HƯNG YÊN

BIDV Hưng Yên: Đồng hành cùng sự phát triển kinh tế địa phương

10:15:21 | 6/5/2022

Không ngừng nỗ lực đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hưng Yên (BIDV Hưng Yên) đã khẳng định vị thế trên thị trường, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Nâng cao chất lượng dịch vụ

Với phương châm: Lấy khách hàng làm kim chỉ nam hoạt động, BIDV Hưng Yên luôn nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ, mang đến cho khách hàng nhiều tiện ích. Bên cạnh các sản phẩm về tiền gửi và tiền vay Chi nhánh cũng cung cấp nhiều sản phẩm dịch vụ, giúp cho người dân thuận tiện trong các giao dịch, đưa dịch vụ ngân hàng đến gần các tổ chức, dân cư hơn nữa. Nhờ vậy, nền khách hàng ngày càng gia tăng, đặc biệt là khách hàng cá nhân. Năm 2021 đạt 56.431 khách hàng, tăng 18%; chênh lệch thu chi đạt 127,1 tỷ đồng, hoàn thành 104% kế hoạch được giao, tăng 11,4% (13 tỷ đồng) so với năm 2020. Lợi nhuận trước thuế đạt 72,47 tỷ đồng. Thu nhập ròng từ hoạt động bán lẻ đạt 95,1 tỷ đồng, thu nhập ròng từ bán buôn đạt 79,1 tỷ đồng.


Bà Nguyễn Thị Mai Hương, Giám đốc BIDV Hưng Yên

Chi nhánh cũng không ngừng phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại, tiên tiến, phục vụ các mục đích thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn như dịch vụ Internet banking, Mobile Banking, ATM, thẻ thanh toán, thẻ tín dụng, séc, ủy nhiệm chi, thanh toán online, POS… Doanh số thanh toán không dùng tiền mặt/tổng doanh số thanh toán tại Chi nhánh chiếm 90-92%.

Ngoài ra, ngay từ năm 2020, BIDV đã đi đầu trong triển khai mạnh mẽ dịch vụ ngân hàng số theo đúng định hướng, chỉ đạo của Chính phủ, NHNN Việt Nam. Năm 2021, tại Chi nhánh, kết quả phát triển số lượng khách hàng mới có đăng ký sử dụng sản phẩm Smartbanking có phát sinh giao dịch đạt 10.372 khách hàng, hoàn thành 173% kế hoạch Trung ương giao.

Đồng hành cùng người dân và cộng đồng doanh nghiệp

Hơn một thập kỷ đồng hành với sự phát triển của tỉnh nhà, (được thành lập từ năm 2011), BIDV Hưng Yên đã trở thành người bạn đồng hành tin cậy của cộng đồng doanh nghiệp (DN) và người dân trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều DN, hộ gia đình có đủ vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh, nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu, góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách.

Trong năm 2021, Chi nhánh đã triển khai tích cực các gói hỗ trợ tín dụng nhằm giải quyết, tháo gỡ các khó khăn cho các khách hàng TCKT, tư nhân cá thể, kích thích tăng trưởng tín dụng, góp phần hoàn thành các mục tiêu của nền kinh tế vĩ mô theo đúng chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và BIDV. Trong đó, dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn là 2.520 tỷ đồng, tăng 243 tỷ đồng (10,7%) so năm 2020; dư nợ cho vay DN vừa và nhỏ là 1045 tỷ đồng, giảm 354 tỷ đồng so với năm 2020 và dư nợ cho vay xuất khẩu 166 tỷ đồng. Đối với các khu công nghiệp, cụm công nghiệp nhỏ, Chi nhánh luôn bám sát, gia tăng các sản phẩm dịch vụ, chú trọng phát triển dịch vụ tài trợ thương mại, hỗ trợ các DN có hoạt động xuất nhập khẩu. Thu tài trợ thương mại của Chi nhánh năm 2021 chiếm 17,8%/tổng thu dịch vụ ròng.

Thời gian tới, để phát huy hơn nữa vai trò trong việc hỗ trợ nguồn vốn cho người dân và DN phát triển, đóng góp vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh, bà Nguyễn Thị Mai Hương - Giám đốc BIDV Hưng Yên cho biết Chi nhánh sẽ thực hiện các giải pháp sau:

“Thứ nhất, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam giao; Xây dựng BIDV Hưng Yên từng bước lớn mạnh, trở thành ngân hàng thương mại quốc doanh mạnh trên địa bàn với hệ thống mạng lưới rộng khắp; củng cố thêm uy tín và vị thế của BIDV trên địa bàn.

Thứ hai, tiếp tục tìm các giải pháp để giữ vững và tăng trưởng nguồn vốn từ các thành phần khách hàng. Đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng trên cơ sở đảm bảo an toàn và chất lượng, đồng thời chú trọng cho vay ngắn hạn, cho vay các lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ.

Thứ ba, tập trung công tác phát triển dịch vụ, khai thác các nhóm dịch vụ có khả năng thu phí cao như bảo lãnh trong nước, thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại tệ. Đẩy mạnh dịch vụ ngân hàng số.

Thứ tư, phát triển các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng bán lẻ chủ yếu bao gồm các loại hình cho vay đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh, phục vụ đời sống, các loại hình huy động vốn, chuyển tiền nhanh, kiều hối, thanh toán trong nước và ngoài nước, kinh doanh ngoại tệ, dịch vụ thẻ, thu chi hộ, trả lương vào tài khoản…

Nâng cao kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tư vấn sản phẩm dịch vụ của mỗi bộ phận nghiệp vụ, đặc biệt là các bộ phận trực tiếp giao dịch khách hàng.”

Nguồn: Vietnam Business Forum