TÂY NINH

Công ty TNHH MTV Cao su 1-5 Tây Ninh: Nâng cao năng suất lao động

14:33:32 | 3/8/2010

Trong năm 2009, Công ty TNHH MTV Cao su 1-5 Tây Ninh đối mặt với không ít trở ngại: thời tiết diễn biến thất thường ảnh hưởng đến sản lượng khai thác mủ, thêm vào đó là khó khăn về mặt bằng để đầu tư mở rộng,… Vượt qua những thử thách đó, Công ty vẫn gặt hái được những kết quả đáng khích lệ.

Tổng doanh thu của Công ty là 173 tỷ đồng, đạt gần 124% so với kế hoạch, nộp ngân sách nhà nước trên 12 tỷ đồng, đạt trên 145% kế hoạch năm, lợi nhuận đạt 26 tỷ đồng, đạt gần 200% kế hoạch năm. Các chỉ tiêu trong hoạt động sản xuất kinh doanh được đảm bảo, nhờ đó đời sống người lao động ngày càng được nâng cao, giúp họ an tâm sản xuất, nỗ lực phấn đấu. Thực hiện tốt công tác chính sách cho người lao động, Công ty không chỉ giải quyết một cách kịp thời vấn đề lương, thưởng mà các chế độ khác của người lao động như BHYT, bảo hiểm độc hại, tổ chức khám sức khỏe định kỳ… cũng luôn được Công ty quan tâm giải quyết kịp thời. Trong năm 2009, tiền lương bình quân của cán bộ công nhân viên chức đạt 4,1 triệu đồng/người/tháng, thu nhập bình quân hơn 5 triệu đồng/người/tháng. Công ty cũng đã khen thưởng, động viên thành tích học tập của con em cán bộ công nhân viên của Công ty trong năm học 2009-2010.

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2009, Đảng ủy và BCH công đoàn Công ty đã đặt ra chỉ tiêu cao hơn để phát huy sự nỗ lực của cán bộ công nhân viên toàn Công ty. Cụ thể: phấn đấu đạt doanh thu 191 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 21 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt trên 19 tỷ đồng.

Để đạt được những chỉ tiêu trên, một mặt Công ty không ngừng cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao trình độ kỹ thuật và năng suất lao động nhằm nâng cao và ổn định chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí trong sản xuất, giảm giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Mặt khác, Công ty phát động nhiều phong trào thi đua hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu đề ra như: Phong trào nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả trong khai thác và chế biến; phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong chăm sóc, khai thác, chế biến và tổ chức quản lý; phong trào tiết kiệm trong chi phí quản lý, trong khai thác, chế biến nhằm hạ giá thành sản phẩm và làm tốt công tác tiếp thị, tìm kiếm thị trường trong và ngoài nước để mở rộng thị trường, đảm bảo tính ổn định trong khâu sản xuất, tiêu thụ.

Khôi Nguyên