THỪA THIÊN - HUẾ

Nhiều giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh

14:21:27 | 12/11/2020

Trong Bảng xếp hạng PCI năm 2019, tỉnh Thừa Thiên Huế có cải thiện đáng kể so năm 2018 cả về điểm số (tăng 2,99 điểm từ 63,51 điểm lên 66,50 điểm) và thứ hạng (tăng 10 bậc từ 30 lên 20/63 tỉnh, thành phố). Để tiếp tục cải thiện PCI năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Nâng hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020 (Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 16/06/2020), trong đó nêu rõ mục tiêu và các giải pháp cải thiện các chỉ số thành phần, trong đó có chỉ số “Gia nhập thị trường” và “Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp”.

Nhanh chóng gia nhập thị trường

Chỉ số Gia nhập thị trường năm 2019 đạt 7,11 điểm, giảm 1,39 điểm so với 8,50 điểm năm 2018 (Thừa Thiên Huế xếp thứ 1/63 tỉnh, thành phố). Để khắc phục tình trạng này, cùng với luân chuyển cán bộ tại bộ phận “một cửa”, Sở cũng quán triệt tinh thần, thái độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt nhấn mạnh đến việc thay đổi tư duy từ quản lý sang phục vụ. Sở cũng cập nhật, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cho các cán bộ công chức nói chung, đảm bảo hướng dẫn, giải quyết hồ sơ doanh nghiệp nhanh chóng, đúng pháp luật; đồng thời xây dựng quy trình liên thông trong giải quyết TTHC về Đăng ký kinh doanh - Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Nhằm giúp doanh nghiệp giảm chi phí gia nhập thị trường, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định mức, điều kiện hỗ trợ lãi suất vay vốn ban đầu và triển khai thực hiện một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thành lập mới (căn cứ Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về Quy định một số chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế) và thực hiện “Quy chế liên thông giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh và các đơn vị cung cấp dịch vụ trong việc hỗ trợ chữ ký số, hóa đơn điện tử, kê khai thuế và kế toán” và “Quy chế liên thông về một số chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh” nhằm khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp thành lập mới.

Tích cực hỗ trợ doanh nghiệp

Năm 2019, chỉ số Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh đạt 5,98 điểm, xếp 41/63 tỉnh, thành và tăng 14 bậc. Đây là chỉ số tăng bậc trong 2 năm liên tiếp, tuy nhiên vẫn có số điểm dưới mức bình quân chung của cả nước cần phải được cải thiện mạnh mẽ.

Để cải thiện điểm số thứ hạng chỉ số Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, Sở đã tham mưu, đề xuất UBND tỉnh, các sở, ngành bố trí tổ chức thêm các hội chợ thương mại cho doanh nghiệp hoặc phối kết hợp với các chương trình thường niên sẵn có của tỉnh như: Ngày hội khởi nghiệp của Tỉnh Đoàn, Diễn đàn doanh nghiệp phát triển bền vững (Viện Nghiên cứu phát triển), Ngày hội Đổi mới sáng tạo (Hue Innovation Day),… Sở cũng phối hợp với các sở, ngành như: Công thương, Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo tỉnh… triển khai các hoạt động hỗ trợ khu vực tư nhân phát triển các dịch vụ: tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán,...

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp, hoạt động trên sẽ tạo môi trường kinh doanh thuận lợi hơn, giúp doanh nghiệp sớm hoàn thành thủ tục đi vào hoạt động hoặc triển khai các dự án, phương án kinh doanh hiệu quả.

Nguồn: Vietnam Business Forum