LÀO CAI

Công ty CP Cấp nước Lào Cai: Đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ

09:01:20 | 17/8/2021

Là đơn vị cung cấp nguồn nước sạch chủ yếu cho người dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai, Công ty CP Cấp nước tỉnh Lào Cai đã không ngừng đầu tư nâng công suất nhà máy, mở rộng mạng lưới cung cấp nước; ứng dụng khoa học kỹ thuật nhằm đảm bảo cung cấp nguồn nước sạch đủ, liên tục và an toàn cho khách hàng.

Trong bối cảnh khó khăn do chịu tác động của dịch Covid – 19 song với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, sự thống nhất trong hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc, Công ty đã nêu cao tinh thần sáng tạo, đổi mới, dám nghĩ, dám làm; phân bổ nguồn lực đầu tư hợp lý, khắc phục khó khăn, hoàn thành vượt chỉ tiêu so với kế hoạch mà nghị quyết đại hội cổ đông đề ra.

Năm 2020, tổng doanh thu của Công ty là 142,713 tỷ đồng, đạt 103,67% so với năm 2019; sản lượng nước thương phẩm đạt 16.754.000m3; lợi nhuận sau thuế đạt 15,185 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước 17,142 tỷ đồng; thu nhập bình quân cán bộ, công nhân viên đạt 8,8 triệu đồng/người/tháng.

Cung cấp nước sinh hoạt được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn và là nguồn thu chính quyết định sự tồn tại và phát triển của Công ty. Do đó, trên cơ sở đánh giá những mặt khó khăn, như: chất lượng nguồn nước bị suy giảm, nhu cầu sử dụng nước gia tăng, các bất cập về hạ tầng kỹ thuật…, Công ty đã đề ra mục tiêu đồng thời xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất và cung cấp nước sạch, từng bước hiện đại hóa hệ thống cấp nước nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ.

Để đảm bảo đáp ứng được nhu cầu sử dụng nước sạch của khách hàng, nhất là lượng khách hàng lớn trên địa bàn thành phố, Ban lãnh đạo Công ty tập trung chỉ đạo các đơn vị cấp nước tại thành phố và các huyện, thị thường xuyên rà soát, đánh giá tình hình cấp nước tại các khu vực quản lý, kiểm tra, xác định các khu vực có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt để kịp thời lên phương án cấp nước, không để xảy ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt cục bộ.

Công ty cũng chỉ đạo Phòng thí nghiệm chất lượng nước (đạt TCVN ISO/IEC 17025) chủ động trong khâu kiểm soát chất lượng, quản lý chất lượng nước, thực hiện chế độ nội kiểm theo quy định. Thực hiện quan trắc nguồn nước thô thường xuyên và định kỳ 6 tháng/lần đối với 18 chỉ tiêu theo quy định và chịu sự kiểm tra giám sát theo chế độ ngoại kiểm của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai; góp phần kiểm soát, quản lý chặt chẽ hơn về chất lượng nguồn nước, vì mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người sử dụng. Giảm tỷ lệ thất thoát trên toàn hệ thống xuống ngưỡng 20% và đạt tỷ lệ thất thoát nước dưới 20% vào năm 2025. Phát triển khách hàng, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, tài chính, đơn giản các thủ tục gắn mới, di dời, đổi cỡ…Hàng năm tiếp tục thay thế các tuyến ống cũ có hiện tượng rò rỉ do bị ăn mòn và ô xi hóa, nâng cấp phát triển tuyến mạng bằng đường ống mới, cải tạo thay thế đồng hồ định kỳ…

Trên cơ sở quy hoạch tổng thể của tỉnh Lào Cai, Công ty đã xây dựng kế hoạch phát triển các hệ thống cấp nước đáp ứng nhu cầu phát triển của các đô thị, nâng tổng công suất cấp nước đô thị đến năm 2025 là 128.500m3/ngày đêm (ngđ); đến năm 2030 là 15.000m3/ngđ. Trong đó phân kỳ đầu tư hợp lý theo từng giai đoạn, đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng nước của nhân dân thành phố Lào Cai, các trung tâm huyện lỵ và khu công nghiệp, thương mại trong toàn tỉnh. Có thể kể đến các dự án tiêu biểu mà Công ty đã thực hiện trong năm 2020 và các dự án đang chuẩn bị triển khai thực hiện như: Cải tạo và mở rộng công suất Nhà máy nước Mường Khương, công suất từ 1.500m3/ngđ lên 3.000m3/ngđ (giá trị thực hiện 9 tỷ đồng); Đầu tư xây dựng nâng công suất Nhà máy nước Cốc San từ 18.000m3/ngđ lên 24.000m3/ngđ (giá trị 11 tỷ đồng); Đầu tư mở rộng tuyến mạng, sửa chữa thay thế đồng hồ với giá trị trên 11 tỷ đồng. Mở rộng cấp nước đô thị, thị trấn Bát Xát, nâng công suất từ 1.00m3/ngđ lên 5.000m3/ngđ, tổng mức đầu tư 64,2 tỷ đồng. Nghiên cứu lập dự án đầu tư xây dựng mới nhà máy nước Ngòi Đường cấp nước cho thành phố Lào Cai công suất 20.000 m3/ngđ, tổng mức đầu tư dự kiến 135 tỷ đồng…

Với xu hướng phát triển các khu đô thị, khu công nghiệp, nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai ngày càng tăng. Trong những năm tới, Công ty CP Cấp nước Lào Cai sẽ tiếp tục tăng cường mở rộng lĩnh vực đầu tư, sản xuất và tìm kiếm thị trường, đổi mới công nghệ sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ cung ứng cho khách hàng vì mục tiêu cấp nước ổn định, liên tục, an toàn, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung toàn tỉnh.

Nguồn: Vietnam Business Forum