BÌNH ĐỊNH

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định - Cùng doanh nghiệp vượt khó đi lên

14:41:18 | 13/11/2015

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp (DN) tỉnh Bình Định được thành lập tháng 12/1992. Qua gần 23 năm thành lập và phát triển, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của các cơ quan, ban, ngành, Đảng ủy khối DN đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần không nhỏ vào công tác xây dựng Đảng và phát triển KT - XH tỉnh nhà.

Đặc biệt giai đoạn 5 năm (2010 - 2015), cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp, các ngành của tỉnh; sự tích cực tham mưu của Cơ quan Đảng ủy Khối giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng như sự năng động, sáng tạo của các cấp ủy, lãnh đạo DN đã đưa hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong các năm 2010- 2015 tăng trưởng tốt. Kim ngạch xuất khẩu tăng cao, từ 116,95 triệu USD năm 2010 tăng lên 295 triệu USD năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015 đạt 201,64 triệu USD; tương tự sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển tăng từ 5,1 triệu tấn lên 7,7 triệu tấn và 6 tháng đầu năm 2015 đạt 4,49 triệu tấn; tổng lượng khách du lịch từ 90.451 lượt người lên 126.494 lượt người và 6 tháng đầu năm 2015 đạt 67.114 người.... Nộp ngân sách từ 885,04 tỷ đồng tăng lên 2.015 tỷ đồng và 6 tháng đầu năm 2015 nộp ngân sách 1.093 tỷ đồng. Việc chi trả bảo hiểm kịp thời, đúng quy định. Các ngân hàng hoạt động tốt, tỷ lệ nợ xấu thấp (dưới 3%). Các DN trong Khối thực hiện nghiêm việc nộp thuế theo quy định; tạo việc làm thường xuyên, ổn định cho hơn 30.000 lao động với mức thu nhập bình quân trên 5 triệu đồng/người/tháng và ngày càng ổn định. Tổng giá trị đầu tư của các DN bình quân hàng năm đạt trên 690 tỷ đồng. Trong đó có nhiều công trình đầu tư lớn bước đầu phát huy hiệu quả,...

Không chỉ tích cực đồng hành cùng các DN thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, Đảng ủy Khối DN tỉnh Bình Định còn lãnh đạo các DN thực hiện tốt các quy định của pháp luật về lao động; tích cực hưởng ứng và tham gia các hoạt động xã hội, công tác từ thiện nhân đạo, giải quyết việc làm cho người lao động…; góp phần cùng DN thực hiện tốt trách nhiệm đối với cộng đồng, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Với những kết quả và thành tích đạt được trên các lĩnh vực họat động, Đảng ủy Khối DN tỉnh Bình Định vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2010) cùng nhiều danh hiệu, Cờ thi đua xuất sắc của tỉnh, Cờ thi đua của Chính phủ. Trên cơ sở những thành quả đạt được, trong dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Khối DN lần thứ VI (nhiệm kỳ 2015 - 2020) đề ra chỉ tiêu: phấn đấu sản xuất công nghiệp bình quân hàng năm tăng trên 12,5%; kim ngạch xuất khẩu hàng năm tăng trên 10%, giai đoạn 2016 - 2020 đạt 1 tỷ USD; đảm bảo ổn định được việc làm cho người lao động; phấn đấu thu nhập bình quân hàng năm tăng từ 10% trở lên; giải quyết việc làm mới cho 15.000 lao động; số lao động đã qua đào tạo nghề đến cuối nhiệm kỳ khoảng 70%. 

Bí thư Đảng ủy Khối DN tỉnh Bình Định – ông Trần Văn Thọ cho biết, giai đoạn 2015 - 2020, để tiếp tục đồng hành cùng với DN, doanh nhân trong tình hình mới, Đảng ủy Khối đã xác định rõ những quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới là tập trung xây dựng, phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, có tinh thần dân tộc, giác ngộ chính trị, văn hóa kinh doanh, có trách nhiệm xã hội cao, có đủ năng lực, trình độ lãnh đạo, quản lý các DN hoạt động có hiệu quả để khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Ông Thọ khẳng định: "Với quyết tâm cao của Đảng ủy Khối DN tỉnh Bình Định và các cấp ủy cơ sở; với chủ đề của Đại hội VI Đảng bộ khối “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; đồng sức đồng lòng, tranh thủ thời cơ, vượt qua thử thách để phát triển DN nhanh và bền vững, góp phần phát triển KT – XH tỉnh Bình Định”, chắc chắn trong thời gian tới các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra sẽ được thực hiện đạt kết quả tốt; hoạt động của đội ngũ doanh nhân, DN trong Khối tiếp tục duy trì nhịp tăng trưởng ổn định và có nhiều đột phá mới, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước nói chung và tỉnh Bình Định nói riêng".

Hoàng Lâm

 

Các tin khác