh; tạo việc làm mới cho 2.300 lao động, bằng 135% kế hoạch; tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,4%... Đây chính là những điều kiện thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2013 và những năm tiếp theo.

Trong thời gian tới, Phú Lương sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết Trung ương 7 về nông nghiệp, nông thôn. Toàn huyện sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, phát huy mạnh mẽ hơn nữa các tiềm năng, lợi thế để tập trung phát triển kinh tế xã hội theo hướng tăng cường tỷ trọng thương mại - dịch vụ và công nghiệp - TTCN, giảm dần tỷ trọng nông - lâm nghiệp. Tập trung nâng cao năng suất, chất lượng, tăng cường sử dụng các giống mới có năng suất cao, có khả năng kháng bệnh tốt; tập trung phát triển sản xuất, chế biến và tiêu thụ chè, quan tâm xây dựng các làng nghề chè…Tiếp tục triển khai kế hoạch và các phương án tổ chức sản xuất năm 2013 đảm bảo hoàn thành theo đúng mục tiêu đề ra. Tập trung thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tốc độ phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư. Ưu tiên phát triển các ngành nghề huyện có nhiều lợi thế như khai thác khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông lâm sản, các sản phẩm may mặc, trồng rừng… Nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn và tăng cường các hoạt đông khuyến công, hỗ trợ xây dựng, phát triển các cơ sở sản xuất, làng nghề trên địa bàn. Đồng thời, nghiên cứu và đề xuất một số tuyến du lịch tâm linh - lịch sử kết hợp với du lịch làng nghề.

Đề cập tới công tác cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút các nhà đầu tư, bà Nguyễn Thị Mai, Chủ tịch UBND huyện Phú Lương cho biết: “Phú Lương rất chú trọng và quan tâm công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn. Các cấp, các ngành địa phương luôn tạo mọi điều kiện mà pháp luật cho phép để kêu gọi, thu hút các nguồn vốn đầu tư đặc biệt vào các ngành có hàm lượng kỹ thuật cao, không gây ô nhiễm môi trường và sử dụng được các nguyên liệu, nguồn lao động ở địa phương. Đồng thời tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp bằng cách chỉ đạo các cơ quan chính quyền địa phương đơn giản hóa thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế “một cửa”, minh bạch trong công tác đầu tư và lựa chọn đầu tư để doanh nghiệp và nhà đầu tư hoạt động có hiệu quả nhất.

Nguyễn Bách