THỪA THIÊN - HUẾ

Quảng Điền: Nỗ lực hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kinh tế - xã hội

10:30:33 | 25/6/2019

2019 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) 5 năm 2015-2020. Với sự đổi mới trong tư duy, cách nghĩ, cách làm, Quảng Điền đã tập trung xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình trọng tâm về phát triển KT-XH. Qua đó, tạo nền tảng để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra trong năm 2019, là cơ sở tiền đề để hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII đã quyết nghị.


Ông Nguyễn Đình Đức, Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền

Bước sang năm 2019, Quảng Điền đề ra nhiều mục tiêu quan trọng nhằm tạo bước đột phá, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương nhanh, bền vững. Theo đó, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt trên 95 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 33 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,5 - 2,0%; số người có việc làm tăng thêm là 1.300 - 1.500, có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới...

Ông Nguyễn Đình Đức, Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền cho biết: Để đạt được mục tiêu này, Quảng Điền đã nỗ lực trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ với tinh thần quyết liệt mà trọng tâm là triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình trọng điểm về xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững và chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Từ đầu năm đến nay, nhìn chung tình hình KT-XH của huyện tiếp tục ổn định và phát triển.

Sản xuất nông nghiệp của huyện có bước phát triển toàn diện, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao trình độ thâm canh. Quảng Điền đã giành được những kết quả tích cực cả trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản.

Huyện tập trung chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Trong đó, đẩy mạnh chuyển đổi nhiều diện tích trồng lúa cho thu nhập thấp sang gieo trồng một số loại cây trồng mới triển vọng có giá trị kinh tế cao, mở rộng diện tích cánh đồng lớn theo hướng liên kết chuỗi giá trị, các vùng sản xuất tập trung các loại cây trồng có giá trị cao như rau màu, trồng sen... Khuyến khích nông dân sản xuất gắn kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị nhằm quản lý tốt chất lượng và đảm bảo đầu ra ổn định. Huyện cũng tranh thủ huy động và lồng ghép các nguồn lực để đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản theo quy hoạch trên phá Tam Giang, tổ chức thâm canh, tăng năng suất cũng như phục vụ mô hình du lịch sinh thái, nuôi trồng dưới tán rừng ngập mặn tại xã Quảng Lợi, thị trấn Sịa…

Cùng với phát triển sản xuất nông nghiệp, lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng có nhiều khởi sắc. Các thành phần kinh tế phát triển đa dạng, toàn huyện có 82 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, huyện triển khai hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 Khu công nghiệp Quảng Vinh; tiếp tục triển khai đầu tư hoàn thiện hạ tầng Cụm công nghiệp Bắc An Gia; khảo sát lập quy hoạch cụm tiểu thủ công nghiệp mới gần Khu công nghiệp Quảng Vinh với quy mô 22,4 ha; đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành các công trình, dự án, các tuyến đường giao thông quan trọng kết nối vùng, khu vực, đô thị, tạo động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển KT-XH.

Lĩnh vực dịch vụ phát triển ngày càng đa dạng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân. Một số dịch vụ phát triển khá như: vận tải, nhà hàng, thương mại... Quảng Điền bước đầu khai thác loại hình du lịch sinh thái biển, đầm phá với nhiều chương trình tour du lịch khá đa dạng, hấp dẫn như: Tour du lịch cộng đồng “Sóng nước Tam Giang” ở thôn Ngư Mỹ Thạnh; tour du lịch “Một ngày trên phá Tam Giang” của Công ty An Thạnh; tour “Hoàng hôn phá Tam Giang” của Công ty CP Truyền thông quảng cáo và du lịch Đại Bàng,...

Để tập trung hoàn thành kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019, thời gian tới, huyện Quảng Điền xác định tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng KT-XH; khuyến khích phát triển doanh nghiệp, tăng cường thu hút đầu tư; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm hành chính công huyện. Chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu nông nghiệp theo hướng sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, VietGAP có giá trị kinh tế cao và kết hợp với du lịch sinh thái. Triển khai thực hiện rà soát, lựa chọn, đánh giá sản phẩm chủ lực của huyện gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để bứt phá đi lên và quyết tâm xây dựng huyện Quảng Điền đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020.