ĐẮC NÔNG

Đắk Nông: Chương trình OCOP tạo động lực kinh tế nông thôn

10:29:38 AM | 10/11/2020

Đắk Nông lần đầu tiên được tổ chức triển khai đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP, chương trình đã thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp, HTX và các cơ sở sản xuất. Các mẫu mã tham gia đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP rất phong phú, đa dạng và đều phát huy được thế mạnh của mỗi địa phương.

Ông Phạm Tuấn Anh, Giám đốc Sở NN-PTNT Đắk Nông cho biết, các sản phẩm được công nhận OCOP đợt 1 năm 2020 đều có chất lượng tốt, đáp ứng những yêu cầu theo bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm. Trong đó, nhiều sản phẩm có nét đặc trưng được chú ý. Trong số 22 sản phẩm được cấp giấy chứng nhận đạt OCOP cấp tỉnh, có 2 sản phẩm ở huyện Đắk Mil đạt hạng 4 sao gồm: dầu sachi của Công ty Cổ phần Sachi Tây Nguyên và cà phê bột Đắk Đam của HTX Nông nghiệp Công Bằng Thuận An. 20 sản phẩm còn lại đều đạt 3 sao.

Các sản phẩm này đều đã trải qua vòng đánh giá, xếp hạng của hội đồng đánh giá cấp huyện, thành phố trước đó. Từ những tiềm năng và lợi thế, các huyện, thành phố đã quyết tâm đưa các sản phẩm đặc trưng, có thế mạnh đến với Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP.Cũng theo ông Tuấn Anh, đối với các sản phẩm tham gia chế biến sâu, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất nông sản được hỗ trợ xây dựng bao bì, nhãn mác, tem truy xuất nguồn gốc. Đây là cơ sở để đạt các tiêu chí chứng nhận sản phẩm OCOP.

Sản phẩm OCOP cũng nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm và thu nhập cho cộng đồng, tạo ra công ăn việc làm, phục hồi và phát triển sản phẩm truyền thống, tạo ra sự hấp dẫn cho khu vực nông thôn, giúp thu hút nguồn lao động, nguồn vốn cho khu vực này. Các đơn vị tham gia xác định, sản phẩm được công nhận OCOP sẽ góp phần nâng cao uy tín, thương hiệu và thúc đẩy sự đổi mới, sáng tạo trong sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm bảo đảm tiêu chuẩn trong nước và quốc tế. Dựa trên kinh nghiệm triển khai phong trào “mỗi làng, xã, phường một sản phẩm” của một số quốc gia và tỉnh, thành phố trong cả nước, tỉnh Đắk Nông xác định tiềm năng, thế mạnh sẵn có trong sản xuất nông nghiệp để triển khai Chương trình OCOP.

Trong thời gian tới Đắk Nông sẽ tập trung vào mục tiêu phát triển kinh tế khu vực nông thôn, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân, thực hiện có hiệu quả nhóm tiêu chí “Kinh tế và hình thức tổ chức sản xuất” trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Ngọc Đan (Vietnam Business Forum)