GIA LAI

Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh: Phát huy hiệu quả phong trào thi đua lao động, sản xuất

15:35:33 | 31/12/2019

Hoạt động sản xuất kinh doanh trong điều kiện giá mủ cao su duy trì ở mức thấp, thời tiết diễn biến phức tạp nhưng nhờ phát huy phong trào thi đua lao động sản xuất, năm 2019 Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh doanh đề ra.

Với phương châm lấy thi đua làm động lực để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch Công ty đề ra và chỉ tiêu được cấp trên giao, Ban lãnh đạo và Công đoàn Công ty đã xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa mỗi phong trào thi đua trong từng thời điểm thích hợp với điều kiện sản xuất của đơn vị và tổ chức quán triệt sâu rộng đến toàn thể cán bộ công nhân viên.

Nhiều phong trào thi đua đã mang lại hiệu quả cao, tiêu biểu như: Phong trào đăng ký thi đua hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2019 đã có 100% tập thể và cá nhân đăng ký thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phong trào “Luyện tay nghề - Thi thợ giỏi” được đề ra với phương châm tăng sản lượng để tăng năng suất lao động trên cơ sở từng bước đào tạo công nhân có tay nghề giỏi. Từ phong trào này, Công ty đã tập trung tổ chức lớp học nâng cao trình độ tay nghề cho công nhân và gia thuộc. Thời gian qua, tỷ lệ công nhân có tay nghề khá đã tăng lên rõ rệt, không còn công nhân có tay nghề yếu.

Phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật cũng đã được phát động và đạt kết quả cao. Trong năm 2019 qua đã có 6 sáng kiến được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận, sáng kiến này đã giải quyết được tính hiệu quả trong công tác chế biến mủ cao su, công tác trồng xen, gắn máng che mưa.

Với phong trào thi đua nâng cao chất lượng sản phẩm được tổ chức tốt từ vườn cây đến nhà máy, nguồn nguyên vật liệu đầu vào được quan tâm xử lý với nhiều cách khác nhau, hạn chế tạp chất, nâng cao trình độ tay nghề, đầu tư nâng cấp hiện đại hóa dây chuyền máy móc thiết bị… nhằm đưa ra sản phẩm tốt nhất, tăng giá trị hàng hóa xuất khẩu. Công ty hiện đang quản lý chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, sản phẩm luôn nhận được sự tín nhiệm của khách hàng, uy tín Công ty ngày càng được nâng cao trên thị trường trong và ngoài nước.

Công ty cũng phát động thêm các phong trào khác như: Phong trào quản lý và bảo vệ sản phẩm, phong trào thực hiện an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ; phong trào Xanh - Sạch - Đẹp, xây dựng công sở văn hoá, bảo vệ môi trường; phong trào thi đua trong công tác trồng mới tái canh...

Ông Phạm Đình Luyến, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh cho biết, nhờ phát huy tốt các phong trào thi đua kết hợp với các giải pháp trong sản xuất kinh doanh, kết quả sản xuất kinh doanh Công ty năm 2019 đều vượt chỉ tiêu. Cụ thể, sản lượng khai thác năm 2019 ước đạt 7.931 tấn (103% kế hoạch năm), năng suất vườn cây ước đạt 1,58 tấn/ha (103% kế hoạch năm), tổng doanh thu ước đạt hơn 289 tỷ đồng (104% kế hoạch năm), lợi nhuận trước thuế ước đạt 36,6 tỷ đồng (103% kế hoạch năm), nộp ngân sách nhà nước ước đạt hơn 15,2 tỷ đồng (106% kế hoạch năm), lương bình quân của người lao động ước đạt 6,24 triệu đồng (120% kế hoạch năm).

Được biết, trong năm 2020, Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh sẽ tiếp tục triển khai sâu rộng các phong trào thi đua nhằm đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch của năm, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy mạnh các phong trào thi đua với mục tiêu “Năng suất - chất lượng - hiệu quả”. Tăng cường công tác quản lý khai thác, bảo đảm sản lượng và tăng năng suất lao động nhằm ổn định đời sống cho người lao động; tập trung phát động phong trào thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phấn đấu nâng cao chất lượng sản phẩm, sản phẩm sản xuất đến đâu tiêu thụ đến đó. Đặc biệt, tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn Công ty.

Quốc Hưng (Vietnam Business Forum)