QUẢNG NINH

Thành phố Uông Bí: Diện mạo mới, tư duy mới

10:16:23 | 26/12/2013

Trong quy hoạch ngành và định hướng phát triển kinh tế xã hội, thành phố Uông Bí luôn xác định phát triển công nghiệp đóng vai trò chủ đạo. Thành phố đang nỗ lực phấn đấu để trở thành một đô thị công nghiệp trong tương lai. Để tìm hiểu thêm về định hướng này, Tạp chí Vietnam Business Forum đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Thành Phó – Chủ tịch UBND thành phố Uông Bí. Duy Bình thực hiện.

Xin ông cho biết một số kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Uông Bí trong thời gian qua?

Trong năm 2012 và năm 2013, với sự linh hoạt, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, sự đồng thuận của nhân dân, cộng đồng các doanh nghiệp trên địa bàn, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố tiếp tục ổn định và có những bước phát triển.

Kinh tế của thành phố đạt mức tăng trưởng khá so với mặt bằng chung của tỉnh và cả nước. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân: năm 2012 tăng 10%, năm 2013 tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2012. Cơ cấu kinh tế thành phố chuyển dịch tích cực, đúng hướng, giảm dần tỷ trọng khu vực nông, lâm, ngư nghiệp. Thương mại, dịch vụ du lịch có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ.

Lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản được đặc biệt quan tâm, thành phố đã hoàn thành, đưa vào nhiều hạng mục công trình phục vụ sản xuất và phúc lợi công cộng. Công tác quản lý trật tự, chỉnh trang đô thị, ATGT được chỉ đạo thực hiện tốt, gắn với thực hiện có hiệu quả chương trình: xây dựng tuyến phố văn minh đô thị; xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Các thiết chế văn hoá - thể thao, cơ sở vật chất phục vụ sự nghiệp y tế, giáo dục được quan tâm đầu tư. An sinh xã hội được quan tâm giải quyết và có chuyển biến tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh.

Đặc biệt thành phố đã hoàn thành Đề án nâng cấp thành phố lên đô thị loại II và đã được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận thành phố Uông Bí là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Quảng Ninh ngày 28/11/2013. Đây là dấu mốc quan trọng nhằm nâng cao vị thế, thúc đẩy thành phố phát triển một cách toàn diện, lên một tầm cao mới.

Thành phố đã có những bước đột phá nào nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thưa ông?

Thành phố tập trung thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá: cải cách hành chính; đào tạo nguồn nhân lực; nâng cấp hạ tầng đô thị. Tập trung xây dựng, triển khai các đề án, chương trình hành động phục vụ nhiệm vụ xây dựng Uông Bí là thành phố động lực phát triển trong chuỗi đô thị - công nghiệp xanh phía Tây của tỉnh với 3 trụ cột: (1)- Phát triển công nghiệp phụ trợ, công nghiệp xanh, công nghiệp sạch và công nghệ cao; (2)- Trở thành trung tâm du lịch văn hóa, lịch sử, tâm linh, sinh thái trên cơ sở gắn kết, khai thác tối ưu Khu du lịch danh thắng Yên Tử với Ngọa Vân và Cụm di tích Nhà Trần - Đông Triều, quần thể di tích Bạch Đằng - Quảng Yên, Rừng quốc gia Yên Tử và Vườn thuốc quốc gia; (3)- Trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh và là một trong những trung tâm đào tạo của Vùng. Tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, cởi mở, bình đẳng. Đề nghị tỉnh cho thành phố được hưởng chế độ giảm tiền thuê đất, giao đất để thu hút đầu tư, quan tâm định hướng, giới thiệu với nhà đầu tư nước ngoài nghiên cứu đầu tư vào thành phố các lĩnh vực có lợi thế như: du lịch, dịch vụ, công nghiệp sạch, công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ.

Là một trong những địa bàn trọng điểm thu hút đầu tư của tỉnh, thành phố đã có những nỗ lực nào nhằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng và nâng cao hiệu quả cải cách hành chính?

Việc đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử được thành phố hết sức quan tâm, cụ thể:

(1)- Tinh giản bộ máy, đề xuất thực hiện việc cắt giảm thủ tục hành chính không phù hợp; tăng cường phân cấp; xác định thẩm quyền, trách nhiệm cho cấp dưới và cá nhân. (2)- Xây dựng chính quyền điện tử. (3)- Xây dựng và hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm dịch vụ hành chính công thành phố. (4)- Chú trọng đào tạo công dân điện tử bằng nhiều hình thức thích hợp.

Thành phố đã xây dựng chương trình trọng tâm năm 2013 với chủ đề "Năm cải cách hành chính và đào tạo nguồn nhân lực". Điểm nhấn là Trung tâm Hành chính công thành phố Uông Bí được khánh thành, đưa vào hoạt động từ ngày 02/8/2013, mang lại nhiều thuận lợi cho tổ chức và người dân trong việc giải quyết các thủ tục hành chính.

Thành phố đã tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, phát triển đô thị, chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở hạ tầng để thu hút các nhà đầu tư. Ngoài nguồn ngân sách địa phương, thành phố đã tranh thủ tốt các nguồn vốn môi trường, vốn của tỉnh và Trung ương, đặc biệt là các nguồn vốn xã hội hoá lên đến hàng chục tỷ đồng để hoàn thành các công trình trọng điểm. Đến nay đã có 100% tuyến đường nội thị được nhựa hoá, bê tông hoá, có điện chiếu sáng, 94,6% đường liên thôn đã được nhựa hoá, bê tông hoá, góp phần tạo diện mạo mới cho thành phố Uông Bí.