NGHỆ AN

KKT Đông Nam Nghệ An: Tạo động lực thu hút đầu tư và phát triển kinh tế

08:37:44 | 19/4/2022

Qua 15 năm xây dựng và phát triển, KKT Đông Nam và các KCN tỉnh Nghệ An đã và đang khẳng định rõ vai trò động lực về thu hút đầu tư và phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Nghệ An. Đây là chia sẻ của ông Lê Tiến Trị, Trưởng ban Ban quản lý KKT Đông Nam Nghệ An.

KKT (KKT) Đông Nam Nghệ An được Thủ tướng Chính phủ thành lập tại Quyết định số 85/2007/QĐ-TTg ngày 11/6/2007, có diện tích 18.826,47ha. Năm 2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 67/2014/QĐ-TTg ngày 04/12/2014 điều chỉnh ranh giới KKT Đông Nam bao gồm các KCN Hoàng Mai, KCN Đông Hồi (1.200ha). Năm 2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 10/2015/QĐ-TTg ngày 03/4/2015 bổ sung 750ha Dự án Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An vào KKT. Đến nay, KKT Đông Nam Nghệ An được mở rộng diện tích lên 20.776,47ha thuộc địa bàn các huyện Diễn Châu, Nghi Lộc, Hưng Nguyên, thành phố Vinh, thị xã Hoàng Mai và thị xã Cửa Lò.

Ngoài KKT Đông Nam, tỉnh Nghệ An còn có 6 Khu công nghiệp (KCN) nằm trong danh mục các KCN của cả nước ưu tiên thành lập mới đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 với tổng diện tích 1.660 ha, gồm các KCN: Bắc Vinh (60ha), Nghĩa Đàn (200ha), Sông Dinh (300ha), Tân Kỳ (600ha), Tri Lễ (200ha), Phủ Quỳ (300ha).

Quá trình xây dựng, phát triển KKT Đông Nam và các KCN trên địa bàn tỉnh thực hiện theo đúng định hướng phát triển, tiến độ triển khai đầu tư hạ tầng được đẩy mạnh. Cơ bản hoàn thành quy hoạch phân khu xây dựng các khu chức năng trong KKT, các KCN. Hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong KKT Đông Nam, các KCN đã và đang được đầu tư đồng bộ, đưa vào khai thác sử dụng một số dự án, công trình quan trọng như: các tuyến đường giao thông thiết yếu (D4, N5, N2,…); hệ thống cấp nước, cấp điện; hệ thống cảng biển, ngoài các bến cảng Cửa Lò hiện hữu, đã và đang triển khai xây dựng thêm bến cảng tổng hợp số 5, 6, bến cảng xi măng Vissai, bến cảng xăng dầu DKC; hạ tầng các KCN Nam Cấm; KCN, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An, KCN WHA 1; KCN Hoàng Mai 1 đã đầu tư hạ tầng đồng bộ để phục vụ thu hút đầu tư.

Với nỗ lực thu hút đầu tư, trong các năm gần đây các KCN VSIP, WHA đã thu hút thành công một số nhà đầu tư FDI có tổng vốn đầu tư lớn trong lĩnh vực công nghệ, như: Goertek Vina (500 triệu USD), Everwin (200 triệu USD), JuTeng (200 triệu USD), Luxshare ICT (140 triệu USD), Mery&Luxshare (40 triệu USD). Tính đến ngày 10/03/2022, KKT Đông Nam, các KCN tỉnh Nghệ An đã thu hút được 260 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư 84.457,88 tỷ đồng (tương đương 3,649 tỷ USD). Trong đó, có 52 dự án FDI, tổng vốn đăng ký 1.744,4 triệu USD..

Ông Lê Tiến Trị, Trưởng ban Ban quản lý KKT Đông Nam Nghệ An cho biết: Qua 15 năm xây dựng và phát triển, KKT Đông Nam và các KCN tỉnh Nghệ An đã và đang khẳng định rõ vai trò động lực về thu hút đầu tư và phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Nghệ An. Theo đó, công tác quy hoạch, phát triển không gian, đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông thiết yếu, hạ tầng cảng biển, hạ tầng các khu chức năng, khu công nghiệp từng bước được thực hiện theo hướng đồng bộ hiện đại; công tác xúc tiến đầu tư, hỗ trợ đầu tư ngày càng được quan tâm thực hiện và đạt hiệu quả cao, bước đầu thu hút một số dự án có quy mô lớn, có tính động lực phát triển; hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KKT Đông Nam và các khu công nghiệp hằng năm đóng góp từ 10-13% tổng thu ngân sách tỉnh, giải quyết việc làm cho hơn 30 ngàn lao động địa phương, tạo sức mạnh tổng hợp và các lợi thế của địa phương, mở ra không gian phát triển mới không những cho tỉnh Nghệ An mà cả các địa phương lân cận.

Nguồn: Vietnam Business Forum

Sự kiện sắp tới