KON TUM

Huyện Tu Mơ Rông: Tập trung cải thiện môi trường kinh doanh

15:59:58 | 6/2/2023

Tu Mơ Rông là địa phương có tiềm năng, thế mạnh về dược liệu và du lịch. Thời gian qua, huyện đã nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh nhằm thu hút các nguồn lực đầu tư, tạo đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Nằm ở phía Bắc tỉnh Kon Tum, Tu Mơ Rông có hơn 2/3 diện tích là rừng tự nhiên, độ che phủ rừng đạt gần 70%, có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển các loại dược liệu đặc hữu như đẳng sâm (gọi là sâm dây), sâm đương quy, ngũ vị tử,... đặc biệt là cây sâm Ngọc Linh - quốc bảo Việt Nam. Đến nay, huyện đã phát triển được khoảng 15 loại cây dược liệu với diện tích khoảng 2.937ha (sâm Ngọc Linh: 1.715ha, các cây dược liệu khác: 1.222ha). Ngoài ra, với khí hậu mát mẻ quanh năm, cảnh quan đặc trưng là những cánh rừng nguyên sinh, nhiều thác, suối tự nhiên vẫn giữ được vẻ nguyên sơ vốn có, cùng các di tích lịch sử, giá trị bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số,… huyện Tu Mơ Rông có tiềm năng trở thành địa điểm du lịch hấp dẫn.

Huyện đã triển khai nhiều biện pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh. Trong đó, tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch, huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; nâng cao nhận thức cho người dân về chuyển đổi cơ cấu kinh tế; tiếp tục xây dựng Chương trình mỗi xã một sản phẩm dựa trên thế mạnh của địa phương. Đồng thời, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trong công tác khảo sát địa điểm, cung cấp thông tin quy hoạch, hỗ trợ giải quyết các thủ tục đầu tư xây dựng và cấp phép để sớm triển khai và đưa các dự án vào hoạt động. Huyện thường xuyên nắm bắt, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư để tập trung tháo gỡ và đề xuất cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Nhờ đó, nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư đã tin tưởng, an tâm khi chọn huyện để đầu tư sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển. Trong năm 2022, huyện Tu Mơ Rông có 6 đơn vị đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư; thành lập mới 8 hợp tác xã, nâng tổng số lên 29 hợp tác xã với vốn điều lệ trên 150 tỷ đồng,...

Thời gian tới, để nâng hiệu quả thu hút đầu tư, huyện Tu Mơ Rông sẽ tăng cường quảng bá về tiềm năng, thế mạnh của địa phương; cung cấp thông tin kịp thời các dự án đầu tư, minh bạch và đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, kịp thời giải quyết những khó khăn của doanh nghiệp, nhà đầu tư. Bên cạnh đó, cụ thể hóa các cơ chế chính sách của Trung ương, của tỉnh phù hợp với điều kiện của địa phương. Thực hiện tốt các cơ chế khuyến khích, thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.

Nguồn: Vietnam Business Forum