LẠNG SƠN

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn: Cầu nối hiệu quả giữa doanh nghiệp và chính quyền

09:40:52 | 11/5/2021

Sau gần 10 năm thành lập, bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, Hiệp hội doanh nghiệp (HHDN) tỉnh Lạng Sơn đã ghi những dấu ấn đậm nét khẳng định vai trò, vị trí của mình với các cấp lãnh đạo của tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp (DN), doanh nhân xứ Lạng.

Hiện tại, HHDN có hơn 3.000 hội viên với 3 tổ chức, 5 chi hội và câu lạc bộ trực thuộc. Trong những năm qua, Hiệp hội đã có nhiều nỗ lực trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát nhiệm vụ trọng tâm, mở rộng và phát huy vai trò là tổ chức đại diện cho các DN. Đồng thời không ngừng tổ chức các hoạt động hỗ trợ DN phát triển, tích cực đóng góp có hiệu quả cho sự phát triển kinh tế của tỉnh.

Đặc biệt, từ đầu năm 2020 đến nay, trước ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19, Ban Chấp hành HHDN thường xuyên theo dõi, khảo sát tình hình hoạt động của các tổ chức hội trực thuộc, quá trình sản xuất, kinh doanh của DN hội viên. Từ đó, kịp thời nắm bắt, hỗ trợ các hội viên giải quyết vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh; đồng thời, tổng hợp những ý kiến, kiến nghị, đề xuất của DN đến các cấp chính quyền nhằm tháo gỡ những nút thắt, hỗ trợ DN đầu tư, phát triển mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Qua đó, uy tín, vai trò của HHDN tỉnh ngày càng được khẳng định đối với cộng đồng DN Lạng Sơn.

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII. Ông Đào Trọng Tâm, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hiệp hội cho biết: HHDN tỉnh tiếp tục làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình cùng các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Cùng với đó thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển DN tỉnh đến năm 2025, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền đối với các hộ kinh doanh đủ điều kiện để thành lập DN, phấn đấu cùng các cơ quan của tỉnh vận đồng thành lập mới 400-500 DN. Đồng thời tăng cường hỗ trợ DN nhất là DN nhỏ và vừa về pháp lý, tái cấu trúc, đổi mới công nghệ và phương thức sản xuất kinh doanh…

Về môi trường đầu tư kinh doanh tỉnh Lạng Sơn, ông Đào Trọng Tâm chia sẻ: Lạng Sơn là một tỉnh miền núi, biên giới hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, đặc biệt công tác tiếp cận đất đai, quy hoạch sử dụng đất còn nhiều bất cập, công tác giải phóng mặt bằng còn khó khăn, công tác cải cách hành chính đạt kết quả chưa cao,… Chính vì vậy, cộng đồng DN Lạng Sơn mong mỏi các sở, ban ngành, huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm chỉnh phương châm hành động của tỉnh “siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá” và “đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính…”, tập trung giải quyết dứt điểm các tồn đọng vướng mắc kéo dài nhiều năm đối với DN, tạo niềm tin cho DN yên tâm phát triển sản xuất kinh doanh góp phần nâng cao chỉ số DDCI và tạo đà cải thiện thứ hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trong thời gian tới.

Từ năm 2020, UBND tỉnh giao HHDN là đầu mối tổ chức triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố (DDCI). Sau 5 năm triển khai thực hiện, từ bước đầu thí điểm năm 2017 với 21 đơn vị được đánh giá gồm 15 sở, ngành và 6 huyện, đến nay đã triển khai đánh giá 35 đơn vị gồm 24 sở, ngành và 11 huyện, thành phố. Hàng năm, theo kết quả đánh giá công tác điều hành của các sở, ngành, các huyện thành phố đã có sự cải thiện đáng kể. Từ thực tế đó, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh một cách đồng bộ, bền vững, được cộng đồng DN ghi nhận và đánh giá cao.

Nguồn: Vietnam Business Forum