QUẢNG TRỊ

Quảng Trị: Khát vọng về một nền nông nghiệp công nghệ cao

14:12:54 | 28/5/2020

Quảng Trị có 117 xã trên địa bàn 8 huyện, thị xã thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Với xuất phát điểm thấp nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đông đảo quần chúng nhân dân, Chương trình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã đạt được một số kết quả quan trọng.

Phát huy vai trò HTX trong đẩy nhanh mục tiêu xây dựng NTM

Qua gần 2 năm triển khai thực hiện, tại các xã được chỉ đạo điểm diện mạo nông thôn mới ở nông thôn có sự thay đổi rõ rệt theo hướng sáng xanh, sạch đẹp, xuất hiện nhiều đường hoa, cây xanh trên các con đường nông thôn mới; hệ thống điện thắp sáng 100% các thôn, ngõ xóm; môi trường nông thôn cơ bản được cải thiện, nhiều mô hình thu gom, xử lý rác thải được thành lập đi vào hoạt động hiệu quả; an ninh trật tự nông thôn được đảm bảo. Nhiều mô hình sáng tạo được triển khai có hiệu quả ở các địa phương như: mô hình đường hoa, cây xanh (ở Vĩnh Thủy, Vĩnh Kim, Cam Chính), phong trào xây dựng vườn mẫu (Cam Hiếu, Vĩnh Thủy), phong trào thắp sáng đường quê ở Hải Thượng, các mô hình bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn tất các các địa phương.

Ông Cáp Kim Thánh, Chủ tịch Liên minh HTX Quảng Trị cho biết: Đến nay, hầu hết các HTX trên địa bàn tỉnh góp phần đảm bảo hoàn thành tiêu chí số 13 trong bộ tiêu chí xây dựng NTM và tham gia hoàn thành các tiêu chí khác của địa phương. Các HTX đã khẳng định vai trò là cầu nối cho sự phát triển, trao đổi hàng hóa công nghiệp và nông nghiệp, giữa thành thị và nông thôn, thúc đẩy quá trình chuyển đổi cơ cấu lao động, đóng góp quan trọng trong quá trình xây dựng NTM của địa phương khi trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào 19 tiêu chí về xây dựng NTM, như các tiêu chí về: hình thức tổ chức sản xuất, nâng cao thu nhập bình quân đầu người, giảm tỷ lệ hộ nghèo, chuyển đổi cơ cấu lao động theo hướng ổn định. Đặc biệt, trong xây dựng NTM, các xã được yêu cầu bắt buộc phải có HTX hoạt động hiệu quả, có liên kết tiêu thụ nông sản cho bà con. Chính quyền các địa phương và bản quản trị HTX luôn đặc biệt chú trọng tìm mọi giải pháp để đạt chuẩn theo bộ tiêu chí mới về xây dựng NTM.

Vì vậy, việc đồng hành để củng cố các HTX hoạt động tốt theo Luật HTX năm 2012 luôn được chính quyền và ngành nông nghiệp địa phương đặc biệt quan tâm. Trong đó, chú trọng đến việc bao tiêu sản phẩm, thay đổi cách nghĩ, cách làm của người dân phù hợp với thực tế yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp tại địa phương.

“Tại một số địa phương, các HTX còn linh động để kết nối thực hiện sản xuất nông sản sạch, sản xuất theo phương thức canh tác tự nhiên vừa đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng, vừa nâng cao giá trị thu nhập cho người nông dân. Toàn tỉnh hiện có 279 HTX nông nghiệp đăng ký hoạt động theo Luật HTX nông nghiệp năm 2012 với hơn 68.800 thành viên. Đây cũng là tiền đề để các HTX phấn đấu thực hiện tốt tiêu chí bao tiêu sản phẩm cho bà con, góp phần xây dựng NTM ở các địa phương”, ông Cáp Kim Thánh cho biết.

Tập trung nguồn lực

Hiện tại Quảng Trị chưa thành lập được các khu nông nghiệp, khu sản xuất ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao đáp ứng xây dựng NTM kiểu mẫu. Theo lãnh đạo Sở NN&PTNT Quảng Trị: Để xây dựng và phát triển nông nghiệp công nghệ cao, Quảng Trị đã đề nghị Chính phủ, các cơ quan, bộ ngành trung ương xem xét hỗ trợ các nội dung: Xem xét bổ sung tỉnh Quảng Trị vào quy hoạch các Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của cả nước. Hỗ trợ, giới thiệu, mời gọi các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vào đầu tư nông nghiệp công nghệ cao tại Quảng Trị. Quan tâm hỗ trợ kinh phí, ưu tiên nguồn lực để xây dựng và nhân rộng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nhằm nâng cao thu nhập cho nông dân. Có chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư khởi nghiệp từ nông nghiệp. Ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh...

Ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, Quảng Trị đang chuyển dịch sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm, dù kết quả đạt được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế, nhưng bước đi ban đầu như thế là điều đáng mừng. "Các mô hình nông nghiệp chất lượng cao đã tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức của nông dân, giúp họ hiểu trong sản xuất, kinh doanh, chất lượng sản phẩm mới là điều quan trọng. Không những vậy, sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn an toàn còn thúc đẩy sự kết nối giữa sản xuất với thị trường, từ đó mang lại lợi ích cao hơn cho người sản xuất, từng bước xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp Quảng Trị an toàn, góp phần bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng…", Phó chủ tịch Hà Sỹ Đồng chia sẻ.

Cũng theo Phó chủ tịch Hà Sỹ Đồng, tỉnh Quảng Trị hiện nay đã có chủ trương giao chỉ tiêu cho mỗi huyện, thị phải xây dựng được từ 1-2 mô hình sản xuất nông nghiệp sạch. Chiến lược lâu dài nhằm thu hút, kêu gọi doanh nghiệp , HTX đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao...Để làm điều này, UBND tỉnh Quảng Trị đã giao các ngành nghiên cứu, tham mưu để ban hành các chính sách như: Hỗ trợ thuê đất, tích tụ đất đai để đầu tư nông nghiệp công nghệ cao; tạo quỹ đất sạch, hoàn thiện cơ sở hạ tầng; xúc tiến thương mại và các chính sách ưu đãi khác để thu hút nhiều nguồn lực đầu tư vào sản xuất nông nghiệp. “Quảng Trị cam kết, bằng đột phá trong tư duy, hành động, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh, các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà đầu tư sẽ được hỗ trợ một cách hiệu quả, tích cực nhất…”, ông Đồng nhấn mạnh.

Duy Anh (Vietnam Business Forum)