ĐẮC NÔNG

UBND huyện Đắk Glong: Tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế

8:46:45 AM | 3/4/2020

Tuy nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp (NN) nhưng Đắk Glong đang chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp – thương mại – dịch vụ với những con số ấn tượng, qua đó từng bước thay diện mạo của huyện theo hướng hiện đại.


 Ông Vũ Tá Long, Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong

Chuyển biến tích cực

Tự hào về những thành quả huyện Đắk Glong đạt được, ông Vũ Tá Long – Chủ tịch UBND huyện chia sẻ: “Năm 2019, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh và sự đoàn kết thống nhất của cấp ủy, chính quyền địa phương, Đắk Glong đã đạt được những kết quả hết sức khả quan. Đã thực hiện 17/18 nhóm chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra (đạt 94,4%); nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng khá (14,3%); tổng thu ngân sách được 198,7 tỷ đồng, trong đó phần thu của huyện đạt 146,82% kế hoạch”. Không những vậy, hạ tầng kinh tế - xã hội được cải thiện; phương thức sản xuất có nhiều thay đổi theo hướng tiến bộ, bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện; công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được tăng cường, quốc phòng an ninh được giữ vững. Đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo trong năm đã giảm 8,9% so với năm 2018 (vượt chỉ tiêu Nghị quyết).

Với phương châm lấy thành công đạt được làm tiền đề cho những năm sau, năm 2020, huyện sẽ tiếp tục tập trung các giải pháp gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh. Tiếp tục thực hiện tốt các mô hình sản xuất NN, chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đẩy mạnh sản xuất theo hướng NN ứng dụng công nghệ cao... Tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội, lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, các nguồn vốn hỗ trợ để xây dựng NTM; cụ thể trong năm 2020, hỗ trợ xã Quảng Khê dần trở thành xã đạt chuẩn NTM. Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý đất đai, xây dựng, khoáng sản, quy hoạch và bảo vệ môi trường. Thực hiện nghiêm việc đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức.

Đặc biệt, Đắk Glong xác định cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là nhiệm vụ chủ chốt để thu hút đầu tư hiệu quả. Huyện đã công khai, niêm yết 348 bộ TTHC mức 2,3,4 và cấp xã đã công khai, niêm yết 150 bộ TTHC để người dân và doanh nghiệp (DN) biết, thực hiện. Ông Long cho biết thêm: “Địa phương cũng đã tiến hành rà soát các TTHC còn rườm rà, hoặc không phù hợp để tiến hành cắt giảm theo thẩm quyền, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân và DN khi thực hiện giải quyết TTHC. Thực hiện nghiêm việc xin lỗi tổ chức cá nhân khi giải quyết trễ hạn TTHC. Triển khai và đưa vào áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã”.

Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành NN

Đắk Glong là huyện có nhiều thế mạnh về phát triển NN với những sản phẩm NN hàng hóa có giá trị cao như: cà phê, hồ tiêu, cây ăn quả. Để nâng cao giá trị gia tăng cho các cây trồng, nâng cao thu nhập cho người nông dân, huyện đã có những nỗ lực quan trọng trên cơ sở “lấy dân làm gốc”. Đó là từng bước thực hiện việc tái cơ cấu ngành NN, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi như chuyển đổi diện tích cà phê kém hiệu quả sang các loại cây khác có giá trị kinh tế cao hơn; trồng xen cà phê với các loại như sầu riêng, bơ... Hướng dẫn kỹ thuật cho bà con nông dân theo hướng sản xuất NN sạch, từng bước áp dụng công nghệ cao để dễ tìm đầu ra cho các sản phẩm NN, nâng cao giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích. Đi liền với phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, tổ hợp tác, các trang trại nông lâm nghiệp, từng bước tích cực tham gia hoạt động xúc tiến thương mại, kêu gọi đầu tư bao tiêu sản phẩm cho bà con nông dân; hỗ trợ người dân xây dựng thương hiệu…

Hiện Đắk Glong đang kêu gọi các dự án đầu tư quần thể sân gôn resort, biệt thự nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp FLC Tà Đùng, dự án nông trường chuyên canh trồng bơ ứng dụng công nghệ cao T.Vita - Quảng Sơn và một số dự án chăn nuôi… “Đắk Glong chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, tích cực hỗ trợ DN vừa và nhỏ khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo, tạo động lực thu hút đầu tư sản xuất, kinh doanh vào địa bàn huyện. Chúng tôi coi đây là tiền đề quan trọng để Đắk Glong có thể thực sự “bắt kịp, đi cùng, vượt lên” về đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế trong thời kỳ cách mạng CN 4.0 này”, ông Long nói.

Nguồn: Vietnam Business Forum