THỪA THIÊN - HUẾ

A Lưới: Những bước chuyển biến tích cực

10:15:40 | 25/6/2019

Là huyện miền núi phía Tây tỉnh Thừa Thiên Huế, A Lưới đang có những bước chuyển biến tích cực: tốc độ đô thị hóa nhanh, hoạt động dịch vụ thương mại phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là của đồng bào các dân tộc thiểu số không ngừng được cải thiện.

Trong ba năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, kinh tế - xã hội huyện A Lưới đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, nông nghiệp chiếm 44,8% (năm 2015: 52,1%); công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp chiếm 33,4% (năm 2015: 36,5%); dịch vụ chiếm 21,8% (năm 2015: 11,4%). Tốc độ tăng giá trị sản xuất ở mức 12,1%/năm. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 25 triệu đồng, tăng 7,4 triệu đồng so với năm 2015.

A Lưới xác định nông nghiệp, đặc biệt phát triển nông nghiệp công nghệ cao là mũi nhọn phát triển kinh tế của toàn huyện. Cụ thể, tập trung lập các quy hoạch cho phát triển nông - lâm - ngư nghiệp, chuyển dịch cơ cấu sản xuất gắn với nhu cầu thị trường; tăng cường chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đẩy mạnh công tác khuyến nông... đảm bảo phát triển theo hướng bền vững. Tổng giá trị sản xuất (giá cố định 2010) ước đạt 304 tỷ đồng, tăng trưởng ước đạt 8,4%/năm.

Du lịch cũng được xác định là thế mạnh trong phát triển kinh tế - xã hội. A Lưới được biết đến là vùng đất với những cảnh quan tự nhiên tuyệt đẹp, có nhiều di tích lịch sử và giàu bản sắc văn hóa của các dân tộc Pa-cô, Tà-ôi, Pa Hy… là điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng, du lịch di tích lịch sử cách mạng.

Huyện A Lưới được xác định là một trong 3 vùng trọng điểm du lịch của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hiện nay, huyện A Lưới được xác định là một trong 3 vùng trọng điểm du lịch của tỉnh Thừa Thiên Huế. Huyện đã triển khai nhiều giải pháp mang tính chiến lược và đồng bộ trong đầu tư, quy hoạch vùng, quy hoạch các điểm, tuyến du lịch của huyện theo từng giai đoạn. Đồng thời, đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến du lịch, nhất là phối hợp với các ngành, các tổ chức và các doanh nghiệp nghiên cứu xây dựng thương hiệu, phát triển dịch vụ du lịch.

Năm 2019, với chủ đề “Năm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Năm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, bám sát các mục tiêu, kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, huyện A Lưới sẽ tập trung thực hiện có hiệu quả các chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Phát triển văn hóa, du lịch gắn với bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số; đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, phát triển mạnh các thành phần kinh tế, tạo nguồn thu ngân sách ổn định, bền vững.