LÀO CAI

AGRIBANK Lào Cai: Tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng

10:11:01 AM | 16/5/2012

Sau 20 năm thành lập, đến nay, Agribank Lào Cai với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phát huy truyền thống đoàn kết, vượt qua nhiều khó khăn thách thức để luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và trở thành một ngân hàng thương mại lớn nhất trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Những năm qua, Agribank Lào Cai luôn bám sát các chương trình dự án kinh tế của tỉnh, trong đó đặc biệt chú trọng giữ vững thị trường tín dụng truyền thống là nông nghiệp, nông thôn và nông dân, mở rộng cho vay đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh; Chú trọng đầu tư vốn thực hiện các chương trình dự án trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân, góp phần hình thành các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn như vùng chè, cây ăn quả, phát triển lúa cao sản, ngô, đậu tương, hàng hóa…; Dư nợ đạt trên 1.400 tỷ đồng; Hoạt động cho vay đối với kinh tế hộ gia đình trên địa bàn nông thôn miền núi đã đóng góp tích cực vào sự nghiệp xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Để công tác chăm sóc và phục vụ khách hàng được tốt nhất, hệ thống mạng lưới chi nhánh Agribank Lào Cai đã tập trung xây dựng củng cố mô hình tổ chức bộ máy, phát triển mạng lưới chi nhánh loại 3, phòng giao dịch tại các trung tâm kinh tế để đưa dịch vụ ngân hàng đến gần người dân; đẩy mạnh đào tạo và đào tạo lại cán bộ. Đến nay, gần 70% cán bộ có trình độ cao đẳng, đại học, đáp ứng tốt yêu cầu trong hoạt động kinh doanh, tăng năng lực cạnh tranh; làm tốt công tác điều động, luân chuyển cán bộ, trong đó trọng tâm là hướng về cơ sở, tăng cường cán bộ trẻ cho các huyện vùng sâu, vùng cao, đáp ứng yêu cầu củng cố tổ chức và thúc đẩy hoạt động kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh.

Ngoài ra, Agribank Lào Cai quan tâm đến việc đổi mới khoa học công nghệ, trang bị hệ thống máy vi tính hiện đại nối mạng với các chi nhánh trong toàn quốc để giao dịch trực tuyến. Đơn vị cũng đã ứng dụng kịp thời các chương trình phần mềm do NHNN Việt Nam trang bị, hoàn thành chương trình hiện đại hóa thanh toán và kế toán khách hàng ( IPCAS) từ năm 2008. Hiện nay, tất cả các giao dịch đã được thực hiện online, gần 500 máy vi tính đã được trang bị để giao dịch phục vụ khách hàng, thực hiện việc hạch toán, thống kê, thanh toán, chuyển tiền qua hệ thống giao dịch tự động như máy rút tiền ATM, máy chấp nhận thẻ POS, đồng thời xây dựng các chương trình phần mềm như quản lý nhân sự, quản lý công văn… góp phần tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản trị điều hành…

Đồng thời, Agribank Lào Cai luôn tạo điều kiện cho mọi cá nhân và doanh nghiệp có thể tiếp cận nguồn vốn một cách tốt nhất, duy trì tốt quan hệ hợp tác với các ngân hàng thương mại tỉnh Vân Nam – Trung Quốc.

Đến nay, tổng nguồn vốn huy động đạt 3.205 tỷ đồng, tăng 3,4 lần so với năm 2005, trong đó, tiền gửi dân cư đạt 2.408 tỷ đồng và là ngân hàng thương mại có số dư tiền gửi dân cư lớn nhất trên địa bàn. Tổng doanh số cho vay đạt trên 25.000 tỷ đồng, tổng doanh số thu nợ đạt trên 22.000 tỷ, tổng dư nợ đạt 1.565 tỷ, tỷ lệ nợ xấu chỉ có 1,1%. Agribank Lào Cai đã phát hành được 70 điểm đặt ATM, và đang thực hiện chi trả tiền lương cho trên 600 cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế xã hội trên địa bàn. Với gần 16.000 cán bộ công nhân viên, Agribank Lào Cai đang góp phần thực hiện tốt chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ, tạo điều kiện để dân cư tiếp cận với các sản phẩm dịch vụ ngân hàng và giảm dần tỷ trọng thanh toán tiền mặt.

Nguyệt Thắm