SÓC TRĂNG

Vĩnh Châu: Quyết tâm "về đích" các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2015 - 2020

10:38:38 AM | 17/3/2020

Năm 2019 khép lại ghi nhận những thành tựu kinh tế - xã hội nổi bật và khá toàn diện của TX.Vĩnh Châu, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Sóc Trăng. Để có được thành công này, TX.Vĩnh Châu tập trung mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả các tiềm năng lợi thế của địa phương, tạo động lực và nền tảng phát triển cho năm 2020, tiến tới thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị xã nhiệm kỳ 2015 - 2020.


Ông Trần Hoàng Thắng, Chủ tịch Thị xã Vĩnh Châu

Trong năm qua, hầu hết các chỉ tiêu TX.Vĩnh Châu đều thực hiện đạt và vượt so với Nghị quyết HĐND Thị xã giao. Hoạt động sản xuất nông nghiệp có sự chuyển biến tích cực với giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 198,28 triệu đồng, đạt 104,36% chỉ tiêu Nghị quyết (so với năm 2018 tăng 10,25 triệu đồng). Lĩnh vực thủy sản tiếp tục gặt hái kết quả tốt với tổng sản lượng thủy sản 81.086 tấn (đạt 106,31% Nghị quyết), mang lại hiệu quả kinh tế cao, thu nhập của người dân được cải thiện.

Bên cạnh cây lúa giúp đảm bảo các nhu cầu về lương thực (3.304ha đã xuống giống, năng suất bình quân đạt 4,55 tấn/ha, sản lượng thu hoạch 14.980 tấn), TX.Vĩnh Châu cũng tích cực phát triển cây ăn quả và rau màu. Hiện Thị xã có 373,08 ha cây ăn quả; sản lượng thu hoạch trong năm 2019 là 1.600 tấn, cao hơn cùng kỳ 250 tấn; đồng thời đã mở rộng thêm nhiều mô hình sản xuất theo hướng an toàn, tiến bộ, phát triển được một số mô hình liên kết tiêu thụ như: chuỗi mãng cầu ta Vĩnh Châu; chuỗi hành tím Vĩnh Châu; chuỗi rau an toàn trong nhà lưới… Diện tích trồng màu và sản lượng thu hoạch đều vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; trong năm Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm hành tím Vĩnh Châu.

Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới năm 2019 đạt được những kết quả tích cực. Đến hết năm 2019, trên địa bàn Thị xã có 3/6 xã đạt chuẩn Nông thôn mới (Hòa Đông, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Tân); 3 xã còn lại đạt từ 15 tiêu chí trở lên. Diện mạo nông thôn ngày càng thêm khởi sắc, cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ phục vụ hiệu quả đời sống dân sinh

Lĩnh vực công nghiệp - thương mại - dịch vụ ở Vĩnh Châu cũng chuyển biến tích cực với giá trị sản xuất công nghiệp – TTCN (tính theo giá so sánh năm 2010) đạt 550 tỷ đồng, đạt 110% Nghị quyết; doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt 7.370 tỷ đồng, đạt 110% Nghị quyết. Các hoạt động xúc tiến thương mại được Thị xã đẩy mạnh tạo cơ hội phát triển thị trường, liên doanh liên kết trong tiêu thụ hàng hoá nông sản của địa phương.

Nhằm thu hút đa dạng các nguồn lực cho đầu tư phát triển, công tác xúc tiến, mời gọi đầu tư cũng được TX.Vĩnh Châu quan tâm triển khai thường xuyên mang lại hiệu quả thiết thực. Trong năm, Thị xã đã phối hợp với các Sở ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư  cho 5 dự án, nâng tổng số dự án được cấp chủ trương đầu tư lên 14 dự án; trong đó các dự án sản xuất tôm giống chất lượng cao của Tập đoàn Việt - Úc tại xã Vĩnh Hải, Khu phố chợ Lai Hòa đã đi vào hoạt động và dự kiến sẽ có thêm 2 dự án điện gió khởi công vào đầu năm 2020, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Trong năm, Thị xã còn tiếp và làm việc với nhiều nhà đầu tư đến tìm hiểu, nghiên cứu tìm cơ hội đầu tư; phối hợp các bên liên quan thực hiện giải phóng mặt bằng đối với các dự án đang triển khai đầu tư trên địa bàn như: các dự án điện gió, dự án Khu nhà ở thương mại và dịch vụ (Phường 1, Phường 2), dự án Khu đô thị mới (Phường 1)...Công tác hỗ trợ doanh nghiệp tiếp tục được quan tâm thực hiện góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp ổn định, phát triển sản xuất.

Cùng với thu hút đầu tư, công tác xây dựng cơ bản, quản lý quy hoạch xây dựng, chỉnh trang đô thị, trồng mới cây xanh, phát triển hạ tầng giao thông…cũng được TX.Vĩnh Châu chú trọng triển khai góp phần mang lại diện mạo mới cho đô thị trẻ ven biển trên hành trình phấn đấu đạt chuẩn đô thị loại II vào năm 2020.

Hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng đời sống người dân, năm qua cũng đánh dấu thành công của Đảng bộ, chính quyền TX.Vĩnh Châu trong phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thể thao, y tế, giáo dục, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động…; chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách xã hội và an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được chú trọng thực hiện tốt, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Theo Chủ tịch Thị xã Vĩnh Châu – ông Trần Hoàng Thắng cho biết, Năm 2020 được xác định là năm tăng tốc "về đích", đồng thời cũng là năm quyết định sự thành bại của TX.Vĩnh Châu trong triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra cho cả nhiệm kỳ. Nhận thức rõ điều này, toàn hệ thống chính trị Thị xã quán triệt phương châm hành động "Đoàn kết - Nêu gương - Kỹ cương - Trách nhiệm - Sáng tạo - Hiệu quả"; quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị xã nhiệm kỳ 2015 - 2020.