THÁI NGUYÊN

Phát huy lợi thế, khơi dậy tiềm năng nông nghiệp - nông thôn

15:58:36 | 30/11/2020

Nỗ lực vượt khó và phát huy những tiềm năng, thế mạnh của địa phương, ngành nông nghiệp Thái Nguyên đã đưa nền sản xuất nông nghiệp của địa phương phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, nâng cao giá trị gia tăng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Phát huy lợi thế

Thái Nguyên là địa phương có nhiều lợi thế cho phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản như đất đai, khí hậu, thời tiết thuận lợi cho việc phát triển nhiều loại cây trồng, vật nuôi, đa dạng hóa sản phẩm có giá trị kinh tế cao, đặc biệt là tiềm năng, lợi thế đối với phát triển cây chè và chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Phát huy lợi thế , trong những năm qua, ngành đẩy mạnh tái cơ cấu sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản, trong đó một số cây trồng, vật nuôi thế mạnh chủ lực của địa phương như chè, chăn nuôi gia súc, gia cầm và các cây trồng, vật nuôi đặc sản của một số địa phương trong tỉnh… đã được tập trung phát triển để hình thành các vùng sản xuất lớn theo hướng an toàn, hữu cơ, chăn nuôi trang trại, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chế biến gắn với xây dựng thương hiệu và phát triển sản phẩm chủ lực, các sản phẩm OCOP của tỉnh; qua đó đã từng bước phát huy các tiềm năng, lợi thế của tỉnh trong sản xuất nông nghiệp.

Cụ thể như Thái Nguyên đã vươn lên trở thành địa phương dẫn đầu cả nước đối với sản xuất chè cả về diện tích, năng suất, sản lượng và giá trị thu nhập trên 1ha chè; Trà Thái Nguyên tiếp tục được khẳng định vị thế là “Đệ nhất danh trà” với các sản phẩm phong phú có chất lượng cao, mẫu mã đẹp, khẳng định được thương hiệu với thị trường trong nước và quốc tế, nhiều sản phẩm đã đạt giải cao tại các cuộc thi quốc tế, được chọn làm quà tặng cho hội nghị APEC năm 2017, góp phần thúc đẩy sản xuất chè của tỉnh cũng như đối với ngành chè cả nước.

Chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển nhanh theo hướng quy mô trang trại, an toàn sinh học; hiện nay, Thái Nguyên có tổng đàn và sản lượng thịt hơi gia súc, gia cầm lớn thứ 2 trong số các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc; chương trình “mỗi xã một sản phẩm” được triển khai thực hiện tốt, trong năm 2020, tỉnh sẽ có trên 50 sản phẩm OCOP, trong đó có sản phẩm OCOP tiêu chuẩn 5 sao (sản phẩm OCOP quốc gia). 

Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng NTM

Phát huy kết quả đạt được, ngành nông nghiệp Thái Nguyên đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng NTM giai đoạn 2021- 2025. Đồng thời, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức về sự cần thiết, tất yếu và tầm quan trọng của nhiệm vụ tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng NTM, qua đó, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong thực hiện chuyển đổi sản xuất trong nông nghiệp.

Cụ thể, tiếp tục thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, tăng cường liên kết chuỗi và phát triển bền vững gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm là phát triển các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực, thế mạnh của tỉnh; hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, sản xuất nông nghiệp an toàn, hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao.

Nâng cao chất lượng, giá trị cây chè và sản phẩm trà. Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản. Khuyến khích, thúc đẩy tập trung, tích tụ đất đai để tạo thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao. Nâng cao chất lượng, hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về phát triển nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên. Trong đó, tập trung xây dựng các chương trình, đề án cụ thể để phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn. Tập trung vào các đề án: Đề án Phát triển các sản phấm chủ lực tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; đề án phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021-2025; đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, đề án Khu Nông nghiệp công nghệ cao tại xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên.

Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác công tác tham mưu và phối hợp tổ chức triển khai thực hiện của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với các sở, ngành, đơn vị liên quan như: Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Đại học Thái Nguyên, các tổ chức chính trị-xã hội… đối với nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn.

Bích Hạnh (Vietnam Business Forum)