ĐẮC NÔNG

Đắk Nông: Đồng hành cùng doanh nghiệp đến kết quả cuối cùng

10:42:34 AM | 31/3/2020

Để tạo ra bước chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa,  Đắk Nông đã luôn có những quan điểm và chính sách rõ ràng, dần tạo dựng vị thế trên bản đồ kinh tế nước nhà.

Trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính

Bằng quyết tâm của chính quyền và nhân dân địa phương mà trong 2 năm trở lại đây, tỉnh Đắk Nông đã đạt được những kết quả khả quan trong việc thực hiện một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể, năm 2019, có 12/16 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, như thu ngân sách nhà nước hơn 2,6 nghìn tỷ đồng, đạt 113% dự toán giao, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước; số lao động được tạo việc làm mới và tăng thêm là hơn 18 nghìn người; tỷ lệ giảm nghèo khoảng 3%. Tốc độ tăng trưởng đạt 7,83%; chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 11,6%. Toàn tỉnh tăng thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, lũy kế đến nay đạt 12 xã, bình quân mỗi xã đạt 13,9 tiêu chí.

Bên cạnh những thuận lợi, tỉnh Đắk Nông tiếp tục gặp một số khó khăn, thách thức, đặc biệt là dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra hiện nay. Sớm nhận thức được vấn đề này, ông Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cho biết, trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để giữ vững tốc độ phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. Trong đó, tập trung phòng ngừa dịch bệnh, đồng thời nghiên cứu chính sách tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân. Từng bước ứng dụng công nghệ hiện đại, hình thành các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, có sức cạnh tranh trên thị trường. Đồng thời, tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Về công tác cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC), ông Nguyễn Bốn chia sẻ: “CCTTHC là một chủ trương, công cuộc có tính đổi mới, được ví là “bộ khung” thể chế nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của nền kinh tế nhà nước. Do vậy, nếu CCTTHC không tiến hành kịp thời, đồng bộ, hiệu quả không cao thì sẽ là trở lực kìm hãm nền kinh tế phát triển. Vì vậy, CCTTHC được Đắk Nông xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, để từng bước đề ra những chỉ đạo quyết liệt từ văn bản đến hành động thiết thực”. Cụ thể, từ năm 2016, Trung tâm Hành chính công trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh đã được thành lập, và thiết lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại 8/8 huyện, thành phố; 71/71 xã, phường, thị trấn. Kịp thời rà soát các TTHC rườm rà, loại bỏ những thủ tục không cần thiết cũng như làm tốt công tác phối hợp để bảo đảm giải quyết các TTHC cho người dân, doanh nghiệp với thời gian sớm nhất và tại một đầu mối duy nhất. UBND tỉnh đã thiết lập Cổng dịch vụ công của tỉnh, toàn bộ hồ sơ TTHC được xây dựng quy trình và ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết. Đồng thời kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Nhằm giảm thời gian đi lại của người dân, DN, tỉnh đã đẩy mạnh việc triển khai dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt mức độ 3, 4 (đến nay, đã có 552 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4). Kết quả giải quyết TTHC năm 2019 có 312.008 hồ sơ đã giải quyết, trong đó giải quyết đúng hạn 99,5%.

DN là đội quân chủ lực

Ông Nguyễn Bốn nhấn mạnh: “DN là đội quân chủ lực để “kích hoạt” phát triển kinh tế của tỉnh nhà. Phương châm của tỉnh là “Chính quyền kiến tạo, hỗ trợ, đồng hành cùng DN đến kết quả cuối cùng”. Vì vậy, tỉnh đặt trọng tâm vào cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh gắn thu hút đầu tư với CCTTHC theo cơ chế “một cửa, tại chỗ, liên thông”. Định kỳ tổ chức các buổi đối thoại với DN, nhà đầu tư qua hội nghị và chương trình cà phê doanh nhân...; tăng cường hỗ trợ DN kết nối giao thương, tìm kiếm thị trường, hỗ trợ DN khởi nghiệp.... Triển khai bộ chỉ số DDCI - đây là một công cụ theo dõi, giúp lãnh đạo tỉnh Đắk Nông nắm bắt kịp thời các vướng mắc, khó khăn của cộng đồng DN tại địa phương, để từ đó đưa ra giải pháp tháo gỡ kịp thời, góp phần gia tăng sức hút của môi trường đầu tư tỉnh nhà.

Thách thức là vô cùng lớn. Đắk Nông có thể bị tụt hậu và càng ngày càng tụt hậu xa nếu kinh tế không có bước đột phá, công tác tổ chức và tầm nhìn chiến lược không có bước ngoặt. Đánh giá đúng tiềm năng, nói rõ và nói thẳng các thách thức, có giải pháp đồng bộ và sáng tạo, động viên được mọi nguồn lực sẽ là những cơ sở để địa phương có những bước phát triển đáng kỳ vọng.
Ông Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông

Chia sẻ thêm về mục tiêu của tỉnh trong năm 2020, ông Nguyễn Bốn cho biết, Đắk Nông phấn đấu tổng giá trị gia tăng đạt 22.308 tỷ đồng; duy trì tốc độ kinh tế 7,91%; chuyển dịch cơ cấu kinh tế: Khu vực nông nghiệp chiếm 41,58%; khu vực công nghiệp – xây dựng chiếm 17,22%; khu vực thương mại – dịch vụ chiếm 34,97%. GRDP bình quân đầu người đạt 51,26 triệu đồng; phấn đấu xây dựng thêm 4 xã, 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, mỗi xã đạt bình quân 15 tiêu chí trở lên… Song, nhận thức được trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, thấu hiểu được cộng đồng DN tỉnh nhà đứng trước nhiều thời cơ nhưng cũng đầy thách thức, vì vậy, chính quyền Đắk Nông quyết tâm thực hiện “3 cùng” với DN. Đó là cùng lo, cùng làm và cùng chia sẻ thất bại và thành công; luôn đồng hành và sát cánh cùng DN tiến sâu vào “sân chơi chung” của tiến trình hội nhập kinh tế trong nước và quốc tế.

Để phát huy và tiếp tục nâng cao thứ hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), hàng năm, tỉnh sẽ tiếp tục ban hành Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch, Đề án và Chương trình về hỗ trợ DN, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Phải duy trì điểm các chỉ số thành phần đã tăng hàng năm, cải thiện điểm đối với các chỉ số thành phần bị giảm điểm, đồng thời cần phải tập trung thực hiện một số nội dung cơ bản. Trong đó, tập trung nhân lực, nguồn lực để cải thiện 4 chỉ số thành phần có trọng số cao gồm: Tính minh bạch, chi phí không chính thức, dịch vụ hỗ trợ DN, đào tạo lao động. Và dù bám sát mục tiêu và tiêu chí nào thì sự chủ động, trách nhiệm của người lãnh đạo từ các cấp chính quyền cần được đặt lên hàng đầu. Chắc chắn với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự chung tay của cộng đồng DN, nhà đầu tư, Đắk Nông sẽ đạt được những thứ hạng tốt nhất, phù hợp với thực tiễn của địa phương.