VĨNH LONG

Bước tiến mới trong thu hút đầu tư

9:09:13 AM | 6/6/2019

Việc phát huy lợi thế vị trí đắc địa, nguồn tài nguyên dồi dào cùng sự cầu thị, năng động, thân thiện của chính quyền tỉnh đã giúp bức tranh thu hút đầu tư vào Vĩnh Long thời gian gần đây có nhiều "gam màu sáng", dự án đầu tư tăng cả về lượng lẫn chất. Đặc biệt, từ sau Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Long diễn ra tháng 3/2018, nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đã tin tưởng chọn Vĩnh Long làm "bến đỗ". Đây là tin vui được Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh - ông Trương Đặng Vĩnh Phúc chia sẻ với phóng viên. Hoàng Lâm thực hiện.

Ông có thể cho biết cụ thể về tình hình thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh?

Khép lại năm 2018, có 29 dự án được tỉnh cấp chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư (CNĐT) với vốn đăng ký khoảng 3.338,16 tỷ đồng và 158,96 triệu USD, trong đó có 10 dự án FDI. Riêng đối với 32 dự án đã được tỉnh cấp Giấy CNĐT, cấp chủ trương đầu tư và ký Bản ghi nhớ đầu tư tại Hội nghị Xúc tiến Đầu tư năm 2018, đã có 3 dự án đi vào hoạt động với vốn đăng ký gần 195 tỷ đồng, 8 dự án đã khởi công xây dựng với vốn đăng ký trên 2.079 tỷ đồng, 8 dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện thủ tục khởi công với vốn đăng ký trên 3.869 tỷ đồng; 12 dự án đang được tỉnh hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các thủ tục cấp Giấy CNĐT và chủ trương đầu tư.

Để tạo điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư, doanh nghiệp (DN) đến Vĩnh Long, các cấp, các ngành trong tỉnh triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trọng tâm là tăng cường cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thực hiện tốt việc cải cách thủ tục hành chính (TTHC); tích cực triển khai các giải pháp thiết thực để hỗ trợ, cùng nhau giải quyết vướng mắc, khó khăn cho nhà đầu tư. Với phương châm "một cửa, tại chỗ", thực hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế, Công an tỉnh để tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư trong việc đăng ký kinh doanh, cấp mã số thuế và con dấu.

Trong thu hút đầu tư, tỉnh luôn quan tâm đến những dự án thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế, thu hút đầu tư một cách có chọn lọc, không chạy theo số lượng. Vĩnh Long đặc biệt coi trọng việc tạo môi trường đầu tư thuận lợi, an toàn và tin cậy cho các nhà đầu tư, luôn đặt DN vào vị trí quan trọng của sự phát triển; thành công của các DN chính là sự thành công của tỉnh Vĩnh Long trong giai đoạn hiện nay.

Xác định quy hoạch phải đi trước một bước để thu hút đầu tư, thời gian qua tỉnh đã hoàn thiện quy hoạch thuộc các lĩnh vực phục vụ cho phát triển KT - XH trong 10 năm tới, trong đó tập trung nguồn lực đầu tư và đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Đến nay tỉnh có 2 khu công nghiệp (KCN) Hòa Phú, Bình Minh và tuyến công nghiệp Cổ Chiên; đã quy hoạch và định hướng phát triển mới 3 KCN diện tích khoảng 950 ha và 14 cụm công nghiệp (CCN) diện tích khoảng 659 ha. Tỉnh đã và đang tiến hành mời gọi đầu tư và xây dựng các khu trung tâm thương mại, dịch vụ, đô thị tại phường 2, phường 4, phường 8, phường 9, TP.Vĩnh Long, trung tâm các huyện, thị xã… hứa hẹn nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư vào các ngành công nghiệp và dịch vụ trong những năm tới.

Đến nay Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) tỉnh Vĩnh Long đã chính thức đi vào vận hành. Ông đánh giá như thế nào về sự ra đời của Trung tâm PVHCC tỉnh cùng với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã?

Ngày 19/11/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2542/QĐ-UBND thành lập Trung tâm PVHCC tỉnh Vĩnh Long. Đây được coi như bước đột phá trong cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, TTHC, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân, DN đến giao dịch.

