THÁI BÌNH

Huyện Hưng Hà: Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp

14:11:03 | 23/6/2020

Cùng với việc đẩy mạnh đầu tư xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng cơ sở, huyện Hưng Hà đã tập trung thực hiện tốt các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế địa phương. Nhờ đó, bức tranh kinh tế với  điểm nhấn là công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện ngày càng khởi sắc.

Đột phá tăng trưởng, phát triển toàn diện

Trong 3 ngày 17-19/5, Đảng bộ huyện Hưng Hà đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Báo cáo tại Đại hội cho thấy, trong 5 năm qua (2015 - 2020), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện đã đạt được những kết quả quan trọng và tương đối toàn diện, tạo tiền đề vững chắc để tiếp tục đưa kinh tế - xã hội địa phương phát triển nhanh, bền vững.

Theo đó, tổng thu ngân sách của Hưng Hà ước đạt 5.946 tỷ đồng, tăng 7,7%/năm, gấp 1,39 lần so với giai đoạn 2011 - 2015; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân ước đạt 11,31%, vượt mục tiêu Đại hội khóa XV; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 4.428 tỷ đồng, gấp 1,83 lần giai đoạn 2011 - 2015. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 30,2 triệu đồng năm 2015 lên 52 triệu đồng năm 2020. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Tổng giá trị sản xuất toàn huyện bình quân ước đạt 15.888,1 tỷ đồng. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp tăng mạnh về quy mô, số lượng, chất lượng, giá trị sản phẩm và sức cạnh tranh, bình quân đạt 7.159,2 tỷ đồng, tăng 15,98%/năm, vượt 6,41% mục tiêu Đại hội.

Môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn huyện ngày càng được cải thiện, thu hút số lượng lớn dự án đầu tư mới. Trong 5 năm qua, Hưng Hà đã thu hút được 44 dự án đầu tư với tổng vốn 2.597 tỷ đồng; có 128 doanh nghiệp được thành lập. Huyện đã chú trọng khuyến khích, tạo điều kiện phát triển mọi thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân, đóng góp vào tăng trưởng và ngân sách.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, huyện Hưng Hà đề ra mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 10,66%/năm trở lên; tốc độ tăng thu ngân sách bình quân đạt 8% trở lên. Thu nhập bình quân đầu người đạt 78 triệu đồng/người/năm trở lên.

Sẵn sàng tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp làm ăn hiệu quả

Theo ông Nguyễn Xuân Dương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà, trong giai đoạn 2020 - 2025, huyện sẽ tập trung ban hành và triển khai các kế hoạch thực hiện quy hoạch vùng huyện, các cụm công nghiệp; quy hoạch chung xây dựng thị trấn Hưng Hà và thị trấn Hưng Nhân; quy hoạch xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Huy động các nguồn vốn đầu tư, xây dựng một số dự án trọng điểm nhất là nâng cấp hệ thống đường giao thông, các công trình kết cấu hạ tầng phát triển sản xuất, du lịch và phục vụ đời sống nhân dân…

“Huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, khuyến khích, ưu tiên các ngành nghề công nghệ cao, không gây ô nhiễm môi trường, phù hợp với định hướng phát triển của huyện và của tỉnh. Đồng thời, bổ sung, hoàn thiện quy hoạch mạng lưới thương mại, dịch vụ, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ; khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư hạ tầng kinh doanh hiện đại như siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích, mạng lưới chợ đầu mối, thúc đẩy lưu thông hàng hóa, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng…”, ông Nguyễn Xuân Dương cho biết.

Để thực hiện những mục tiêu trên, Hưng Hà sẽ tập trung cải thiện môi trường đầu tư, thực hiện có hiệu quả các cơ chế ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, tăng cường hợp tác, liên kết phát triển kinh tế vùng với các địa phương lân cận; tăng cường tìm kiếm các thị trường mới, chú trọng xuất khẩu các sản phẩm lợi thế và hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến thương mại.

Với quan điểm sẵn sàng tạo mọi điều kiện để cộng đồng doanh nghiệp vào đầu tư và làm ăn hiệu quả, Hưng Hà cam kết đồng hành, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Trong đó, trên cơ sở quy định pháp luật, UBND huyện sẽ quyết liệt chỉ đạo thực hiện việc tổ chức giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch đối với các dự án; tạo môi trường đầu tư ổn định để doanh nghiệp yên tâm hoạt động. Đặc biệt, giám sát chặt chẽ việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân, đảm bảo thực hiện đúng quy định về thời gian tiếp nhận và xử lý thủ tục”, ông Nguyễn Xuân Dương khẳng định.

Các cụm công nghiệp sẵn sàng đón nhà đầu tư

Hiện nay, huyện Hưng Hà đã thực hiện việc quy hoạch và mở rộng 6 cụm công nghiệp (CCN), gồm: CCN Thái Phương (diện tích quy hoạch mở rộng 40,2 ha); CCN Hưng Nhân (diện tích quy hoạch trên 70 ha); CCN Đức Hiệp (diện tích quy hoạch 60 ha); CCN Đồng Tu (diện tích quy hoạch gần 64 ha); CCN Thống Nhất (diện tích quy hoạch 40 ha), CCN Tiền Phong (diện tích quy hoạch 15,7 ha). Hầu hết các CCN đã có nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng, hiện đang triển khai các thủ tục giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng.

Trước đây, huyện Hưng Hà không có nhiều lợi thế về thu hút đầu tư so với các huyện khác do cách xa trung tâm tỉnh, bị chia cắt bởi các con sông, giao thông còn hạn chế… Tuy nhiên, những năm qua, Trung ương, tỉnh và huyện đã đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp nhiều công trình hạ tầng giao thông quan trọng như: Quốc lộ 39, đường Thái Bình - Hà Nam, đường và cầu La Tiến, đường tỉnh ĐT452, ĐT453, đường từ cầu Me đi đền Tiên La; cầu Đồng Lạc qua sông Tiên Hưng; các đường huyện ĐH 71, ĐH 60, ĐH 64...

Nhờ đó đến nay, Hưng Hà có thể dễ dàng kết nối với các địa phương trong tỉnh và các tỉnh lân cận như: Hưng Yên, Hà Nam, Hải Dương. Đặc biệt, việc giao thương đến Hà Nội và các cảng biển của Thái Bình, Hải Phòng thuận lợi rất nhiều nhờ khoảng cách được rút ngắn (đến Hà Nội 80 km, đến cảng Hải Phòng 45 km), tạo bước đột phá mới trên lĩnh vực giao thông, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội.

Mặt khác, nguồn nhân lực trên địa bàn khá dồi dào, ngoài ra một lượng lớn lao động đang làm việc tại các công ty, nhà máy trong và ngoài tỉnh có nhu cầu trở về làm việc tại huyện nhà để có sự ổn định. Đây là một trong những yếu tố quan trọng để thu hút các nhà đầu tư.

Qua khảo sát cho thấy, các nhà đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng CCN trên địa bàn đều mong muốn các cấp chính quyền, phòng ban liên quan đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu được chủ trương phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện. Đồng thời, phối hợp với nhà đầu tư thực hiện nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho các dự án đảm bảo thực hiện đúng tiến độ.

Các nhà đầu tư cam kết sẽ xây dựng đồng bộ hạ tầng tại các CCN. Cùng với đó, chủ động vận dụng các giải pháp nhằm thu hút các nhà đầu tư thứ cấp; cam kết lựa chọn các dự án đảm bảo môi trường, đáp ứng giải quyết việc làm và phát triển bền vững.

Ngọc Tùng (Vietnam Business Forum)