CẦN THƠ

Nâng chất quản lý đô thị và xây dựng

10:32:24 | 3/8/2022

Thực hiện Nghị quyết 59-NQ/TW ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị, ngành xây dựng TP.Cần Thơ đang tham mưu thực hiện nhiều giải pháp hoạt động nhằm huy động phát huy hiệu quả giữa nguồn lực hỗ trợ từ Trung ương và nội lực của thành phố, giữa ngân sách nhà nước và nguồn lực ngoài ngân sách; tổ chức thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, đặc biệt là việc hoàn thành và triển khai Quy hoạch phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo hướng tích hợp phù hợp quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước; qua đó nhằm xây dựng và phát triển Cần Thơ thành thành phố trung tâm vùng sinh thái, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc sông nước vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Nâng cao công tác quy hoạch đô thị

Trong những năm qua với sự vào cuộc tích cực của Ngành xây dựng, thành phố Cần Thơ đã thực hiện cơ bản hoàn thiện quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng: Tỷ lệ phủ kín quy hoạch chung đô thị 100%, tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu đô thị đạt 80%, quy hoạch chung xây dựng xã đạt 100%...

Được sự hỗ trợ, hướng dẫn từ Bộ ngành Trung ương, thành phố Cần Thơ đã có đủ cơ sở để triền khai và thực hiện công tác quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, kịp thời phục vụ phát triển chung của thành phố. Đồng thời, công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch trên địa bàn thành phố đã thực hiện đồng bộ, thống nhất các cấp, các ngành (Quy hoạch chung thành phố, Quy hoach phân khu từng quận, quy hoạch chung các thị trấn, quy hoạch ngành, lĩnh vực…), thực hiện đầu tư xây dựng theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng. Nhìn chung, công tác quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Cần Thơ cơ bản hoàn thiện: tỷ lệ phủ kín quy hoạch chung đô thị 100%, tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu đô thị đạt 80%, quy hoạch chung xây dựng xã đạt 100%, là cơ sở phục vụ cho việc đầu tư xây dựng các dự án, công trình đảm bảo đồng bộ, hài hòa cho bộ mặt đô thị thành phố nói chung và từng quận, huyện nói riêng.

Song song việc lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, thành phố luôn quan tâm nhiều đến công tác rà soát, đánh giá việc thực hiện quy hoạch và công tác điều chỉnh quy hoạch. Hàng năm, UBND thành phố Cần Thơ đã giao Sở Xây dựng chủ trì, tổ chức nhiều cuộc rà soát, đánh giá theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị, Luật Xây dựng năm 2014, để rà soát làm cơ sở để đề xuất điều chỉnh hoặc đề xuất các giải pháp thực hiện đầu tư xây dựng dự án phù hợp, kịp thời nhằm giải quyết các khó khăn vướng mắc của địa phương, nhà đầu tư trong quá trình triển khai quản lý đô thị và thực hiện dự án trên địa bàn. Đồng thời, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và địa phương thực hiện đúng quy định trong các bước liên quan đến quy hoạch xây dựng.

Theo đó, kết cấu hạ tầng của thành phố được đầu tư phát triển đồng bộ, đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh của thành phố, góp phần để thành phố Cần Thơ hoàn thiện các tiêu chuẩn cơ bản của đô thị loại I trực thuộc Trung ương; các dự án khu dân cư, khu tái định cư, khu đô thị thương mại được xây dựng mới đảm bào đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật (đất giao thông, bãi đỗ xe, cấp điện, cấp thoát nước, thông tin liên lạc) và hạ tầng xã hội (đất trường học, bệnh viện, công viên cây xanh), hình thành một khu đô thị tách biệt có ranh giới và chức năng phù hợp, đảm bảo các yêu cầu theo quy định quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, tạo được tính khớp nối với các đô thị hiện hữu.

Trong những năm gần đây, việc thúc đầy kêu gọi đầu tư các dự án phát triển đô thị trên địa bàn thành phố được các cấp, các ngành quan tâm, tập trung thực hiện trên nguyên tắc tuân thủ quy định và quy hoạch được duyệt. UBND thành phố Cần Thơ chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và địa phương hỗ trợ, giới thiêu các địa điềm đầu tư cho các nhà đầu tư quan tâm,… Các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, dự án nhà ở đều được thực hiện theo đúng quy hoạch phân khu được duyệt, phù hợp với tình hình phát triển của địa phương và nhu cầu của nhà đầu tư.

Nâng chất quản lý đô thị

Trong giai đoạn tới, với tinh thần đổi mới trong cải cách thể chế lĩnh vực quy hoạch và đầu tư của nước ta mà Đảng và Nhà nước đang tích cực tiến hành, thành phố Cần Thơ phải chuẩn bị sẵn điều kiện cần và đủ để chủ động được kế hoạch phát triển thành phố. Chủ động đón dòng đầu tư các nguồn vốn xã hội cả trong và ngoài nước.

Trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, ngành xây dựng sẽ tiếp tục chú trọng đổi mới công tác tham mưu. Xem công tác đánh giá, rà soát là công tác trọng tâm, kịp thời ghi nhận các nhu cầu của xã hội để bổ sung, điều chỉnh các quy hoạch xây dựng. Các đồ án quy hoạch đi vào đời sống mới là các đồ án quy hoạch tốt. Đặc biệt, định hướng của các đồ án là chú ý khơi thông nguồn vốn từ xã hội, đây là nguồn vốn đặc biệt lớn trong đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố. Lập và trình duyệt nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Cần Thơ; tiếp tục lập, trình phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 quận Ô Môn; Đồ án quy hoạch giao thông thành phố Cần Thơ - là đồ án chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật giao thông của thành phố trực thuộc trung ương; các đồ án quy hoạch xây dựng khác theo kế hoạch của thành phố.

Ngành Xây dựng cùng với các ngành có liên quan về đất đai, đầu tư, tài chính phối hợp chặt chẽ để cải thiện chất lượng các đồ án quy hoạch, kịp thời phản ánh nhu cầu vận động xã hội. Quan trọng nhất trong đó là xây dựng kế hoạch phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng khung cũng như tạo quỹ đất - là một bước đi trước để đảm báo khi đầu tư xây dựng đạt được hiệu quả tối ưu về dòng vốn, tài chính và đúng quy định pháp luật hiện hành.

Ngành cũng quan tâm đến khâu nâng cao năng lực quản lý của công chức, cán bộ lãnh đạo, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội, trong đó có người dân, các nhà đầu tư, đối tác. Tăng cường hợp tác quốc tế theo chiều sấu, có trọng tâm. Trước mắt, việc cần làm ngay trong năm đầu của giai đoạn 2021-2025, chính là phối hợp cùng các địa phương đẩy mạnh tham mưu thành phố trong công tác thu hút đầu tư theo định hướng đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đã được duyệt trong năm 2020 (quận Cái Răng, quận Bình Thủy, quận Thốt Nốt, huyện Cờ Đỏ, huyện Phong Điền và các địa bàn khác có điều kiện thu hút đầu tư).

Nguồn: Vietnam Business Forum