KIÊN GIANG

Kiên Giang quyết tâm trở lại nhóm Khá trên bảng xếp hạng PCI

09:37:18 | 7/9/2022

Với mục tiêu thu hút đa dạng các nguồn lực cho phát triển kinh tế, những năm qua Kiên Giang luôn dành ưu tiên hàng đầu cho cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - PCI. Tuy nhiên kết quả xếp hạng của tỉnh vẫn chưa được cải thiện; năm 2021, Chỉ số PCI của Kiên Giang năm 2021 có tăng nhưng vẫn nằm trong Top cuối, chưa hoàn thành mục tiêu trở lại nhóm Khá trên bảng xếp hạng PCI. Để cải thiện PCI năm 2022, tỉnh chủ trương đẩy mạnh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp; tích cực đồng hành tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi cho doanh nghiệp.

Theo công bố Chỉ số PCI năm 2021 của VCCI, Kiên Giang đạt điểm số chung 59,73 điểm trên thang điểm 100, giảm 0,28 điểm và tăng 2 bậc so với năm 2020; xếp thứ hạng 60/63 tỉnh, thành trong cả nước và thứ hạng 13/13 tỉnh khu vực ĐBSCL (tụt 1 hạng so với năm 2020). Trong 10 chỉ số PCI, tỉnh có 6 chỉ số tăng điểm, tăng hạng, trong đó có 4 chỉ số tăng điểm cao (Tiếp cận đất đai; Tính năng động của chính quyền tỉnh; Thiết chế pháp lý An ninh trật tự và Chi phí không chính thức); 4 chỉ số giảm điểm, giảm hạng (Tính minh bạch; Đào tạo lao động; Chi phí gia nhập thị trường; Chi phí thời gian).

Năm 2021, mặc dù dịch bệnh diễn biến rất phức tạp nhưng lãnh đạo tỉnh đã thể hiện rất rõ tính năng động, tiên phong của chính quyền thông qua việc xây dựng các kịch bản tăng trưởng để thích ứng với tình hình mới, phục hồi và phát triển kinh tế. Thông qua các chủ trương mở cửa đón khách du lịch, kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa, hỗ trợ doanh nghiệp… góp phần kiến tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư hoạt động.

Cũng trong năm này, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 20/9/2021 về cải thiện và nâng cao Chỉ số PCI; Cải cách hành chính (PAR INDEX); Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI); Sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) của tỉnh Kiên Giang. Mặc dù trong bảng xếp hạng PCI của VCCI hàng năm, nhất là giai đoạn từ 2016 đến nay tỉnh Kiên Giang chưa đạt được thứ hạng cao nhưng có những chỉ số thành phần của tỉnh đạt thứ hạng tương đối cao như: Chỉ số tiếp cận đất đai và tính ổn định trong sử dụng đất hạng 9/63; Chỉ số cạnh tranh bình đẳng hạng 11/63.

Đây là tín hiệu vui cho thấy những nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao Chỉ số PCI của tỉnh bước đầu đã phát huy hiệu quả, được cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư ghi nhận và đánh giá cao; tạo tiền đề vững chắc để Kiên Giang ngày càng tiệm cận với mục tiêu xây dựng một nền hành chính minh bạch, phục vụ, hiệu quả, tạo niềm tin nơi doanh nghiệp, các nhà đầu tư

Với quyết tâm đưa Kiên Giang trở lại nhóm "Khá" trên bảng xếp hạng PCI cả nước trong năm 2022 và những năm tiếp theo, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc cải thiện các chỉ số thành phần PCI; tập trung cải cách thủ tục hành chính, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh, đầu tư. UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp thường xuyên rà soát, tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan đến các điều kiện sản xuất kinh doanh mà doanh nghiệp phải hoàn thành trước khi đi vào hoạt động hoặc triển khai dự án, nhất là các thủ tục liên quan đến đầu tư, xây dựng, đất đai, cải cách về thuế, tín dụng…

Các sở, ngành, địa phương tăng cường triển khai và tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 20/9/2021 của UBND tỉnh về cải thiện và nâng cao Chỉ số PCI, PAR INDEX, SIPAS... nhằm nâng cao điểm số và thứ hạng trong năm 2022, làm cơ sở cho những năm tiếp theo. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về Chỉ số PCI nhằm tạo được nhận thức trong quá trình tổ chức thực hiện đối với một số cán bộ, công chức và các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân. Thường xuyên phối hợp để tạo sự đồng bộ giữa tổ chức triển khai thực hiện việc nâng cao Chỉ số PCI và PAR INDEX vì 2 bộ chỉ số này có mối liên hệ thúc đẩy phát triển với nhau, nếu cải cách hành chính tốt là yếu tố quan trọng để nâng cao Chỉ số PCI.

Các sở, ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo và thực hiện tốt hơn nữa đối với các chỉ số tăng điểm, tăng hạng của năm 2021; có kế hoạch cụ thể để khắc phục và nâng cao các chỉ số có thứ hạng và điểm số thấp. Đặc biệt để cải thiện Chỉ số hỗ trợ doanh nghiệp, tỉnh cũng sẽ xúc tiến việc thành lập Trung tâm xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp; các sở, ngành, địa phương cũng sẽ thường xuyên phối hợp chặt chẽ để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Vietnam Business Forum