KIÊN GIANG

Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang: Đẩy mạnh cải cách hành chính, đồng hành cùng doanh nghiệp

09:28:34 | 26/6/2020

Bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra sâu rộng, Hải quan Kiên Giang cũng sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào tất cả các nghiệp vụ của Hải quan nhằm tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp (DN)”.Đây là chia sẻ của ông Ngô Hoàng Hải, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang. Đức Bình thực hiện.

Ông có thể cho biết về tình hình thu ngân sách nhà nước (NSNN) từ đầu năm đến nay? Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2020, Cục Hải quan Kiên Giang sẽ tập trung vào những giải pháp trọng tâm nào?

Lũy kế đến 15/5/2020, tổng số thu NSNN trên địa bàn tỉnh là 168,358 tỷ đồng, đạt 93,53% chỉ tiêu giao đầu năm (180 tỷ đồng) và đạt 81,68% chỉ tiêu phấn đấu (200 tỷ đồng). So với cùng kỳ năm 2019 số thu giảm 59,41% do ảnh hưởng của dịch Covid - 19. Dự kiến đến 30/6/2020, số thu của đơn vị là 185 tỷ đồng, đạt 102,8% chỉ tiêu kế hoạch và đạt 92,5 % chỉ tiêu phấn đấu.

Để hoàn thành chỉ tiêu pháp lệnh thu thuế do Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan giao, ngay từ đầu năm lãnh đạo Cục đã chủ động chỉ đạo các chi cục trực thuộc triển khai các biện pháp thu thuế, xây dựng kế hoạch thu cho các đơn vị bằng nhiều biện pháp. Theo đó toàn ngành tập trung triển khai công tác thu ngân sách qua cổng thanh toán điện tử và thông quan 24/7; tiếp tục ký thỏa thuận thu NSNN với một số ngân hàng trên địa bàn theo chỉ đạo của Tổng cục Hải quan. Duy trì công tác theo dõi, phân tích, dự báo tình hình thu ngân sách của Cục, hàng tháng phân tích, tổng hợp số liệu kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK), phân tích số thu theo từng sắc thuế; dự báo khả năng thu ngân sách của từng tháng và dự kiến số thu cho cả năm. Tổ chức cập nhật kịp thời các danh mục dữ diệu giá do Tổng cục Hải quan ban hành để tổ chức thực hiện; chỉ đạo bộ phận quản lý rủi ro thường xuyên theo dõi phân tích đánh giá kim ngạch XNK tại từng Chi cục; theo dõi tình hình XNK của từng DN; rà soát mặt hàng XNK có khả năng gian lận, có thuế suất cao…Định kỳ Cục Hải quan tỉnh cũng tổ chức các Hội nghị đối thoại DN để tuyên truyền, phổ biến cho DN các văn bản liên quan đến cơ chế, chính sách XNK, chính sách thuế; lắng nghe ý kiến và giải đáp các vướng mắc của cộng đồng DN tham gia XNK địa bàn tỉnh.

Được biết thời gian qua, Cục Hải quan Kiên Giang luôn quan tâm giải quyết dứt điểm mọi khó khăn, vướng mắc, không để xảy trường hợp ách tắc ảnh hưởng tới thông quan hàng hóa của DN. Ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về nỗ lực này?

Với mục tiêu tạo thuận lợi tối đa cho DN hoạt động XNK, Cục Hải quan Kiên Giang đã chuyển phương thức quản lý từ thủ công sang hiện đại bằng hệ thống thông quan hàng hóa tự động (VNACCS/ VCIS), áp dụng kỹ thuật quản lý rủi ro, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Quy trình thủ tục được cải tiến theo hướng đơn giản, thuận lợi, tạo chuyển biến căn bản trong hoạt động quản lý Nhà nước về hải quan; xóa bỏ những thủ tục, chế độ kiểm tra, kiểm soát hải quan thiếu đồng bộ, chồng chéo, phức tạp, gây cản trở trong việc tiếp nhận và xử lý công việc giữa cơ quan hải quan với nhau, giữa cơ quan hải quan với người dân, tổ chức có hoạt động XNK, xuất nhập cảnh.

Bên cạnh đó, Cục cũng triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 "mọi lúc - mọi nơi - mọi phương tiện" cho cộng đồng DN; triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 và cấp độ 4 tại cấp Cục và các chi cục Hải quan trực thuộc; triển khai cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một cửa ASEAN…

Mục tiêu của Hải quan Kiên Giang là đẩy mạnh cải cách hành chính, đồng hành cùng DN thúc đẩy hoạt động XNK song vẫn phải đảm bảo công tác quản lý nhà nước về hải quan chặt chẽ, đúng quy định pháp luật. Vậy thời gian tới toàn ngành có kế hoạch nào để triển khai thực hiện tốt mục tiêu này?

Toàn ngành tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa của Cục Hải quan Kiên Giang giai đoạn 2016 - 2020 đã được Tổng cục Hải quan phê duyệt; triển khai đồng bộ trên diện rộng các ứng dụng CNTT trong kê khai, nộp thuế, dịch vụ công trực tuyến và cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN. Cục cũng chú trọng phát huy hiệu quả công tác thiết lập và triển khai quan hệ đối tác giữa cơ quan Hải quan với cộng đồng DN và các bên liên quan trong thực hiện quản lý nhà nước về hải quan, góp phần xây dựng sự hiểu biết, đồng thuận giữa DN và hải quan trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và thực thi chính sách, pháp luật hải quan. Áp dụng sâu rộng kỹ thuật quản lý rủi ro trong tất cả các hoạt động nghiệp vụ gắn với đẩy mạnh hoạt động kiểm tra sau thông quan cả về số lượng lẫn chất lượng. Quản lý, điều hành, quản trị các hoạt động nội bộ được thực hiện trên môi trường điện tử, ứng dụng công nghệ quản lý hiện đại, nhằm từng bước nâng cao hiệu suất xử lý công việc. Bồi dưỡng đội ngũ công chức hải quan có trình độ chuyên nghiệp, chuyên sâu, hoạt động liêm chính, tuân thủ các quy định, làm chủ được công nghệ, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trân trọng cảm ơn ông!

Nguồn: Vietnam Business Forum