THÁI NGUYÊN

Định Hóa: Nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư

16:11:14 | 30/11/2020

Cải cách hành chính (CCHC) là khâu đột phá trong cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy KT-XH phát triển. Với sự nỗ lực và quyết tâm, huyện Định Hóa đã đạt nhiều kết quả khả quan trong công tác CCHC. Xung quanh vấn đề này, Phóng viên Vietnam Business Forum đã có buổi phỏng vấn Ông Nguyễn Minh Tú - Chủ tịch UBND huyện Định Hóa. Nguyễn Dũng thực hiện.

Thời gian qua vấn đề đẩy mạnh quảng bá xúc tiến đầu tư đã được địa phương chú trọng ra sao? các dự án kêu gọi đầu tư của huyện trong thời gian qua cũng như thông điệp cam kết của địa phương như thế nào để hỗ trợ và đồng hành với các nhà đầu tư?

Trong những năm qua, cùng với quyết tâm của tỉnh Thái Nguyên, huyện Định Hóa cũng đã nỗ lực cố gắng thực hiện đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến đầu tư như: Tích cực tham gia các hội chợ thương mại quảng bá sản phẩm đặc trưng của huyện Định Hóa, đề xuất với UBND tỉnh Thái Nguyên các dự án thu hút đầu tư vào huyện tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên...., chủ động xây dựng quy hoạch các cụm công nghiệp nhỏ, đề xuất những giải pháp với Tỉnh hỗ trợ huyện Định Hóa thực hiện giải phóng mặt bằng các cụm công nghiệp, tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư vào các thế mạnh của huyện như: Sản xuất nông nghiệp áp dụng công nghệ cao, chế biến tinh dầu và các sản phẩm từ cây quế, sản xuất vật liệu xây dựng, may mặc, xây dựng hạ tầng khu dân cư, khu đô thị, đầu tư phát triển du lịch lịch sử - sinh thái...đến nay đã có Công ty TNHH Một Thành viên Trọng Khôi, Công ty may Thagaco... (từ nguồn vốn ngoài ngân sách) đã tìm hiểu nghiên cứu đầu tư; phối hợp thực hiện tốt công tác đón nhận dự án đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 1) qua huyện Định Hóa đoạn Chợ Mới - Chợ Chu, đề xuất với Trung ương sớm triển khai dự án đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 2) để kết nối với Tuyên Quang, phối hợp triển khai dự án mở rộng đường giao thông từ km 31 đến ATK Phú Đình, kết nối các điểm di tích lịch sử giữa Thái nguyên và Tuyên Quang, tạo điểm nhấn quan trọng trong việc phát triển du lịch lịch sử sinh thái giữa 2 tỉnh Thái Nguyên và Tuyên Quang trong những năm tới....

Cùng với đó, huyện cũng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân cần trao đổi thẳng thắn, cởi mở, tích cực tham gia phản biện, giám sát, góp ý và hiến kế cho các cơ quan, chính quyền các cấp trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Huyện cam kết, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân có nhu cầu đầu tư vào huyện các nội dung thủ tục hành chính nhanh gọn, môi trường đầu tư thuận lợi; song song với đó, chúng tôi sẽ đề xuất, kiến nghị với Trung ương, với tỉnh Thái Nguyên cho cơ chế đặc thù tại huyện Định Hóa như: Đối với các dự án đầu tư quy mô lớn, cho doanh nghiệp hưởng ưu đãi tiền thuê đất thời gian lâu hơn, hỗ trợ kinh phí giải phóng mặt bằng nhiều hơn để đầu tư xây dựng dự án, phát triển Kinh tế - Xã hội trên địa bàn.

Công tác cải cách hành chính cũng là một yếu tố có vai trò quan trọng trong việc thu hút các nguồn vốn đầu tư, thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Ông có thể cho biết huyện Định Hóa đã thực hiện công tác này như thế nào trong những năm qua?

 Các nội dung CCHC được huyện tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao nâng cao năng lực cạnh tranh để thu hút đầu tư như: Thực hiện có hiệu quả thực hiện Kế hoạch số 45/KH-UBND, ngày 19/3/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên về triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP, ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020; cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX); chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS)…;  Huyện ủy Định Hóa đã ban hành Đề án số 03-ĐA/HU, ngày 25/10/2016 về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong hệ thống chính trị huyện Định Hóa, giai đoạn 2016 - 2020, UBND huyện Định Hóa đã tham mưu cho Huyện ủy Định Hóa ban hành Kế hoạch số 129-KH/HU, ngày 02/5/2019 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đến năm 2025 trên địa bàn huyện Định Hóa; Tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận “Một cửa”,“Một cửa liên thông” cấp huyện, cấp xã, đáp ứng tối đa yêu cầu của người dân và doanh nghiệp; thực hiện tốt các thủ tục về thuế, thủ tục về tiếp cận đất đai, cấp phép xây dựng, phòng cháy chữa cháy nhằm tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, kinh doanh trên địa bàn huyện; Công khai, minh bạch những chủ trương, cơ chế, chính sách, quy hoạch trên địa bàn huyện Định Hóa, thủ tục hành chính, thông tin dữ liệu về các dự án liên quan đến lĩnh vực đầu tư, kinh doanh. Duy trì hiệu quả hoạt động trang website của các ngành, các cấp trong việc chia sẻ, cung cấp thông tin, quy trình, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính; thông tin quy hoạch; lĩnh vực kêu gọi đầu tư… cập nhật thường xuyên hoạt động của huyện; tạo kênh kết nối giữa chính quyền và doanh nghiệp; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, tinh thần, thái độ phục vụ cho cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị, đặc biệt là bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra trong thực hiện thủ tục hành chính; phát hiện và xử lý nghiêm những cán bộ, công chức có hành vi gây khó khăn, nhũng nhiễu, thiếu tinh thần trách nhiệm, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Nhằm phát huy hơn nữa tiềm năng, lợi thế của địa phương, tạo sự đột phá trong phát triển kinh tế hiện nay và trong những năm tiếp theo, huyện sẽ ưu tiên và tập trung thực hiện các giải pháp gì?

Nhằm phát huy hơn nữa tiềm năng, lợi thế của địa phương, trong thời gian tới huyện sẽ tích cực huy động các nguồn lực hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị quân đội, các cơ quan Trung ương, các tổ chức phi Chính phủ, các nguồn vốn hỗ trợ của Tỉnh lồng ghép với các nguồn vốn trong Kế hoạch 05 năm 2021-2025 được phê duyệt để đầu tư đồng bộ, đáp ứng mục tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội của huyện Định Hóa. Trong đó tập trung phát triển hạ tầng đô thị một cách đồng bộ, hiện đại, đột phá để đưa thị trấn Chợ Chu cơ bản trở thành đô thị loại IV, là đô thị du lịch, là vùng trọng điểm theo Quyết định số 419/QĐ-TTg, ngày 17/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng chiến khu cách mạng ATK liên tỉnh Thái Nguyên - Tuyên Quang - Bắc Kạn đến năm 2030. Đồng thời thực hiện tốt công tác quy hoạch, công tác giải phóng mặt bằng các cụm công nghiệp và tạo điều kiện thuận lợi nhất để thu hút, đón nhận các doanh nghiệp, doanh nhân đến tìm hiểu, đầu tư vào huyện Định Hóa trong các lĩnh vực như sản xuất nông nghiệp áp dụng công nghệ cao, xây dựng nhà máy chế biến tinh dầu quế, xây dựng nhà máy may...

Nguồn: Vietnam Business Forum