ĐẮK NÔNG

Tuy Đức: Huyện vùng biên giàu tiềm năng

08:23:23 | 18/5/2023

Qua ba năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp, người dân, diện mạo kinh tế - xã hội của huyện Tuy Đức đã có nhiều đổi mới.

Theo đó, các chỉ tiêu hàng năm đều cơ bản đạt theo kế hoạch (năm 2021 có 13/14 nhóm chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra; năm 2022 có 14/14 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch).

Kết cấu hạ tầng ngày càng hoàn thiện, từng bước đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; bộ mặt, môi trường sống của người dân thay đổi đáng kể; nông nghiệp phát triển và vẫn là ngành đóng góp chính trong cơ cấu kinh tế. Công tác giảm nghèo được quan tâm và đều đạt chỉ tiêu giảm hàng năm theo kế hoạch (giảm nghèo đạt 3% trở lên và đạt 5% trở lên đối với đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ). Cơ sở hạ tầng nông thôn, điện, đường, trường, trạm được đầu tư, cơ bản đáp ứng yêu cầu lưu thông hàng hóa, nâng cao dân trí và đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Ông Phạm Ngọc Ẩn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức cho biết: Động lực chính để Tuy Đức vươn lên là các chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội được triển khai đồng bộ, phù hợp với thực tiễn và mang lại hiệu quả cao. Bên cạnh đó là sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự hỗ trợ của các sở, ban, ngành trong việc ưu tiên, hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng; tập trung lồng ghép nhiều nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án như: 3EM, Flitch, Word Bank,…

Song song với đó, huyện đã chủ động đổi mới cách thức điều hành, quản lý nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục rà soát cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và thực hiện tốt cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trên tất cả các lĩnh vực. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với việc đổi mới phương thức điều hành.

Đặc biệt là sự tin tưởng, đồng hành của đồng bào, nhân dân các dân tộc trong huyện đã tạo sự đồng thuận, góp phần xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.


Thác Đắk G'lun, điểm đến du lịch hấp dẫn trên địa bàn huyện Tuy Đức

Thực hiện hiệu quả tái cơ cấu nền kinh tế

Hiện nay, huyện Tuy Đức đang nỗ lực thực hiện hiệu quả các giải pháp của Chính phủ về hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân, tiết giảm chi phí cho sản xuất kinh doanh, tổ chức thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 - 2025; thực hiện nghiêm quy định về đầu tư công, các nguyên tắc, tiêu chí, thứ tự ưu tiên bố trí vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước.

Tập trung tháo gỡ các vướng mắc; khẩn trương, quyết liệt, hiệu quả trong công tác chuẩn bị đầu tư, phân bổ và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Tập trung chỉ đạo quyết liệt để thực hiện nghiêm Luật Quản lý thuế, chống thất thu, chống chuyển giá, trốn thuế, chống gian lận thương mại; đôn đốc thu hồi nợ thuế, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế, phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước.Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Cùng với đó là thực hiện hiệu quả tái cơ cấu các ngành kinh tế, trong đó tập phát triển công nghiệp, thương mại - dịch vụ, du lịch và phát triển nông nghiệp, nông thôn như: Triển khai thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp; ưu tiên nguồn lực hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Rà soát, lựa chọn một số cây trồng chủ lực để xây dựng chuỗi giá trị, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường, phát triển công nghiệp chế biến gắn với vùng sản xuất nguyên liệu. Song song với đó, thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dự án phát triển hạ tầng, giáo dục đào tạo, quản lý đất đai, tài nguyên, công tác quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng.

Đặc biệt, quán triệt tinh thần trách nhiệm, đạo đức của cán bộ viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp. Thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển. Kịp thời rà soát, đề xuất bãi bỏ, bổ sung các quy định về điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính không còn phù hợp, trái với quy định của pháp luật; những vướng mắc còn chồng chéo, mâu thuẫn gây cản trở cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh.

“Với tinh thần cầu thị, sẵn sàng trải thảm đỏ chào đón nhà đầu tư, Tuy Đức mong muốn các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh quan tâm tìm hiểu và nắm bắt cơ hội đầu tư. Huyện cam kết đồng hành, hỗ trợ tối đa cho các nhà đầu tư”, ông Phạm Ngọc Ẩn khẳng định.

05 dự án tiêu biểu kêu gọi đầu tư trên địa bàn huyện Tuy Đức
- Dự án Nhà máy chế biến nông sản: Triển khai trên địa bàn xã Đắk Ngo. Tổng diện tích 05ha, tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng, khái toán đền bù khoảng 05 tỷ đồng, nguồn lao động dự kiến 500 lao động địa phương. 
- Dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại cánh đồng khai hoang Đăk Glun, thôn 5, xã Quảng Tâm, quy mô 21ha, tổng mức đầu tư khoảng 36 tỷ đồng, khái toán đền bù khoảng 18,5 tỷ đồng, nguồn lao động dự kiến 100 lao động. 
- Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại thôn 5, xã Quảng Tâm, diện tích 20ha: Tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho khoảng 40 lao động địa phương.  
- Dự án Cụm công nghiệp xã Quảng Tâm, diện tích 34,9ha: Tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho khoảng cho 2.000 lao động địa phương.
- Dự án vùng nguyên liệu chăn nuôi bò: Tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho khoảng 1.000 lao động địa phương. Vị trí khu đất: Tại thôn 3, xã Đắk Ngo và xã Quảng Tân. Diện tích khoảng 750ha.

Duy Hạnh (Vietnam Business Forum)