QUẢNG TRỊ

Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị: 18 năm không ngừng nỗ lực vì an sinh xã hội

15:47:06 | 19/6/2014

Trong suốt chặng đường 18 xây dựng và trưởng thành, với sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng của toàn thể cán bộ, CCVC, ngành BHXH tỉnh Quảng Trị đã dần khẳng định được vai trò, vị thế của mình trong đời sống xã hội, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT cho người lao động và nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh; góp phần đảm bảo các mục tiêu an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống cho người lao động.

Nhiều thành quả khởi sắcVượt qua những ngày đầu mới thành lập còn thiếu thốn mọi bề, với tinh thần đoàn kết, vượt khó vươn lên, toàn thể cán bộ, CCVC BHXH tỉnh Quảng Trị đã nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Đến nay, đơn vị đã có 9 phòng nghiệp vụ và 9 đơn vị BHXH huyện, thị xã, thành phố với tổng số 229 cán bộ, CCVC và lao động. Trụ sở làm việc được xây dựng khang trang, trang thiết bị máy móc phục vụ công tác được hoàn thiện; công tác tuyên truyền, phổ biến chế độ chính sách BHXH, BHYT ngày càng được đẩy mạnh, từng bước đưa chính sách BHXH, BHYT vào cuộc sống; chất lượng phục vụ đối tượng ngày càng được đảm bảo tốt hơn. Đó là tiền đề để BHXH tỉnh Quảng Trị đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn và bước đầu đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Đến nay, toàn tỉnh có 42.994 người tham gia BHXH bắt buộc; 33.890 người tham gia BH thất nghiệp; 428.749 người tham gia BHYT; bình quân mỗi năm có trên 20.000 lượt người được hưởng trợ cấp BHXH; trên 1 tỷ lượt người khám chữa bệnh BHYT; trên 19.500 người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng. Việc giải quyết chế độ, chính sách, chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH cho người tham gia và thụ hưởng được thực hiện kịp thời, đầy đủ, an toàn, đúng quy định; chất lượng khám chữa bệnh và quyền lợi BHYT ngày càng được đảm bảo. Nhận thức và trách nhiệm thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT của các cấp, các ngành, người sử dụng lao động, người lao động được nâng lên, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống nhân dân.

Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Trị, bà Lê Thị Khỏe chia sẻ: “Chặng đường 18 năm hoạt động chưa phải là dài so với quá trình hình thành và phát triển chính sách BHXH, BHYT của cả nước, song cán bộ, CCVC BHXH tỉnh Quảng Trị luôn tự hào về những đóng góp của mình đối với sự nghiệp an sinh xã hội của tỉnh. Với sự đoàn kết và nỗ lực không ngừng, trong thời gian tới toàn thể cán bộ, CCVC và lao động BHXH tỉnh Quảng Trị quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020”; Chương trình hành động số 70-CTHĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 3491/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về triển khai thực hiện Chương trình hành động số 70-CTHĐ/TU về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW; Quyết định số 538/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020 đã đề ra, đảm bảo anh sinh xã hội”.

Đi đầu CCTTHCThực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT là công việc liên quan đến nhiều cấp, ngành, đơn vị. Vì vậy, việc cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC) là đòi hỏi cần thiết nhằm góp phần thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT.

