LAI CHÂU

Huyện Mường Tè: Thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội

10:43:07 | 31/3/2015

Mường Tè nằm ở phía Tây của tỉnh Lai Châu, trên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc, là một trong những huyện khó khăn nhất của cả nước. Trong những năm qua, được sự hỗ trợ của các cấp ngành Trung ương đến địa phương cùng sự nỗ lực của cán bộ, nhân dân trong toàn huyện, Mường Tè đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và các mặt đời sống cơ bản được thực hiện hiệu quả.

Riêng năm 2014, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện là 26,6 tỉ đồng, đạt 144% kế hoạch; sản lượng cây lương thực có hạt đạt 16,847%. Các hoạt động văn hóa xã hội của huyện có nhiều bước tiến triển, đời sống nhân dân từng bước được nâng cao. Huyện cũng triển khai nghiêm túc hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là công tác di dân tái định cư đảm bảo an toàn, đúng tiến độ. Tính đến thời điểm hiện tại, huyện đã di chuyển tới nơi ở mới cho 882/882 hộ trong diện di dân tái định cư thủy điện Lai Châu, trong đó, chú trọng hệ thống hạ tầng cơ sở, giải quyết dứt điểm chế độ, chính sách của người dân trong vùng ngập lòng hồ.

Chung tay cùng với cả nước triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng nông thôn mới, huyện Mường Tè đã huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân; đầu tư cơ sở hạ tầng cho giáo dục, tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ cán bộ y tế. Tập trung giải quyết những vấn đề phát sinh tại cơ sở; chỉ đạo nhân dân thực hiện tốt kế hoạch sản xuất vụ xuân hè...Công tác xây dựng Đảng, phát huy sức mạnh của toàn Đảng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương; an ninh quốc phòng, chủ quyền biên giới quốc gia được huyện tăng cường và giữ vững.

Trong năm 2015, Đảng bộ huyện sẽ tập trung lãnh đạo, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020; tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; tập trung thu hút đầu tư; ổn định, phát triển vùng tái định cư thủy điện Lai Châu; giữ vững an ninh quốc phòng; chú trọng công tác phát triển Đảng.