ĐỒNG NAI

Đồng Nai loại khỏi quy hoạch các CCN chưa có chủ đầu tư

10:21:10 | 17/10/2013

UBND tỉnh Đồng Nai vừa yêu cầu lãnh đạo các huyện, thị xã Long Khánh, Tp.Biên Hòa rà soát đầu tư hạ tầng các CCN nhằm chấn chỉnh công tác quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của các CCN trên địa bàn tỉnh.

Song song đó, các địa phương cần tăng cường công tác quản lý, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thông thoáng để thu hút nhà đầu tư và tham gia tổ chức hạ tầng với những CCN đã phê duyệt, không để tồn tại những CCN đã quy hoạch nhưng không có tổ chức đầu tư hạ tầng.

Gia Hòa

Sự kiện sắp tới