Nắm bắt được yêu cầu này; đồng thời thực hiện chỉ đạo của BHXH Việt Nam tại Kế hoạch số 5171/KH-BHXH ngày 11/12/2012 về công tác cải cách hành chính năm 2013, BHXH tỉnh Quảng Trị đã chú trọng triển khai nhiều biện pháp đồng bộ để nâng cao công tác CCTTHC và bước đầu đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Cụ thể việc xây dựng kế hoạch CCHC hằng năm sát với thực tế theo chỉ đạo của BHXH Việt Nam nên được thực hiện đúng quy trình, quy định; tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, CCVC trong thực thi nhiệm vụ ngày càng được nâng cao. Hoạt động “một cửa” tại nhiều đơn vị BHXH huyện được thực hiện tốt, các thủ tục hành chính đảm bảo đơn giản, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân và nhận được cảm tình, sự hài lòng khi đến giao dịch, giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT. Để công cuộc CCTTHC đạt được sự thoả mãn và đáp ứng những nhu cầu của người dân và các đơn vị sử dụng lao động trong việc giải quyết các chế độ hoặc đăng ký mới tham gia BHXH, BHXH tỉnh Quảng Trị triển khai thực hiện niêm yết công khai thống nhất các loại thủ tục hành chính tại nơi tiếp nhận hồ sơ cho các đối tượng đến liên hệ công tác dễ dàng đọc và tìm hiểu. Các biểu mẫu được chuẩn hoá, quy định rõ ràng thời gian, mức thu phí, thứ tự các bước thực hiện và các loại giấy tờ tuỳ thân kèm theo yêu cầu. Ngoài ra ngành còn công khai bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết ngành BHXH trên Trang thông tin điện tử BHXH tỉnh Quảng Trị và niêm yết công khai tại trụ sở BHXH tỉnh, BHXH 9 huyện thị xã, thành phố.

BHXH tỉnh Quảng Trị còn phối hợp với Công ty CP Tư vấn LEAN tập huấn bộ quy trình giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) ISO 9001:2008 cho toàn thể cán bộ,CCVC. Việc sớm triển khai và đưa vào áp dụng bộ quy trình theo TCVN ISO 9001:2008 sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công việc, tạo tính chuyên nghiệp trong giải quyết chế độ, chính sách tại cơ quan BHXH. Song song đó, ngành BHXH tỉnh còn tổ chức tập huấn và triển khai ứng dụng phần mềm tiếp nhận, quản lý hồ sơ triển khai áp dụng thực hiện trong toàn tỉnh. Có thể nói, việc đẩy mạnh ứng dụng phần mềm và phát triển công nghệ thông tin trong CCTTHC đã và đang từng bước thay đổi phong cách làm việc của cán bộ, CCVC tại các cơ quan trong xử lý công việc, đảm bảo tính khoa học, nhanh chóng chính xác, hiện đại; góp phần thiết thực, hiệu quả vào công tác CCHC đối với ngành BHXH và đảm bảo an sinh xã hội. Ngoài ra để phù hợp với tình hình thực tiễn, BHXH tỉnh Quảng Trị tiếp tục tham mưu, góp ý trong việc sửa đổi, bổ sung Luật BHXH, BHYT và các chính sách liên quan. Việc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua hệ thống Bưu điện được triển khai trên phạm vi toàn tỉnh bước đầu tạo sự đồng thuận cao đối với đối tượng tham gia thụ hưởng bởi tính chuyên nghiệp, thủ tục đơn giản, đầy đủ, kịp thời.

Nhằm đẩy mạnh công tác CCTTHC góp phần thực hiện ngày càng tốt hơn chính sách BHXH, BHYT, thời gian tới BHXH tỉnh Quảng Trị tiếp tục tăng cường tuyên truyền việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT theo luật, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia và quyền lợi cho cán bộ, CCVC trong ngành. Tiếp tục triển khai các phần mềm công nghệ thông tin, tổ chức cài đặt, phân cấp và tập huấn đến các đơn vị trong ngành, tạo sự chủ động trong việc giải quyết chế độ, chính sách cho đối tượng. Bà Khỏe nhấn mạnh: “Mục tiêu hàng đầu của công cuộc CCHC mà BHXH tỉnh Quảng Trị quyết tâm thực hiện trong thời gian tới là làm sao để người dân có thể tiếp cận được với các thủ tục hành chính một cách nhanh chóng và giải quyết chế độ chính sách cho đối tượng đạt hiệu quả cao”.

Công Luận