BÌNH ĐỊNH

Ngành tài nguyên & môi trường Chú trọng công tác cải cách hành chính

15:02:53 | 10/7/2018


Xác định cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, thời gian qua Sở Tài nguyên&Môi trường (TN&MT) Bình Định luôn dành nhiều sự quan tâm cho công tác này, nhất là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC) và bước đầu đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Thực thi đồng bộ, hiệu quả

Trong các năm 2016, 2017, Sở TN&MT đã trình UBND tỉnh công bố bộ TTHC cấp tỉnh, huyện, xã theo quy định của Bộ TN&MT; qua đó đã thống nhất các TTHC về TN&MT trên địa bàn tỉnh, chấm dứt tình trạng không đồng bộ trong giải quyết TTHC ở các địa phương. Sở còn chủ động kết hợp áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001 : 2008 với việc thực hiện các TTHC, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện quy trình, quy định về TTHC, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của tổ chức và công dân.Cũng nằm trong mục tiêu chung nâng cao chất lượng hoạt động CCTTHC, Sở TN&MT đã thành lập Tổ kiểm soát TTHC; kiện toàn Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả của Sở; đồng thời thực hiện niêm yết công khai, đầy đủ các TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Sở TN&MT tại Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả cũng như trên trang thông tin điện tử của Sở, qua đó nâng cao khả năng tiếp cận các thủ tục cho tổ chức và công dân.

Đối với các huyện, hiện nay việc tiếp nhận TTHC về đất đai được tiến hành tại hai nơi gồm: bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai. Điều này đã tạo thuận lợi cho khách hàng trong việc thực hiện các thủ tục. Sở TN&MT cũng đã thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai và nhũng nhiễu, tiêu cực trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh, qua đó trở thành kênh thông tin hữu hiệu nhằm ngăn ngừa, hạn chế tiêu cực trong hoạt động cung cấp dịch vụ công về đất đai. Thực hiện gặp gỡ đối thoại với DN 2 lần/tuần nhằm giải quyết vướng mắc TTHC về đất đai trong hồ sơ đầu tư, tháo gỡ kịp thời các khó khăn cho DN.

Nhờ những cố gắng trên, trong năm 2017 và quý I/2018, Sở TN&MT đã giải quyết sớm và đúng hạn 6.734 hồ sơ tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả trên tổng số 6.906 hồ sơ đến hạn trả kết quả, chiếm 97,5% số hồ sơ. Đây là một kết quả khả quan và là tiền đề để Sở hướng đến những mục tiêu cao hơn về CCHC trong thời gian tới.

Đẩy mạnh liên thông

Giám đốc Sở TN&MT tỉnh – ông Đặng Trung Thành cho biết các loại TTHC trong lĩnh vực TN&MT liên quan đến nhiều sở, ngành nên để nâng cao hiệu quả CCTTHC, vấn đề liên thông với các sở, ngành, huyện, thị có liên quan được Sở TN&MT tỉnh Bình Định đặc biệt chú trọng. Theo đó Sở sẽ trình UBND tỉnh ban hành quy định về trình tự phối hợp trong giải quyết TTHC về đất đai trên địa bàn tỉnh, trong đó quy định thời gian giải quyết công việc của các ngành liên quan. "Hiện nay quy định trên đang được lấy ý kiến các đơn vị, địa phương liên quan. Sau khi được ban hành, đây sẽ là căn cứ thực hiện và đánh giá chất lượng phối hợp của các cơ quan trong giải quyết TTHC về đất đai" – ông Thành cho biết.

Ngoài ra việc duy trì mối liên hệ, sự minh bạch giữa các cơ quan liên quan trong quá trình giải quyết TTHC sẽ được chú ý thực hiện tốt hơn; việc lấy ý kiến các cơ quan sẽ thực hiện bằng văn bản có quy định thời gian cho ý kiến theo quy định. Sở TN&MT cũng sẽ tiếp tục phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả với các phòng chuyên môn và các chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện nhằm giải quyết tốt hơn các thủ tục liên quan đến cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Sở cũng chịu trách nhiệm làm đầu mối, theo dõi, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời những nội dung còn vướng mắc trong thực hiện các TTHC liên thông trên lĩnh vực TN&MT, tạo môi trường thuận lợi cho các tổ chức đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Mỹ Châu