SÓC TRĂNG

Thị xã Ngã Năm (sóc trăng): Đưa Nghị quyết vào cuộc sống

12:12:42 PM | 1/2/2021

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Ngã Năm (tỉnh Sóc Trăng) lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025 có vai trò to lớn đối với việc định hướng phát triển tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh... Ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội, Thị ủy Ngã Năm đã tổ chức triển khai quán triệt, chỉ đạo các cơ sở Đảng nhanh chóng xây dựng chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế, với các giải pháp trọng tâm, trọng điểm để thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra, đưa Nghị quyết vào cuộc sống từ đó tạo ra động lực mới, thúc đẩy phát triển.

Ông Trần Văn Việt, Bí thư Thị ủy Ngã Năm

Một nhiệm kỳ vượt khó thành công

Nhìn lại chặng đường 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2015-2020, Bí thư Thị ủy Ngã Năm - ông Trần Văn Việt chia sẻ: đã có rất nhiều khó khăn, thách thức do thời tiết diễn biến phức tạp, nước mặn xâm nhập, dịch bệnh... làm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của thị xã. Tuy nhiên, với sự nỗ lực phấn đấu vượt khó, Đảng bộ và nhân dân thị xã Ngã Năm đã đạt được những kết quả quan trọng, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm là 7,23%, GRDP bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng; lĩnh vực công nghiệp, xây dựng tăng 4,44%; thương mại, dịch vụ tăng 2,39%.

“Trên lĩnh vực nông nghiệp, thị xã Ngã Năm đã xây dựng được vùng nguyên liệu sản xuất lúa đặc sản ST địa phương, quan tâm đầu tư hệ thống đê bao khép kín và các trạm bơm đảm bảo phục vụ tưới tiêu khép kín cho trên 53% diện tích sản xuất. Sản lượng lương thực bình quân hàng năm trên 230.000 tấn; giá trị sản phẩm thu được trên 1 ha đất sản xuất nông nghiệp năm 2020 đạt 140 triệu đồng/ha, tăng 40 triệu đồng so với năm 2015. Đến nay, thị xã có 6 sản phẩm OCOP cấp tỉnh được công nhận đạt từ 3 - 4 sao, phát triển và duy trì hoạt động 18 hợp tác xã, 185 tổ hợp tác gắn liền với liên kết tiêu thụ sản phẩm đạt kết quả bước đầu, từ đó mang lại hiệu quả, tăng lợi nhuận và thu nhập cho người nông dân. Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, chương trình xây dựng đô thị văn minh đã đạt được những kết quả quan trọng, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư, nâng cấp mở rộng, đời sống người dân có nhiều tiến bộ. Đến nay, có 5/5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, thị xã được công nhận thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019”, Bí thư thị ủy Trần Văn Việt cho biết.

Ngoài ra, các mặt văn hóa-xã hội khác trên địa bàn thị xã nhiệm kỳ qua có nhiều tiến bộ. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên; chất lượng giáo dục có chuyển biến rõ nét. Thị xã thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, đến nay tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều còn 2,03%; chính sách người có công và an sinh xã hội được chỉ đạo triển khai nghiêm túc, đúng đối tượng. Công tác quân sự, quốc phòng địa phương được chú trọng, tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định; niềm tin của nhân dân đối với Đảng được củng cố; đoàn kết nội bộ trong Đảng được giữ vững; hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền được nâng lên; khối đại đoàn kết dân tộc được tăng cường.

Chia sẻ về nguyên nhân giúp thị xã Ngã Năm thực hiện thành công các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra, ông Trần Văn Việt cho rằng: Song song với các giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, một trong những nhân tố quan trọng, quyết định sự thành công trong nhiệm kỳ qua, đó là sự đồng lòng của Đảng bộ và nhân dân trong toàn thị xã; sự thống nhất giữa “ý Đảng, lòng dân”.

Hiện thực hoá, đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu tổng quát: Tranh thủ tối đa cơ hội và điều kiện thuận lợi, chủ động khắc phục khó khăn, thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tích cực thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, tăng thu ngân sách; nâng cao chất lượng lĩnh vực văn hóa, xã hội; tăng cường công tác bảo vệ môi trường; giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy và các tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của các cấp chính quyền. Phấn đấu năm 2025 xây dựng thị xã Ngã Năm đạt tiêu chí đô thị loại III.

Đồng chí Trần Văn Việt cho biết, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020-2025 có vai trò to lớn đối với việc định hướng phát triển trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng; là ý chí, kết tinh trí tuệ của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Vì vậy, thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, đòi hỏi sự thống nhất về ý chí và hành động của toàn Đảng và sự đồng thuận của nhân dân, xã hội, sự nỗ lực quyết tâm của toàn hệ thống chính trị và sự tiên phong, gương mẫu của mỗi đảng bộ, cán bộ đảng viên.

“Ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020 - 2025, Thị ủy đã tổ chức triển khai quán triệt, học tập Nghị quyết và các chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; chỉ đạo các cơ sở Đảng nhanh chóng xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết theo từng năm, từng quý, từng tháng và từng người phụ trách, phù hợp với tình hình thực tế, với các giải pháp có trọng tâm, trọng điểm. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá đúng kết quả thực hiện, chỉ đạo xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong tổ chức thực hiện Nghị quyết”, ông Trần Văn Việt cho biết.

“Tin tưởng rằng, với tinh thần trách nhiệm cao của cấp ủy, sẽ sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, để từ đó tạo động lực mới, thúc đẩy sự phát triển của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 2025”.

Nguồn: Vietnam Business Forum