Trung tâm PVHCC tỉnh là đầu mối kiểm soát TTHC và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời là đầu mối tập trung hướng dẫn TTHC, tiếp nhận hồ sơ của các tổ chức, cá nhân để giải quyết hoặc chuyển đến cơ quan thẩm quyền giải quyết, nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân theo quy định pháp luật. Để đảm bảo tính đồng bộ và thống nhất, UBND tỉnh cũng đã ban hành Quy chế phối hợp giữa Trung tâm PVHCC với các cơ quan, tổ chức, cá nhân và đơn vị có liên quan đến việc giải quyết TTHC; kiểm soát TTHC tại Trung tâm nhằm đảm bảo Trung tâm làm đầu mối chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành trong việc công khai, hướng dẫn tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC cho tổ chức và cá nhân. Các sở, ban, ngành không được tiếp nhận hồ sơ TTHC tại cơ quan, đơn vị của mình đối với các thủ tục đã quy định tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm. Việc phối hợp phải chủ động, thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo giải quyết công việc nhanh chóng, đúng quy định, không làm phát sinh TTHC, không gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC.

Trung tâm PVHCC tỉnh Vĩnh Long chính thức vận hành sẽ nâng cao chất lượng dịch vụ công theo hướng hiện đại; cung cấp cho người dân, DN mọi thông tin, dịch vụ, tiện ích hành chính công; tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC thông qua một địa chỉ duy nhất, khắc phục tình trạng phiền hà, đi lại nhiều lần, nhiều nơi. Cùng lúc cá nhân, tổ chức (nhất là các DN đầu tư hạ tầng) có thể thực hiện được nhiều TTHC thuộc các lĩnh vực khác nhau, biết được tình trạng giải quyết hồ sơ của các cơ quan nhà nước thông qua tin nhắn do phần mềm tự động gửi theo từng trình tự được mặc định. Ngoài ra, Trung tâm PVHCC được thành lập cùng với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, xã trong tỉnh sẽ đẩy mạnh hơn nữa cải cách hành chính của tỉnh nói chung và cải cách TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông nói riêng, nâng cao chất lượng dịch vụ công theo hướng hiện đại; phục vụ tổ chức, cá nhân ngày càng tốt hơn.

Ông có thể cho biết định hướng thu hút đầu tư của Vĩnh Long trong năm 2019 này và những thị trường trọng điểm tỉnh đẩy mạnh xúc tiến, thu hút đầu tư?

Thời gian tới Vĩnh Long tiếp tục phát huy lợi thế cạnh tranh và thế mạnh của địa phương, xác định phát triển du lịch là ngành kinh tế, văn hóa quan trọng của tỉnh về lâu dài, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, phấn đấu đến năm 2020, tầm nhìn 2030 du lịch tỉnh Vĩnh Long trở thành ngành kinh tế mũi nhọn (Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 6/11/2015 của Tỉnh ủy). Đồng thời, điều chỉnh lại Quy hoạch phát triển nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 theo hướng nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với xây dựng chuỗi giá trị thông qua công nghiệp chế biến phục vụ sản xuất.

Vĩnh Long đặc biệt coi trọng việc tạo môi trường đầu tư thuận lợi, an toàn và tin cậy cho các nhà đầu tư, luôn đặt DN vào vị trí quan trọng của sự phát triển.

Bên cạnh đó tỉnh tiếp tục mời gọi đầu tư các dự án trong danh mục được tỉnh phê duyệt, tập trung mời gọi đầu tư một số dự án trọng điểm như: đầu tư và kinh doanh hạ tầng các KCN Đông Bình, Bình Tân, An Định và CCN TP.Vĩnh Long; xây dựng vùng nguyên liệu sản xuất chuối và các loại trái cây xuất khẩu tại xã Lục Sĩ Thành và Phú Thành, huyện Trà Ôn; Khu đô thị sinh thái Cồn Chim; Khu du lịch Đồng Phú; Trung tâm Thương mại - Dịch vụ Tân Quới…Tỉnh cũng tập trung mời gọi các dự án thứ cấp đầu tư vào các khu - CCN, đặc biệt là 2 KCN Hòa Phú và Bình Minh nhằm lấp đầy diện tích còn lại; ưu tiên các ngành công nghiệp phụ trợ, thiết bị điện - điện tử, nhà máy chế biến hàng nông sản xuất khẩu; tập trung hướng đến các thị trường trọng điểm: Nhật Bản, Hàn Quốc, Hà Lan…và một số nước khác trong khu vực EU, các nước có quan hệ ngoại giao, kết nghĩa với tỉnh; kêu gọi các công ty đa quốc gia có tiềm lực, kinh nghiệm nhằm tạo sức lan tỏa, khai thác mạng lưới kinh doanh và quan hệ đối tác rộng lớn.

Trân trọng cảm ơn ông!