BẮC GIANG

Tập trung cho công tác quy hoạch đô thị

11:41:19 | 30/8/2012

Thời gian qua, ngành xây dựng tỉnh Bắc Giang đã có những nỗ lực trong việc tập trung quy hoạch đô thị và đưa ra những giải pháp thiết thực giúp đỡ các doanh nghiệp hoạt động trong ngành. Xung quanh vấn đề này, phóng viên Tạp chí Vietnam Business Forum đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Giang, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang. Lê Sáng thực hiện.

Xin ông cho biết những kết quả chính mà ngành xây dựng Bắc Giang đạt được trong công tác quy hoạch đô thị?

Những năm qua, công tác xây dựng quy hoạch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang được chú trọng, các đô thị đều có quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết nhanh chóng được duyệt và triển khai làm cơ sở để xây dựng, lập dự án đầu tư, chỉnh trang phát triển đô thị. Công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch dần đi vào nề nếp, nhiều đô thị đã thực hiện tốt công tác quản lý trật tự xây dựng, tạo bộ mặt đô thị ngày càng khang trang sạch đẹp. Sở Xây dựng đã chỉ đạo thực hiện bám sát quy hoạch phát triển hệ thống đô thị, cùng với các huyện tổ chức lập, thẩm định quy hoạch chung xây dựng cho các đô thị. Đồng thời triển khai việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng cho các khu trung tâm, các khu vực có nhu cầu đầu tư.

Hiện nay, toàn tỉnh Bắc Giang có 17 đô thị, theo kế hoạch đến năm 2015 Bắc Giang sẽ có 34 đô thị, trong đó có 1 đô thị loại II, 2 đô thị loại IV và 31 đô thị loại V trực thuộc các huyện trong tỉnh. Tại thời điểm này đã có 26/34 đô thị đã và đang được lập mới hoặc điều chỉnh quy hoạch, phấn đấu đến hết năm 2013 sẽ hoàn thành phủ kín quy hoạch cho 34 đô thị.

Để đưa thành phố Bắc Giang trở thành đô thị loại II vào năm 2015, Sở Xây dựng đã chỉ đạo UBND thành phố tập trung điều chỉnh quy hoạch chung mở rộng thành phố đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Đồng thời tăng cường lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết để làm cơ sở thu hút đầu tư, cấp phép xây dựng và chỉnh trang đô thị.

Là cơ quan đầu ngành của xây dựng Bắc Giang, ông đánh giá thế nào về thực trạng năng lực hoạt động của các doanh nghiệp trong ngành xây dựng hiện nay?

Các doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực xây dựng thuộc địa bàn tỉnh phần lớn là doanh nghiệp địa phương về cơ bản đáp ứng đủ điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng, thực hiện khảo sát, thiết kế thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu, tiêu chuẩn kỹ thuật hồ sơ thiết kế và tiến độ được duyệt. Hầu hết các đơn vị đã quan tâm đến việc đầu tư vốn, thiết bị, công nghệ, nhân lực và xây dựng thương hiệu, tạo uy tín trước đòi hỏi ngày càng cao của thị trường.

Tại Bắc Giang, số lượng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng có khoảng hơn 1000 doanh nghiệp, tuy vậy chủ yếu quy mô nhỏ, vốn đầu tư hạn chế, thiết bị thi công công nghệ lạc hậu, trình độ chuyên môn hóa chưa cao, thiếu cán bộ quản lý và kỹ thuật có chuyên môn giỏi, nhất là kinh nghiệm tham gia các công trình, dự án lớn. Bởi vậy khi bắt tay vào các gói thầu lớn còn lúng túng, thiếu kinh nghiệm.

Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về ngành xây dựng, Sở đã thực hiện chức năng hướng dẫn, kiểm tra hoạt động doanh nghiệp cũng như xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng thời, Sở đã tập trung vào bốn vấn đề then chốt: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về xây dựng đến các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng; Nâng cao năng lực và chất lượng công tác quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt; Nâng cao chất lượng công trình; Quan tâm đến công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho ngành xây dựng tại địa phương.