GIA LAI

Ngành du lịch Gia Lai đạt mức tăng trưởng cao

15:20:46 | 31/12/2019

 Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Gia Lai đã hoàn thành kế hoạch công tác năm 2019, trong đó du lịch là một điểm sáng với mức tăng trưởng cao.

Với mục tiêu phát huy tối đa tiềm năng du lịch, hoàn thành chỉ tiêu mà ngành đề ra, năm 2019  Sở VHTTDL Gia Lai đã xây dựng nhiều giải pháp. Theo đó, Sở đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 108/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ về đầu tư du lịch, hoạt động xúc tiến du lịch và phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh ban hành kế hoạch phát triển du lịch tỉnh năm 2019, kế hoạch phát triển du lịch cụm huyện, thị xã: An Khê, Đak Pơ, Kbang, Kông Chro giai đoạn 2019 - 2023.

Công tác xúc tiến đầu tư, quảng bá hình ảnh du lịch tỉnh Gia Lai đã có bước đổi mới về phương thức và nội dung thực hiện. Sở VHTTDL đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các ngành liên quan kêu gọi một số nhà đầu tư đến khảo sát, lập dự án như: Biển Hồ - Chư Đang Ya; Sân Golf  huyện Đak Đoa; Khu du lịch văn hóa công viên đồi thông Ia Dêr (Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC); Tổ hợp dịch vụ Vinsat (Tập đoàn Vingroup); Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Ia Ly (Công ty CP xây dựng và dịch vụ du lịch Ia Ly).

Ngành đã tổ chức hội nghị giới thiệu sản phẩm du lịch tỉnh Gia Lai đến các doanh nghiệp lữ hành và Hội du lịch cộng đồng Việt Nam VCTC; tổ chức hội nghị kêu gọi đầu tư về du lịch; quảng bá du lịch tỉnh tại Hội chợ Du lịch quốc tế Hà Nội VITM, Ngày hội Du lịch thành phố Hồ Chí Minh...

Bên cạnh đó, triển khai các lớp bồi dưỡng, hội nghị nâng cao nhận thức về du lịch đối với các cấp, ngành, địa phương. Ngành cũng chú trọng  bồi dưỡng, hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố về xây dựng phương án du lịch cộng đồng; tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân tại 15 làng trên địa bàn một số huyện, thị xã về du lịch cộng đồng để từng bước hình thành mô hình du lịch cộng đồng.

Hỗ trợ các địa phương duy trì, nâng cao chất lượng và quảng bá các sự kiện văn hóa tạo sức hút đối với khách tham quan, du lịch.

Các cơ sở lưu trú đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lao động đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách du lịch.  Đến 31/10/2019 tỉnh có 92 cơ sở lưu trú, có 2.324 buồng, phòng; có 63 khách sạn hạng 1-4 sao chiếm 68,5%; có10 doanh nghiệp lữ hành, trong đó 3 doanh nghiệp lữ hành quốc tế, 7 doanh nghiệp lữ hành nội địa. 

Kết quả hoạt động du lịch năm 2019 tăng trưởng cao. Tổng lượt khách du lịch, tham quan đến Gia Lai ước đạt 845.000 lượt, tăng 25,5% so với năm 2018, đạt 100,6% so với kế hoạch, trong đó khách nội địa đạt 830.000 lượt, tăng 25,9% so với năm 2018, khách quốc tế đạt 15.000 lượt, tăng 7,6% so với năm 2018. Tổng thu du lịch đạt 510 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2018.

Phấn đấu năm 2020  đạt 970.000 lượt khách

Ngành VHTTDL Gia Lai đang tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình số 43-CTr/TU ngày 26/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; kế hoạch phát triển du lịch của tỉnh giai đoạn 2017-2020.

Nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ lao động ngành du lịch qua các hội thi về du lịch và các lớp bồi dưỡng (nâng cao kỹ năng, cập nhật kiến thức định kỳ cho hướng dẫn viên; tập huấn về vận hành cơ sở lưu trú nhỏ; tập huấn về những kỹ năng tổ chức sự kiện cho cán bộ huyện, thị xã, thành phố...).

Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quảng bá du lịch trên các cơ quan thông tấn, báo chí; xây dựng kế hoạch về khám phá văn hóa, ẩm thực, thiên nhiên và con người Gia Lai kết nối với YouTuber nổi tiếng; xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng logo, slogan: xây dựng hệ thống nhận diện; giới thiệu sản phẩm du lịch Gia Lai tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
Xây dựng Đề án điều tra thị trường để xây dựng kế hoạch thu hút khách đến Gia Lai. Các địa phương duy trì và nâng cao chất lượng tổ chức các sự kiện văn hóa, du lịch mang tính chuyên nghiệp, đảm bảo nội dung đa dạng, phong phú tạo sự hấp dẫn cho khách du lịch.

Phấn đấu năm 2020 lượt khách đến Gia Lai ước đạt 970.000 lượt, tăng 15% so với năm 2019. Trong đó, khách quốc tế đạt 17.000 lượt, tăng 13% so với năm 2019, khách nội địa đạt 953.000 lượt, tăng 15% so với năm 2019; doanh thu du lịch đạt 600 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2019.