ĐIỆN BIÊN

Phát huy vai trò của thanh niên trong phát triển nông thôn mới

3:19:17 PM | 14/3/2012

Trong chương trình xây dựng nông thôn mới, lực lượng thanh niên cần thể hiện sự năng động, sáng tạo để thực thi các chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn. Phát biểu tại Hội thảo do Tỉnh Đoàn Điện Biên phối hợp với Trung tâm nghiên cứu, phát triển vùng dân tộc thiểu số miền núi và lưu vực sông Hồng - Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức với chủ đề Thanh niên tỉnh Điện Biên với chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2012, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên Nguyễn Thanh Tùng có những trao đổi cụ thể với các đoàn viên thanh niên và đề nghị các cán bộ, đoàn viên trên cơ sở các kiến thức tiếp thu được từ hội thảo.

Trong thời gian tới, cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, vận động sâu rộng trong đoàn viên thanh niên về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới; các cấp bộ Đoàn phải tăng cường các hoạt động hướng nghiệp cho đoàn viên thanh niên, đặc biệt là đoàn viên ở các vùng cao biên giới; phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức hỗ trợ, tìm kiếm việc làm cho đoàn viên; động viên, khuyến khích đoàn viên nông thôn tự nâng cao trình độ chuyên môn trong tình hình mới.

Giáo dục là then chốt trong những tiêu chí “ Xây dựng nông thôn mới” vùng dân tộc thiểu số miền núi và làm thế nào để nâng cao thu nhập cho người dân – vấn đề cốt lõi trong xây dựng nông thôn mới được coi là trọng tâm. Đại diện công ty cổ phần cà phê Thái Hoà, ông Lê Năng Trí trao đổi về với cán bộ đoàn cơ sở về cam kết phát triển của công ty gắn với lao động và việc làm cho thanh niên nông thôn, những khó khăn vướng mắc công ty trong việc tuyển dụng lao động là thanh niên tại các vùng nông thôn.

Trên tinh thần tại hội thảo, đồng chí Lò Xuân Nam Bí thư tỉnh đoàn khẳng định thanh niên là lực lượng tích cực trong kế hoạch xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Qua đó, ông Nam đã trao đổi về kế hoạch triển khai “Chương trình thanh niên tự hào xây dựng nông thôn mới của tỉnh Điện Biên” với các chương trình hành động cụ thể: Tập trung mọi nguồn lực xây dựng công tác đoàn cơ sở, tích cực tham gia cho chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới các đoàn viên thanh niên các cấp. Xây dựng những mô hình phát huy vài trò xung kích, xây dựng nông thôn mới với sự vào cuộc của đoàn thanh niên trong thời gian tới.

Theo ông Nam, hội thảo lần này đã bầy tỏ phần nào những nguyện vọng của đoàn viên thanh niên, qua những phần hỏi đáp trực tiếp với các cơ quan chức năng, quản lí nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên về những khó khăn vướng mắc, hỗ trợ vốn, đối với thanh niên trong quá trình tham gia vào các hoạt động phát triển kinh tế tại địa phương .

Thanh Nga