PHÚ YÊN

Diện mạo mới ở huyện miền núi Sơn Hòa

11:03:12 | 28/5/2024

Với các giải pháp đồng bộ nhằm xây dựng Sơn Hòa thành điểm đến đầu tư hấp dẫn và thân thiện, diện mạo huyện miền núi này đang dần “thay da đổi thịt”, khởi sắc trên các lĩnh vực. Đây là những bước đà thuận lợi để huyện tự tin vững bước trên đường hội nhập, ngày càng khẳng định vai trò và đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh Phú Yên.

Chuyển biến mạnh mẽ

Theo ông Lê Văn Quy, Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa, thời gian qua, lãnh đạo huyện đã luôn bám sát các định hướng phát triển, tạo ra được những cách làm đột phá để phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương. Đồng thời, phát huy sức mạnh đoàn kết, thống nhất cùng nhân dân các dân tộc vượt qua mọi khó khăn, phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH) gắn với đảm bảo an ninh - quốc phòng.

Nhờ vậy mà quý I/2024, trong hoàn cảnh có những khó khăn và thuận lợi đan xen nhưng địa phương vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước thực hiện 1.460.642 triệu đồng, đạt 39,48% kế hoạch (KH), tăng 2,17% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ xã hội: 355.310 triệu đồng, đạt 23,69% KH, tăng 23,7% so với cùng kỳ. Công nghiệp quốc doanh: 137.804 triệu đồng, đạt 24,53% KH, tăng 23,07% so với cùng kỳ. Công nghiệp ngoài quốc doanh: 1.322.838 triệu đồng, đạt 41,59% KH, tăng 0,4% so với cùng kỳ,… Tổng số người tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT) là 58.414 người, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm trước; tổng số thu BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), Bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp 27.524 triệu đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước.

Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã ban hành đầy đủ các kế hoạch để triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các nghị quyết, chỉ thị, chương trình theo sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy. “Song song với đó, công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo thường xuyên. Huyện đã quyết định thành lập Hội đồng và Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm Bộ chỉ số CCHC các xã, thị trấn; thành lập Tổ kiểm tra chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc UBND huyện năm 2024 theo Chỉ thị số 39-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy” – Ông Lê Văn Quy chia sẻ thêm.


Gặp mặt - đối thoại doanh nghiệp, doanh nhân huyện Sơn Hòa năm 2023

Tiềm năng du lịch lớn

Huyện Sơn Hòa được thiên nhiên ban tặng nhiều tài nguyên thiên nhiên và nhân văn. Cùng với đó, đây là nơi có đa sắc màu văn hóa từ cộng đồng 14 dân tộc anh em. Đặc biệt có cao nguyên Vân Hòa thơ mộng như Đà Lạt giữa miền nắng gió xứ Nẫu. Song song với đó, trong quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Phú Yên, Sơn Hòa là địa phương có thể phát triển phong phú các loại hình du lịch, hiện nay địa phương đang tích cực tham gia vào các đề án thí điểm phát triển du lịch của tỉnh Phú Yên, tập trung điều chỉnh quy hoạch đô thị Sơn Long và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, từng bước đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân, doanh nghiệp, tăng cường đầu tư, hợp tác, xúc tiến quảng bá tiềm năng nhằm hình thành và phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng của huyện.

Có thể thấy, ngành “công nghiệp không khói” ở Sơn Hòa đang dần định hình và khởi sắc từ nhiều nỗ lực của huyện. Để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số, huyện cũng đã triển khai Đề án “Bảo tồn và phát huy một số giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số huyện Sơn Hòa gắn với hỗ trợ phát triển du lịch giai đoạn 2021- 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, từng bước hướng đến nền du lịch xanh.

Trong quý II/2024, các ban, ngành, địa phương trên địa bàn huyện sẽ tiếp tục quán triệt, bám sát các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của UBND tỉnh, của Huyện ủy về tình hình thực tế ở địa phương, triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT - XH gắn với nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, chủ động, quyết liệt, nghiên cứu kỹ lưỡng các nội dung để thực hiện các cơ chế chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 111/2024/QH15 của Quốc hội.

Tiếp tục huy động tối đa mọi nguồn lực, thực hiện các giải pháp hỗ trợ người nghèo, cận nghèo ổn định sinh kế, phát triển sản xuất, tạo việc làm để tăng thu nhập, thoát nghèo bền vững. Thực hiện tốt các nghị quyết, kế hoạch của Huyện ủy, UBND huyện, Kế hoạch số 134/KH-UBND trong thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/HU về xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2023 - 2025 định hướng đến năm 2030. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm (OCOP),…

Có thể thấy, Sơn Hòa hôm nay đang nỗ lực xây dựng, quảng bá hình ảnh văn hóa, phong cách con người Phú Yên “Chân tình, Nhân hậu, Mến khách”. Cũng như từng bước tích hợp hệ thống các giải pháp đồng bộ để xây dựng huyện thành điểm đến đầu tư đáng kỳ vọng và thân thiện ở hiện tại cũng như tương lai.

Thanh Loan (Vietnam Business Forum)